Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rozwój zawodowy

10 marca 2021

NR 48 (Marzec 2021)

Rozwój osobisty nauczyciela wychowania fizycznego

0 700

Ciągły rozwój to jedna z powinności świadomego nauczyciela. Chcąc realizować podstawę programową i ciągle proponować uczniom interesujące i angażujące zajęcia, należy poznawać nowe formy aktywności fizycznej. Rozwój osobisty nauczyciela wychowania fizycznego jest więc jedną z najważniejszych kompetencji, które mogą stanowić o przewadze na silnie konkurencyjnym rynku edukatorów fizycznych. Wybór odpowiedniej drogi wiąże się jednak z dylematami, które należy rozwiązać już na samym początku.

Permanentny rozwój osobisty stanowi ważny obszar działalności praktycznie w każdej dziedzinie współczesnego życia. Patrząc na jego definicję, widać, że porusza on wiele sfer życia człowieka. Jak podaje Rafał Żak rozwój osobisty to wszelkie indywidualne działania mające na celu zdobycie cech, umiejętności i postaw zwiększających możliwości każdego z nas jako jednostki. Działania te służą poprawie funkcjonowania człowieka w różnych obszarach jego życia, czyli m.in. w wymiarze zawodowym, interpersonalnym, emocjonalnym czy poznawczym1.

Rozwój osobisty to zbiór działań. Nigdy nie jest to pojedyncza inicjatywa. To proces składający się z wielu etapów. Tylko od nas zależy, czy podejmiemy trud i będziemy chcieli zmienić coś w swoim życiu. 
Pomimo, iż rozwój osobisty dotyczy jednostki, to właściwe nim zarządzanie przyniesie nie tylko indywidualne korzyści. Będzie to także doskonała okazja do promocji szkoły i budowania jej pozytywnego obrazu. Placówka będzie postrzegana jako miejsce, w którym dba się o pracowników i wzrost ich kompetencji.

POLECAMY

Kiedy rozpocząć rozwój osobisty?

Myśląc o rozwoju osobistym, pojawia się kluczowe pytanie: kiedy rozpocząć ten proces? Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Wielu autorów poradników i ekspertów od coachingu twierdzi, że im wcześniej rozpoczniemy działania w obszarze poszerzania kompetencji, tym lepiej. Będziemy mogli bowiem posiąść je w szerszym zakresie. Najlepszym momentem do rozpoczęcia działań związanych z rozwojem osobistym jest okres studiów. Czytając ten tekst prawdopodobnie już zakończyłaś/zakończyłeś ten etap. Nie zamyka to jednak możliwości poszerzania swoich kompetencji. Zawsze możesz podjąć działania zwiększające ich zakres. Może właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby zmienić coś w swoim życiu.

Najtrudniejszy pierwszy krok

W rozwoju osobistym, podobnie jak w wielu innych obszarach naszego życia, najtrudniejszy jest pierwszy krok. Wiąże się on bowiem z wyjściem poza własną strefę komfortu, poza miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie. Ten pierwszy krok wiąże się z podjęciem bardzo ważnej decyzji. Chęć rozwoju jednoznacznie wskazuje, że nie godzimy się na stagnację. Obecna sytuacja i stan, w którym się znajdujemy, nie odpowiada nam i chcemy coś zmienić.

Musimy jednak pamiętać, że rozwój osobisty to proces. Jednym z jego pierwszych etapów jest dokładne zaplanowanie wszystkiego. Posiadanie planu pozwoli nam bowiem na ustalenie konkretnych celów i wyznaczy kierunek, w którym zmierzamy. To z kolei przełoży się na precyzyjne ustalenie aktywności, które pozwolą nam go zrealizować. 

Ponadto posiadanie planu spełni jeszcze jedną ważną rolę. Będziemy mieli punkt odniesienia dla pojawiających się okazji. Nie będzie tak, że będziemy zastanawiali się, czy znaleziony kurs, webinarium czy warsztaty będą dla nas odpowiednie. Plan od razu pozwoli nam zweryfikować, czy treść szkolenia odpowiada naszym celom.

Szeroki zakres czy wąska specjalizacja?

W rozwoju osobistym nauczyciel wychowania fizycznego musi dokonać jeszcze jednego ważnego wyboru. Musi zdecydować, czy jego droga będzie możliwie jak najszersza i będzie obfitowała w wiele działań, czy może zdecyduje się iść szlakiem wąskiej specjalizacji. Wybór będzie miał duże znaczenie. Bez względu na to, która opcja zostanie wybrana, będzie się to wiązało zarówno z korzyściami, jak i ograniczeniami.
W przypadku wyboru szerokiego zakresu rozwoju, nauczyciel wychowania fizycznego będzie poszukiwał różnorodnej tematyki szkoleń. Będzie dążył do zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu wielu dziedzin pośrednio i bezpośrednio związanych z wychowaniem fizycznym. W przypadku wyboru szlaku wąskiej specjalizacji nauczyciel z pewnością będzie miał mniej możliwości znalezienia szans na rozwój. Główny kierunek poszukiwań będzie obejmował miejsca, w których znajdują się eksperci w danej dziedzinie – przede wszystkim związki i stowarzyszenia sportowe. Prezentowane treści z pewnością będą bardziej szczegółowe i będą  precyzyjnie odpowiadały na zapotrzebowanie edukatora. Aby dokonać właściwego wyboru, nauczyciel powinien przede wszystkim przeanalizować środowisko lokalne. Powinien wiedzieć, czego oczekuje od niego pracodawca oraz jakie szanse i możliwości pojawiają się w lokalnej społeczności. Może w nieodległej przyszłości powstanie klub sportowy, który będzie potrzebował ekspertów w wąskiej dziedzinie.

Nie tylko sport i aktywność fizyczna

Pierwszą myślą, która pojawia się w kontekście rozmów o rozwoju osobistym nauczycieli wychowania fizycznego, jest ta myśl, która kieruje uwagę w stronę sportu. Skoncentrowanie się wyłącznie na zdobywaniu kompetencji w kolejnych dyscyplinach czy konkurencjach może jednak okazać się niewystarczające. Poza tym w niewielkim stopniu będzie wyróżniało nauczyciela na tle innych edukatorów. Dlatego ponownie warto opuścić własną strefę komfortu, może nawet ograniczyć myślenie w kategoriach sportu i aktywności fizycznej. Zmienić obszar poszukiwań i znaleźć niszę, która jeszcze nie jest zagospodarowana.

Pierwszym obszarem, który może być interesujący dla edukatorów fizycznych, jest fizjoterapia. Jako absolwenci studiów na kierunku wychowanie fizyczne nauczyciele posiadają szeroką wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka. Warto wykorzystać ten potencjał i wziąć udział w szkoleniu czy nawet dodatkowych studiach, by uzyskać nowe kwalifikacje. Z jednej strony będą one przydatne podczas lekcji z uczniami. Z drugiej – mogą stanowić podstawę do podjęcia współpracy z lokalnymi drużynami sportowymi czy zawodnikami sportów indywidualnych.

Kolejnym ciekawym obszarem, który powinien zainteresować nauczycieli wychowania fizycznego, jest obszar związany z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Z pewnością umiejętność znalezienia dodatkowego źródła finansowania, rozpisania projektu, jego zorganizowania i przeprowadzenia oraz skutecznej ewaluacji i zamknięcia będzie kompetencją szczególnie cenioną przez każdą dyrekcję. Taki zakres umiejętności będzie także dawał realną szansę na zwiększenie zarobków. Będzie to związane chociażby z pełnieniem funkcji koordynatora projektu czy osoby prowadzącej w jego ramach zajęcia.

Innym kierunkiem rozwoju osobistego może być zdobycie certyfikatu menedżera sportu. Przełoży się to na możliwość organizowania profesjonalnego współzawodnictwa zarówno na szczeblu szkolnym, jak i wyższym. Pokazanie swoich umiejętności podczas szkolnego dnia sportu, może przełożyć się na zainteresowanie ze strony lokalnych klubów sportowych lub nawet władz miasta, które w ramach organizowanych przez siebie wydarzeń będą chciały przygotować aktywności ruchowe.

Niezbędną w pracy nauczyciela umiejętnością jest motywowanie uczniów do wykonywania ćwiczeń. W ramach rozwoju osobistego warto rozważyć opcję szkolenia bądź kursu, w którym edukator będzie miał możliwość rozwinięcia kompetencji miękkich. Wiedza psychologiczna z zakresu motywowania, komunikacji, precyzyjnego wyrażania poleceń z pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w skutecznym prowadzeniu lekcji. Dotyczy to zarówno zajęć stacjonarnych, jak i tych zdalnych.

Wspominając o lekcjach zdalnych, nie możemy zapomnieć o tym, że edukatorzy fizyczni nie zawsze muszą posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie obsługi komputera. Rozwój tych umiejętności również może, a w obecnych czasach powinien, stanowić ważny obszar rozwoju osobistego.

Wybór jednej z opisanych tu możliwości z pewnością wyróżni nauczyciela wychowania fizycznego w gronie innych edukatorów. Będzie on innowatorem, kreatorem nowego podejścia, co w przyszłości może przełożyć się na silną pozycję w społeczności lokalnej (nie tylko w szkole). Zwłaszcza w małych miejscowościach nauczyciel może zostać uznany za eksperta, do którego po radę będą udawali się przedstawiciele innych instytucji.

Koszty rozwoju osobistego 

Mówiąc o rozwoju osobistym, nie możemy zapominać o jego kluczowej części, jaką są finanse. Realia s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy