Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rozwój zawodowy

Awans zawodowy nauczyciela stażysty – wzory dokumentów

Wydanie

NR 36 (Marzec 2019)

Formaty

PDF

NR 36 (Marzec 2019)

Ten materiał jest dostępny
wyłącznie dla Prenumeratorów

Jeśli jesteś już Prenumeratorem

Przepisy regulujące awans zawodowy nauczycieli nie wskazują wzorów dokumentów niezbędnych w przebiegu stażu i postępowania egzaminacyjnego/kwalifikacyjnego nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Ustawodawca zamieścił w formie załączników do rozporządzenia wyłącznie wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu/uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego. Nauczyciel ma obowiązek dokumentować swoje zadania w procesie awansu zawodowego. Stąd propozycja przykładowych dokumentów, które mogą być przydatne nauczycielom ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego.