Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rozwój zawodowy

7 września 2021

NR 51 (Wrzesień 2021)

Monitorowanie poziomu sprawności uczniów

0 724

Ocenianie uczniów stanowi nie lada wyzwanie dla każdego nauczyciela. Konieczność dostosowania kryteriów oceny do możliwości i poziomu sprawności podopiecznych sprawia, że edukatorzy ciągle muszą modyfikować dostępne tabele, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy niestety poziom umiejętności dzieci i młodzieży ulega stopniowemu, ale jednak pogorszeniu. Alternatywą do stosowania tradycyjnych sposobów oceny może być monitorowanie poziomu sprawności ucznia.

Lekcje wychowania fizycznego są ciągłym procesem, który ma na celu wykształcenie u uczniów właściwych postaw względem własnego ciała i aktywności fizycznej. Nadrzędnym celem programu nauczania jest zachęcenie uczniów do realizowania szerokiego zakresu różnorodnych form aktywności. Dotyczy to nie tylko czasu, który spędzają oni w szkole, ale przede wszystkim świadomego podejmowania decyzji po zakończeniu formalnej edukacji. 

Chcąc osiągnąć ten cel, powinniśmy stwarzać warunki do budowania pozytywnych skojarzeń ze sportem i aktywnością fizyczną. Skojarzeń, które powinny opierać się o zaangażowanie i czynny udział, a nie tylko bierny odbiór. Możemy to osiągnąć, proponując uczniom monitorowanie ich własnego poziomu sprawności – niech sami zobaczą, jakiego postępu dokonali w roku szkolnym i przez cały okres edukacji, np. w szkole podstawowej. 

POLECAMY

Ciągłe monitorowanie 

Jako nauczyciele wychowania fizycznego dokonujemy ciągłego monitorowania poziomu sprawności i umiejętności ruchowych naszych uczniów. Wykonując ćwiczenia, nasi podopieczni rozwijają się. Rozwój ten dostrzegany jest podczas sprawdzianów, a jego przejawem są oceny w dzienniku. 
Z punktu widzenia nauczyciela nie powinno stanowić problemu przygotowanie narzędzia, które pozwoli uczniom samodzielnie kontrolować swój rozwój. Wystarczy jedynie przenieść zapiski z naszych zeszytów i dzienników na kartki i wręczyć je uczniom. Jednak nie w formie gotowego, wypełnionego dokumentu, a jedynie tabeli, którą uczniowie sami będą uzupełniać. 

Brak wiedzy o swoich osiągnięciach 

Uczniowie aktywnie uczestniczący w lekcjach wychowania fizycznego często nie wiedzą, jakie wyniki osiągają w poszczególnych sprawdzianach. Wina nie leży po stronie nauczycieli, bo ci po każdym wykon...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy