Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

19 listopada 2019

NR 41 (Styczeń 2019)

Praca z uczniem zdolnym ruchowo na lekcji WF

0 2224

Dzieci mogą mieć różne uzdolnienia – jedne potrafią malować, inne śpiewać, a jeszcze inne wyróżniają się pod względem sprawności fizycznej. Chcąc rozpoznać dziecko utalentowane, należy je obserwować w różnych sytuacjach. Praca z dzieckiem uzdolnionym ruchowo stanowi wyzwanie dla nauczyciela WF. 

Wpotocznym rozumieniu uczeń uzdolniony ruchowo to taki, który przewyższa poziomem sprawności fizycznej swoich rówieśników. Lepsza sprawność daje mu często możliwość szybszego opanowywania umiejętności ruchowych, przez co wyróżnia się na tle swojej grupy. Identyfikacja zdolności dziecka powinna nastąpić możliwie wcześnie i być kontynuowana na dalszych etapach edukacji. Dziecko zdolne, nierozpoznane w porę i nieotoczone właściwą opieką ze strony domu, przedszkola czy szkoły, nie wykorzysta w pełni wrodzonych predyspozycji.

POLECAMY


Jak rozpoznać dziecko zdolne ruchowo?


Charakterystyczne cechy dziecka zdolnego ujawniają się stopniowo. Już od najmłodszych lat przejawia pewne cechy, które wyróżniają je spośród rówieśników. Oto typowe cechy dziecka zdolnego ruchowo:

  • przeżywa radość z ruchu, zadowolenie, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych, grach i zabawach ruchowych, zabawach na świeżym powietrzu,
  • przejawia chęć poznawania nowych form ruchu, 
  • jest pełne energii,
  • szybko opanowuje złożone zadania ruchowe, 
  • czas wykonywania zadań ruchowych jest krótszy od innych rówieśników,
  • ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy