Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

14 maja 2019

NR 38 (Maj 2019)

Organizacja wycieczek szkolnych w pigułce

0 4156

Wyjazdy organizowane w ramach działań szkoły łączą wypoczynek z integracją i edukacją. Każda z powyższych form wymaga przygotowania nowych lub przestrzegania już obowiązujących zasad i regulaminów. O czym nie można zapomnieć?

Najlepszym sposobem na tzw. zresetowanie organizmu jest zmiana otoczenia i wyjazd w bliższe bądź dalsze ciekawe okolice oraz zmiana organizacji dnia. Biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne szkoły, najczęściej uczniowie i nauczyciele korzystają z następujących form organizacyjnych o charakterze turystycznym, rekreacyjnym lub sportowym:
 

POLECAMY

1. Wycieczki przedmiotowe – organizowane w celu uzupełnienia programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych
2. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne
3. Imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje
4. Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne; wymagane jest od uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznych umiejętności oraz posługiwania się wymaganym sprzętem
5. Imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu: zielone i białe szkoły, szkoły – imprezy ekologiczne


W dokumentacji zebranej w czasie przygotowywania wycieczki powinny znajdować się [2, 4]:

 • Karta wycieczki (zgodna z załącznikiem rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2018 r., poz. 1055).
 • Lista uczestników (zawierająca dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów, klasa, PESEL, liczba opiekunów, imię i nazwisko kierownika).
 • Karta wyjścia (w przypadku wycieczek – wyjść jednodniowych), zawierająca dane: datę, klasę, godzinę wyjścia i powrotu do szkoły, cel i miejsce wyjścia, liczbę uczestników, imię i nazwisko opiekuna wraz z numerem telefonu).
 • Oświadczenie rodzica/opiekuna: wyrażenie zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczce.
 • Oświadczenie ucznia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu i programu wycieczki.
 • Szczegółowy harmonogram i program wycieczki (obejmujący każdy dzień),.
 • Zadania opiekuna(-ów) wraz z jego(ich) podpisem.
 • Umowy z organizatorem wycieczki (firmą turystyczną) lub poszczególnymi osobami (...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!

Przypisy