Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

19 listopada 2019

NR 40 (Styczeń 2019)

Praca z uczniem zdolnym ruchowo na lekcji WF

0 1490

Dzieci mogą mieć różne uzdolnienia – jedne potrafią malować, inne śpiewać, a jeszcze inne wyróżniają się pod względem sprawności fizycznej. Chcąc rozpoznać dziecko utalentowane, należy je obserwować w różnych sytuacjach. Praca z dzieckiem uzdolnionym ruchowo stanowi wyzwanie dla nauczyciela WF. 

Wpotocznym rozumieniu uczeń uzdolniony ruchowo to taki, który przewyższa poziomem sprawności fizycznej swoich rówieśników. Lepsza sprawność daje mu często możliwość szybszego opanowywania umiejętności ruchowych, przez co wyróżnia się na tle swojej grupy. Identyfikacja zdolności dziecka powinna nastąpić możliwie wcześnie i być kontynuowana na dalszych etapach edukacji. Dziecko zdolne, nierozpoznane w porę i nieotoczone właściwą opieką ze strony domu, przedszkola czy szkoły, nie wykorzysta w pełni wrodzonych predyspozycji.

POLECAMY


Jak rozpoznać dziecko zdolne ruchowo?


Charakterystyczne cechy dziecka zdolnego ujawniają się stopniowo. Już od najmłodszych lat przejawia pewne cechy, które wyróżniają je spośród rówieśników. Oto typowe cechy dziecka zdolnego ruchowo:

 • przeżywa radość z ruchu, zadowolenie, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych, grach i zabawach ruchowych, zabawach na świeżym powietrzu,
 • przejawia chęć poznawania nowych form ruchu, 
 • jest pełne energii,
 • szybko opanowuje złożone zadania ruchowe, 
 • czas wykonywania zadań ruchowych jest krótszy od innych rówieśników,
 • z powodzeniem rywalizuje z innymi dziećmi – nawet starszymi od siebie,
 • szybko przyswaja sobie reguły gier sportowych,
 • ma doskonałą koordynację ruchową i wyróżnia się nią na tle grupy, 
 • ma dobre wyczucie rytmu i lubi poruszać się w takt melodii,
 • jest manualnie zręczne i potrafi manipulować niewielkimi przedmiotami,
 • upodabnia się do mistrzów, naśladuje gwiazdy sportu,
 • interesuje się wiadomościami sportowymi.

Jednocześnie:

 • może mieć trudności w przystosowaniu się do grupy (potrzeba rywalizacji, imponowania, dominacji),
 • jest często uznawane za zarozumiałe.
   

Ogólne zasady pracy z uczniem zdolnym


Rozwój zdolności sportowych ucznia można osiągnąć między innymi poprzez:

 • identyfikację jego zdolności ruchowych,
 • stawianie uczniowi indywidualnych celów, 
 • stopniowe zwiększanie wymagań zgodnie z możliwościami ucznia,
 • zlecanie uczniom zdolnym dodatkowych zadań ruchowych podczas zajęć,
 • zaangażowanie uczniów zdolnych w prowadzenie fragmentów lekcji (np. rozgrzewki), uczynienie ich asystentami nauczyciela, sędziami w grach zespołowych, demonstratorami ćwiczeń,
 • docenianie osiągnięć,
 • wskazywanie kierunków rozwoju – zachęcanie do udziału w zorganizowanych, specjalistycznych zajęciach sportowych,
 • zaangażowanie ucznia w organizację szkolnych imprez sportowych.

Sposoby organizacji pracy z uczniem zdolnym ruchowo podczas lekcji wf


Uczeń zdolny ruchowo uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego razem z uczniami o przeciętnych i małych możliwościach ruchowych. Prowadząc zajęcia, należy tak je zorganizować, aby zadania dostosować także dla uczniów uzdolnionych ruchowo. Wśród wykorzystywanych sposobów pracy na lekcjach wychowania fizycznego istnieje kilka, które można wykorzystać do pracy z uczniem zdolnym. Są to: 

 

Praca indywidualna

Przygotowanie uczniom zdolnym trudniejszych zadań do wykonania.

Przykład: 
Grupa uczy się skoku wzwyż techniką naturalną (nożycową) z 3 kroków. Uczeń zdolny wykonuje to samo, ale z pełnego rozbiegu. 

 

Praca w grupach 


Klasę dzielimy na mniejsze grupy, które wykonują takie same zadania na poszczególnych stanowiskach przez określony czas. Uczeń zdolny ma utrudnione ćwiczenie.

Przykład: 

Grupa I
W parach prowadzenie piłki po linii prostej prostym podbiciem 3 m, a następnie podanie do współćwiczącego. Uczeń zdolny prowadzi piłkę slalomem, a następnie wykonuje podanie. 

Grupa II
W parach podbijanie piłki głową w ruchu po własnym podrzucie. Uczeń zdolny wykonuje to samo, ale bez chwytu piłki.

Grupa III
Podanie piłki w parach w ruchu bez przyjęcia, uczeń zdolny dodatkowo przekłada piłkę tenisową z prawej do lewej ręki.
Uczniów dzielimy według poziomu umiejętności na mniejsze grupy, które wykonują inne zadania na poszczególnych stanowiskach przez określony czas – bez zmian stanowisk. Uczeń (uczniowie) zdolny ćwiczy w IV grupie.

Przykład: 

Grupa I
Zadanie: rzuty do kosza z miejsca.

Grupa II
Zadanie: rzuty do kosza z biegu po kozłowaniu z prawej lub lewej strony (dla leworęcznych).

Grupa III
Zadanie: rzuty do kosza po zatrzymaniu na jedno tempo.

Grupa IV (uczeń zdolny)
Zadanie: rzuty do kosza z wyskoku po wykonaniu zwodu.

Obwód stacyjny 

Na każdej stacji znajduje się opis dwóch ćwiczeń (a i b) lub dostępna modyfikacja ćwiczenia. Uczeń zdolny ruchowo (lub na wyższym poziomie sprawności fizycznej) wybiera opcję trudniejszą.

Przykład: 

Stacja 1

 • Bieg wahadłowy.
 • Bieg wahadłowy z przejściem przez szarfę.

Stacja 2

 • Przechodzenie po listwie ławeczki gimnastycznej przodem.
 • Przechodzenie po listwie ławeczki gimnastycznej tyłem.

Stacja 3

 • Odbicia piłki siatkowej o ścianę.
 • Odbicia piłki siatkowej o ścianę, po każdym odbiciu piłki półprzysiad.

Stacja 4

 • Siady z leżenia tyłem (nogi ugięte).
 • Siady z leżenia tyłem z piłką lekarską (1 kg) w ramionach.

Stacja 5

 • Zwis na linie przez kilka sekund.
 • Wejście po linie.

Stacja 6

 • Skip A w miejscu.
 • Skip A w miejscu na materacu (lub z piłką lekarską w ramionach).

Stacja 7

 • Przemieszczanie się po drabinkach z użyciem ramion i nóg.
 • Przemieszczanie się po drabinkach za pomocą samych ramion.

Stacja 8

 • Rzuty krążkiem do kosza.
 • Rzuty krążkiem na pachołki.
   

 Rycina 1. Podstawowe składowe koordynacyjnych zdolności motorycznych

Tor przeszkód 

Podczas pokonywania toru przeszkód uczeń zdolny ruchowo pokonu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy