Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Nauczyciel WF w roli trenera

Ćwiczenia zwinnościowo-szybkościowe na lekcji wychowania...

Rozwój umiejętności motorycznych na zajęciach WF w znaczący sposób wpływa na poprawę rozwoju uczniów. Jak przygotować lekcję w taki sposób, aby zaangażować wszystkich podopiecznych? W jaki sposób pracować z uczniem, aby właściwie wytrenować zwinność oraz szybkość wymaganą przy innych dyscyplinach sportu? nauczyciel WF w roli trenera

21 września 2018

Lekcja WF z pomysłem
Edukacja prozdrowotna

Wzmocnienie przez żywienie, czyli co zrobić, by uczeń mniej...

Początek jesieni jest nie tylko rozpoczęciem nowego roku szkolnego, ale też, niestety, początkiem występowania infekcji i zachorowań wśród dzieci i młodzieży. C...

21 września 2018

Żywienie młodego sportowca

Aktywność fizyczna jest jednym z kluczowych elementów zdrowego stylu życia. Powszechnie znane są korzyści płynące z rekreacyjnie uprawianego sportu. Jest to tak...

24 lipca 2018

Postępowanie w najczęstszych urazach sportowych

Uprawianie sportu, zarówno tego zawodowego, jak i rekreacyjnego wiąże się z możliwością wystąpienia urazów aparatu ruchu. Zakres oraz rodzaj uszkodzeń jest różn...

24 lipca 2018

Ostatnie wydania