Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

28 września 2022

NR 57 (Wrzesień 2022)

Powrót do szkolnej aktywności po wakacjach: praktyczne wskazówki do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego

0 117

Powrót do szkoły po wakacjach to stresująca sytuacja zarówno dla nauczycieli, którzy muszą na nowo zachęcić swoich podopiecznych do regularnej pracy, jak i dla samych uczniów. Pierwsze lekcje każdego przedmiotu mają ogromne znaczenie dla wytworzenia pozytywnej motywacji do dalszego kształcenia. Podczas nich ustalamy zasady, przedstawiamy program nauczania i wytyczne odnośnie do oceniania.

Pierwsze spotkanie z nową klasą lub z uczniami po wakacjach jest niesamowicie ważne. Na pierwszych zajęciach z nową grupą przede wszystkim oswajamy się nawzajem ze sobą i poznajemy (my z uczniami, jak i uczniowie między sobą). W przypadku klas, które już uczyliśmy, musimy mieć na uwadze, że po dwumiesięcznej przerwie osoby z zespołów klasowych mogą być innymi ludźmi i bardzo często relacje ich wiążące mogły ulec zmianie. Z tego powodu nauczyciel powinien poświęcić czas na zintegrowanie zespołu klasowego. 

POLECAMY

Oprócz wspomnianej integracji, pierwsze zajęcia WF poświęcamy na omówienie spraw organizacyjnych. Ustalamy zasady, które będą obowiązywać na zajęciach, przedstawiamy program nauczania i wytyczne odnośnie do oceniania. 

Wskazówki dla nauczyciela 

Wracając do pracy po wakacjach, nauczyciel musi pamiętać o kilku istotnych kwestiach, aby skuteczniej budować swój autorytet. 
 

Dlatego, nauczycielu:
 • Bądź zawsze na czas i rozpoczynaj zajęcia punktualnie – wtedy możesz oczekiwać, że uczniowie też będą szanowali Twój czas. Pokaż im, że każda minuta lekcji i Twojego czasu jest ważna i nie wolno jej lekceważyć. Wszystkie inne sprawy szkolne załatwiaj poza czasem przeznaczonym na zajęcia edukacyjne z uczniami. 
 • Posiadaj strój sportowy – nawet jeśli pierwsza lekcja jest w głównej mierze teoretyczna, to powinieneś mieć na sobie strój sportowy, by być dla uczniów przykładem. 
 • Przedstaw się, zwłaszcza jeśli są to zajęcia z nową klasą, powiedz parę zdań o sobie. Możesz to zrobić w oryginalny sposób, np. narysuj na kartce „swój portret” i podaj przy nim kilka informacji o sobie – z pewnością wzbudzisz wśród uczniów ciekawość, a jednocześnie nie wydasz się im tak bardzo obcy.
 • Uśmiechaj się i bądź świadomy języka ciała – wstań, kiedy mówisz do uczniów, patrz w oczy, kontroluj ruchy rąk, nie chodź nerwowo po sali. Uśmiechaj się – w pracy nauczyciela uśmiech jest niezbędny, sprawia, że buduje się zaufanie.
 • Poproś o przedstawienie się uczniów. Pokaż uczniom, że interesujesz się nimi jako osobami, ciekawi Cię, skąd są, co lubią robić, jakie mają zainteresowania.
 • Już pierwsze zajęcia przeprowadź na świeżym powietrzu. Wrzesień to czas, w którym pogoda ciągle jeszcze dopisuje, dlatego zamiast siedzieć na sali gimnastycznej, zabierz uczniów na świeże powietrze. Możesz polecić, by uczniowie zabrali ze sobą koce, na których będą mogli usiąść. Można je później wykorzystać w zabawach integracyjnych. Spotkanie poza budynkiem sprzyja większej otwartości.
 • Zorganizuj spacer po szkole, a także po terenach do niej należących – jest to ważna kwestia dla nowych uczniów. Pokaż uczniom, gdzie znajdują się szatnie, toalety, sala gimnastyczna, siłownia szkolna, a także boiska do gier zespołowych czy stadion. 
 • Z nową klasą ustal hasło na powitanie. Zazwyczaj na lekcji wychowania fizycznego przywitanie wygląda tak, że uczniowie ustawiają się w szeregu lub w dwuszeregu, nauczyciel staje przed grupą i mówi: „Czołem klasa”, a klasa odpowiada głośno: „Czołem”. W ten sam sposób można również pożegnać się z klasą. Możesz jednak ustalić z każdą klasą własne hasło powitalne.
 • Przypomnij sobie, jakie lekcje w zeszłym roku szkolnym prowadziłeś z przyjemnością i w jakich zajęciach uczniowie uczestniczyli najchętniej. To Twój potencjał. Możesz również wspólnie z uczniami podsumować miniony rok pod kątem sukcesów i porażek, tego, co się uczniom podobało, co by zmienili.
 • Zaczynaj dzień dobrze przygotowany. Starannie organizuj każdą lekcję: przebieg, kolejność ćwiczeń, używanie sprzętu i urządzeń. Uwzględnij rozgrzewkę i stopniowanie trudności ćwiczeń.

 

Co powiedzieć uczniom na pierwszej lekcji WF

W nowym roku szkolnym każdy nauczyciel przeprowadza na pierwszych zajęciach lekcję organizacyjną. O czym należy wspomnieć podczas takiej lekcji w przypadku wychowania fizycznego? Oto kilka najważniejszych kwestii, które należy poruszyć:

 1. Przedstaw uczniom główne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na lekcjach wychowania fizycznego, szczegółowo omów regulaminy korzystania z sal gimnastycznych i boisk sportowych oraz ze sprzętu sportowego. Zapytaj, czy wszystko jest zrozumiałe i odpowiedz na ewentualne pytania. Powiedz uczniom, dlaczego przestrzeganie zasad jest takie ważne. Zakomunikuj im, że w przypadku zauważenia wszelkich uszkodzeń sprzętu i urządzeń sportowych muszą to zgłosić nauczycielowi. Niezależnie od tego sam sprawdzaj stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed każdymi zajęciami i natychmiast usuwaj z użytku uszkodzony sprzęt. Po omówieniu zasad bezpieczeństwa i regulaminów obiektów możesz zrobić listę, na której uczniowie podpiszą zapoznanie się z przedstawionymi informacjami.  
 2. Zapoznaj uczniów z przedmiotowym systemem oceniania – przedstaw szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania fizycznego. Uczeń jeszcze przed rozpoczęciem pracy powinien wiedzieć, co i jak będzie oceniane. Warto zaznaczyć, że szkolne ocenianie z wychowania fizycznego ma być czynnikiem motywującym uczniów do aktywności fizycznej w wymiarze teraźniejszym i przyszłościowym.
 3. Poinformuj uczniów o czekających ich sprawdzianach i zaliczeniach sprawnościowych. W trakcie roku szkolnego uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie sprawdziany. Jeśli jest nieobecny podczas zaliczenia, również musi podejść do sprawdzianu z danej umiejętności. Każdy uczeń ma 2 tygodnie na zaliczenie bądź poprawę oceny, licząc od daty zaliczenia. Po upływie terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za sprawdzian. Spora część nauczycieli bierze przy ocenianiu pod uwagę chęci i podejście do zaliczenia, dlatego też już za samo podejście do zaliczenia gwarantuje uczniom minimum ocenę 3. 
 4. Wprowadź system pochwał i ocen motywujących, np. za widoczne zaangażowanie w lekcję, postawę fair play, pokonywanie swoich słabości lub postępy w usprawnianiu. Przykład: Każdy uczeń może otrzymać raz w miesiącu tzw. motywacyjną ocenę bardzo dobrą – warunkiem jest aktywny, regularny udział w zajęciach wychowania fizycznego przez cały miesiąc (brak w danym miesiącu zwolnień, zgłaszania braku stroju i niedyspozycji oraz brak nieobecności) oraz pozytywny, niebudzący zastrzeżeń stosunek do ćwiczeń i kultury fizycznej.
 5. Omów krótko treść zajęć, które będą realizowane w roku szkolnym, czyli czego będziemy uczyć na lekcjach wychowania fizycznego i jaką wiedzę z programu nauczania będziemy przekazywać i czego wymagać (tj. przepisy zespołowych gier sportowych, przepisy bhp na lekcjach WF, znajomość zasad fair play, wybrane wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej, elementy higieny człowieka związane z WF, prawidłowa terminologia w określaniu nazw przyrządów, przyborów oraz ćwiczeń).
 6. Przedstaw uczniom wymagania dotyczące stroju na zajęcia. Część szkół pozostawia uczniom dowolność w tym zakresie, inne jednak wymagają jasnej koszulki (najczęściej białej), ciemnych spodenek lub spodni oraz butów na jasnej podeszwie. Ustal z uczniami dopuszczalną liczbę nieprzygotowań w semestrze (brak stroju sportowego). Poinformuj, że po przekroczeniu tego limitu za każdy kolejny brak stroju będzie wystawiana ocena niedostateczna. W tym punkcie wspomnij również o związywaniu długich włosów, zdejmowaniu: kolczyków, łańcuszków, zegarków, pierścionków i bransoletek przed zajęciami.
 7. Omów z uczniami kwestię zwolnień z WF. Zwolnienie z WF może mieć miejsce w sytuacjach, gdy uczeń cierpi na chorobę przewlekłą, przy której wysiłek jest niewskazany, lub doznał urazu uniemożliwiającego wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Wówc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy