Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja prozdrowotna , Otwarty dostęp

7 września 2021

NR 51 (Wrzesień 2021)

Racjonalne gospodarowanie czasem

0 1151

Często mówi się o zarządzaniu czasem, ale tak naprawdę nie da się tego zrobić. Bo czy można zatrzymać czas? Czy można go cofnąć? Zarządzanie czasem jest w tym przypadku po prostu dużym skrótem myślowym. Kwestia ta odnosi się bardziej do zarządzania sobą w czasie lub zarządzania poszczególnymi czynnościami w czasie.

Czym jest racjonalne gospodarowanie czasem

  • procesem oceny i planowania czasu niezbędnego do realizacji założonych celów,
  • podnoszeniem skuteczności działania poprzez efektywniejsze wykorzystywanie czasu.

Czas powinien być traktowany przez nas jak największy kapitał, którym racjonalne gospodarowanie może przynieść najlepsze efekty (1). Zarówno w działalności zarobkowej, jak i w życiu prywatnym istnieje potrzeba oszczędzania czasu. Pytanie tylko, jak tego dokonać. Najważniejsze jest to, aby nie trwonić czasu, którym dysponujemy, na wykonywanie bezsensownych czynności, podczas gdy inne – ważne – oczekują w kolejce do realizacji. Oszczędzanie czasu na różnych polach działalności jest jak najbardziej wskazane i pożądane. Uogólniając, należy stwierdzić, że są dwa główne cele, którym służy zarządzanie czasem pracy i zadaniami. Pierwszy – to lepsze wykorzystanie dostępnego czasu, a drugi – ograniczenie jego marnowania (5). 

POLECAMY

„Im więcej mamy czasu 
na wykonanie jakiejś pracy,
tym więcej czasu nam 
ona zabiera”. 
(Prawo Parkinsona)

Procesy zarządzania czasem (2)

Zarządzanie czasem obejmuje procesy wymagane dla zapewnienia osiągnięcia cel...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy