Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ocena sprawności fizycznej w warunkach domowych

Artykuł | 25 maja 2020 | NR 43
0 1010

WF dla dzieci w domu jest dużym wyzwaniem dla szkół w sytuacji, gdy zajęcia odbywają się zdalnie. Lekcję można realizować między innymi poprzez filmiki pokazujące, jak ćwiczyć w domu czy aplikacje z ćwiczeniami. Innym sposobem jest zorganizowanie testów sprawności fizycznej. Przedstawione próby nie wymagają dużej ilości miejsca czy zastosowania specjalistycznego sprzętu. Dodatkowo zaangażowanie domowników w ich realizację może być świetną okazją na wspólne spędzenie czasu.

Zdalne zajęcia wychowania fizycznego nie powinny ograniczać się do realizacji jedynie treści teoretycznych. Nauczyciele powinni nakłaniać uczniów do podejmowania aktywności możliwej do wykonania w domu. Wśród pomysłów na domowe aktywności znaleźć można przykłady ćwiczeń ogólnorozwojowych z wykorzystaniem sprzętów domowych, ćwiczeń pilates oraz jogi, aplikacji do ćwiczeń itp. Innym rozwiązaniem jest przeprowadzenie testu sprawności fizycznej. Jest to jeden ze sposobów wdrażania uczniów do systematycznej samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego, sprawności fizycznej i ruchowej.
Wykonując test sprawności fizycznej w domu, musimy pamiętać, aby:

POLECAMY

  • zapewnić sobie bezpieczną przestrzeń do wykonania prób,
  • prawidłowo przeprowadzić próby (tzn. zgodnie z instrukcją),
  • przed przystąpieniem do prób przeprowadzić krótką rozgrzewkę,
  • wykonać go w stroju i obuwiu sportowym,
  • dążyć do jak największego zaangażowania w jego realizację. 

W przypadku testów sprawności istnieją dwie skale porównawcze. Pierwsza to ta względem innych. Mówimy o niej, kiedy swoje wyniki zestawiamy z wynikami innych osób i na tej podstawie oceniamy naszą sprawność. Drugim punktem odniesienia są nasze osiągnięcia. Powtarzając test co pewien czas, możemy zobaczyć, jak radziliśmy sobie z danym ćwiczeniem wcześniej i jak radzimy sobie obecnie.
Obecnie istnieje wiele testów badających poziom sprawności fizycznej człowieka. Oto zestaw prostych prób do wykonania w domowych warunkach:

Szybkość ruchów kończyny górnej

Sprzęt i pomoce: stoper lub zegarek ze stoperem, dwa krążki o średnicy 20 cm, które układamy tak, by ich środki były oddalone o 80 cm, prostokąt o wymiarach 10 x 20 cm, który umieszczamy centralnie pomiędzy krążkami (można narysować je na blacie).

Sposób wykonywania: Dłoń mniej sprawną kładziemy na prostokątnej płytce. Przed rozpoczęciem ćwiczenia dłoń ręki sprawniejszej należy ułożyć skrzyżnie na przeciwległym krążku. W próbie naszym zadaniem jest jak najszybsze przestawianie ręki sprawniejszej z jednego krążka na drugi ponad ręką unieruchomioną na prostokątnej płytce pośrodku. Na komendę „Gotów... start!”, wykonujemy 25 dotknięć każdego krążka (w sumie 50 ruchów) najszybciej jak potrafimy. Druga osoba głośno liczy dotknięcia krążka, od którego rozpoczęliśmy ćwiczenie.
Mierzymy czas potrzebny do wykonania próby. Przyjmując, że rozpoczęliśmy próbę od lewego krążka, należy zatrzymać stoper wtedy, gdy dotkniemy ten krążek po raz 25, wtedy łączna liczba dotknięć wyniesie 50. Próbę należy wykonać dwa razy. Miarą próby jest lepszy z dwóch zanotowanych rezultatów.
 

Uzyskany czas Poziom wykonania
> 17 sek. Minimalny
15,1–17,0 sek. Dostateczny
13,1–15,0 sek. Dobry
11,6–13,0 sek. Bardzo dobry
10,0–11,5 sek. Wysoki
< 10 sek. Wybitny

 

Ryc. 1


Próba równoważna 

Sprzęt i pomoce: stoper lub zegarek ze stoperem, wąska listwa (o szerokości około 3 cm i wysokości 4–5 cm).
Sposób wykonania: Próba polega na utrzymywaniu równowagi w staniu jednonóż na listwie, z chwytem nogi wolnej za stopę lub kostkę. Aby zająć stabilną postawę, możemy skorzystać z pomocy drugiej osoby. W chwili, gdy uznamy, że możemy rozpocząć samodzielne stanie, puszczamy dłoń (ramię) tej osoby. Uruchamiamy wtedy pomiar czasu. Jeśli potrafimy, nie puszczając wolnej stopy, utrzymać się na belce przez jedną minutę, kończymy próbę. Jeśli natomiast spadniemy z belki bądź nie utrzymamy stopy nogi wolnej w ręce, wtedy zatrzymujemy pomiar czasu (ważne jest, by w takiej sytuacji nie zerować wskazań czasomierza!) i ponownie zajmujemy pozycję na belce. Takie zatrzymywanie i uruchamianie stopera kontynuowane jest, aż suma czasów wszystkich prób przekroczy jedną minutę. Po zakończeniu notujemy liczbę prób potrzebnych do utrzymania równowagi w staniu na listwie przez pełną minutę. 
Uwagi: Jeżeli spadniemy z belki 15 razy w ciągu pierwszych 30 sekund, próba kończy się wynikiem zerowym.
 

Ilość powtórzeń Poziom wykonania
10 i więcej Minimalny
8–9 Dostateczny
6–7 Dobry
4–5 Bardzo dobry
2–3 Wysoki
1 Wybitny

 

Ryc. 2


Próba szybkości 

Sprzęt i pomoce: stoper lub zegarek ze stoperem.
Sposób wykonania: wykonujemy szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą. Liczymy liczbę klaśnięć. 
 

Dziewczęta Chłopcy Poziom wykonania
12 klaśnięć 15 klaśnięć Minimalny
16 klaśnięć 20 klaśnięć Dostateczny
20 klaśnięć 25 klaśnięć Dobry
25 klaśnięć 30 klaśnięć Bardzo dobry
30 klaśnięć 35 klaśnięć Wysoki
35 klaśnięć 40 klaśnięć Wybitny

 

Ryc. 3


Próba gibkości 

Sprzęt i pomoce: zbędne.
Sposób wykonania: test wykonujemy z pozycji stojącej (na baczność). Nie zginając nóg w kolanach i nie odrywając stóp od podłoża, wykonujemy ruchem ciągłym skłon w przód, aż do osiągnięcia maksymalnej dla siebie głębokości skłonu. Uzyskaną pozycję utrzymujemy przez trzy sekundy. Próbę powtarzamy dwukrotnie i zapisujemy lepszy rezultat.
Uwagi: Próba jest nieważna, jeżeli w czasie skłonu nogi są ugięte w stawach kolanowych. Skłon należy wykonać płynnie bez gwałtownych ruchów.
 

Po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy