Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rozwój zawodowy

18 maja 2022

NR 55 (Maj 2022)

Dyspozycje osobnicze i ich wpływ na rozwój młodego sportowca

0 803

Wychowanie fizyczne ma za zadanie w sposób świadomy i zamierzony kształtować prawidłowe postawy w stosunku do ciała i funkcjonowania w społeczeństwie – tzw. postawy prospołeczne. Lekcja wychowania fizycznego często jest jedną z pierwszych okazji, kiedy młody człowiek styka się ze sportem, poznaje go i zaczyna rozwijać swoje umiejętności w różnorodnych dyscyplinach, a także usprawniać swój organizm pod kątem wszelkich zdolności motorycznych i koordynacyjnych.

W sporcie dzieci i młodzieży jednym z błędów najczęściej popełnianych stale przez trenerów jest zbyt wczesna specjalizacja dziecka, nadawanie pewnego rodzaju błędnych „łatek”, które nie pozwalają dziecku rozwijać swojego potencjału, a także zbyt wczesne odrzucenie dziecka od dyscypliny/drużyny i tym samym zniechęcenie go do uprawiania sportu. Tymczasem należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się w sposób mocno zindywidualizowany, bowiem każda osoba posiada inny zestaw umiejętności, cech, poziomu koordynacji, cech fizjologicznych itd. Wynika to głównie ze zróżnicowanego rozwoju poszczególnych układów organizmu, na co wpływ mają zarówno bodźce środowiskowe, jak i indywidualne uwarunkowania genetyczne (Superlak, 2008). Stosowanie zatem takich samych bodźców treningowych dla 12-latka, który ma 160 cm wzrostu i takiego, który ma 145 cm wzrostu, lub różniącego się np. masą ciała albo innymi cechami somatycznymi, nigdy nie przyniesie takich samych rezultatów. Różnice w rozwoju dotyczą więc praktycznie każdej cechy, umiejętności, ale występują także przy tworzeniu się odpowiednich dyspozycji do różnych dyscyplin sportowych. Dlatego ważne jest, aby skupić się na indywidualnym holistycznym rozwoju młodego sportowca, rozwijać wszystkie jego zdolności osobnicze, a w ramach kolejnych etapów kształtować dyspozycje specyficzne dla wybranej dyscypliny, cały czas mając na uwadze, że jest to długotrwały proces, którego finalnym efektem ma być maksymalnie rozwinięty potencjał sportowy w momencie wejścia sportowca w wiek seniorski w rozumieniu sportowym (tj. 18–19 lat). 

Każda dyscyplina sportowa ma swoją specyfikę i predysponuje sportowców o różnych cechach somatycznych i różnych dyspozycjach. Część dyscyp...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy