Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

16 listopada 2021

NR 52 (Listopad 2021)

Top 7 zabaw ruchowych korygujących wady postawy

0 663

Niemałym wyzwaniem dla osób prowadzących ćwiczenia korekcyjne jest przezwyciężenie ich monotonności. A przecież przekształcenie postawy ciała uczestnika takich zajęć możliwe jest dopiero po długotrwałym wykonywaniu starannie wyselekcjonowanych ćwiczeń. Wykonując je, dziecko stosunkowo szybko popada w znużenie. By je przezwyciężyć, ćwiczenia korekcyjne dla kilkulatków fabularyzuje się, nadając im formę zabaw ruchowych. Zadaniem nauczyciela prowadzącego zajęcia jest takie dobranie fabuły, by ruch ją ilustrujący stanowił zarazem wartościowe zadanie korekcyjne.

Poniżej prezentujemy zabawy pozwalające na aktywizowanie mięśni tułowia wychowanków. Ich przewodnim motywem tematycznym jest codzienne życie szkoły. Dzieci będą opowiadały o nim ruchem. Jako przybory wykorzystamy: szarfy, kocyki gimnastyczne, piłeczki pingpongowe, gazety, butelki plastikowe typu PET oraz plastikowe nakrętki w wielu kolorach.

POLECAMY

„Mop”

Cele:

  • w sferze umiejętności ruchowych: przeciwdziałanie hiperkifozie piersiowej, doskonalenie umiejętności korygowania ułożenia górnej części tułowia, wdrożenie dziecka do umiejętności adekwatnego oceniania właściwego ułożenia piersiowego odcinka kręgosłupa;
  • w sferze zdolności motorycznych: rozciągnięcie mięśni piersiowych większych, wzmocnienie mięśni obręczy barkowej i mięśni grupy tylnej grzbietu, zwiększenie ruchomości stawów obręczy kończyny górnej i stawów piersiowego odcinka kręgosłupa, przeciwdziałanie asymetrii funkcjonalnych napięć mięśni głębokich towarzyszących kręgosłupowi piersiowemu, kształtowanie zdolności sprzęgania ruchów, rozwijanie zdolności dostosowania motorycznego mięśni tułowia oraz orientacji przestrzennej pozwalającej dziecku na ocenianie ułożenia ciała w trakcie ćwiczeń;
  • w sferze dydaktycznej: uświadomienie wychowankowi, iż niepoprawna postawa ciała jest niezwłocznie zauważana przez osoby trzecie; 
  • w sferze wychowawczej: budowanie motywacji dziecka do dbania o utrzymanie prawidłowej postawy ciała, kształtowanie jego aspiracji do utrzymywania poprawnej postawy ciała i dumy z tej umiejętności.

Fabuła/narracja: Tuż przed początkiem roku szkolnego należy gruntownie wysprzątać szkołę, by na przywitanie uczniów lśniła czystością. Warto wtedy sięgnąć po mop. Dzięki niemu można dokładnie umyć podłogę. Za chwilę będziesz mógł przekonać się o tym, czy można nim sięgnąć do każdego zakamarka naszej sali gimnastycznej.

Pozycja wyjściowa: Pozycja czworacza, ramio...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy