Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Nauczyciel WF w roli wychowawcy

10 marca 2023

NR 60 (Marzec 2023)

Moja przestrzeń. Scenariusz zajęć wychowawczych w klasach 4–6

0 353

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna
Ćwiczone kompetencje: komunikacja, asertywność
Formy pracy: burza mózgów, pokazy, scenki

Przebieg lekcji (opis działań)

1. Pokaz
Przy tablicy stoją trzy osoby: przyjaciel/przyjaciółka ucznia prezentującego, uczeń/uczennica płci odmiennej, nauczyciel/nauczycielka.
Uczeń/uczennica prezentujący(-a) podchodzi do każdego po kolei z pytaniem (za każdym razem wraca na koniec sali)

POLECAMY

  • Czy wyjdziesz dzisiaj na boisko?
  • Czy możesz mi pożyczyć zeszyt?
  • Czy mogę poprawić ten sprawdzian?

2. Burza mózgów

  • Jakie zauważyliście różnice?
  • Czy zwróciliście uwagę na odległość pytającego od pytanych?
  • Czy widzisz różnicę, gdy nauczyciel mówi do ciebie z końca klasy i w trakcie mówienia zbliża się w twoim kierunku. Zwykle od...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy