Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

16 listopada 2021

NR 51 (Listopad 2021)

Top 7 zabaw ruchowych korygujących wady postawy

0 350

Niemałym wyzwaniem dla osób prowadzących ćwiczenia korekcyjne jest przezwyciężenie ich monotonności. A przecież przekształcenie postawy ciała uczestnika takich zajęć możliwe jest dopiero po długotrwałym wykonywaniu starannie wyselekcjonowanych ćwiczeń. Wykonując je, dziecko stosunkowo szybko popada w znużenie. By je przezwyciężyć, ćwiczenia korekcyjne dla kilkulatków fabularyzuje się, nadając im formę zabaw ruchowych. Zadaniem nauczyciela prowadzącego zajęcia jest takie dobranie fabuły, by ruch ją ilustrujący stanowił zarazem wartościowe zadanie korekcyjne.

Poniżej prezentujemy zabawy pozwalające na aktywizowanie mięśni tułowia wychowanków. Ich przewodnim motywem tematycznym jest codzienne życie szkoły. Dzieci będą opowiadały o nim ruchem. Jako przybory wykorzystamy: szarfy, kocyki gimnastyczne, piłeczki pingpongowe, gazety, butelki plastikowe typu PET oraz plastikowe nakrętki w wielu kolorach.

POLECAMY

„Mop”

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: przeciwdziałanie hiperkifozie piersiowej, doskonalenie umiejętności korygowania ułożenia górnej części tułowia, wdrożenie dziecka do umiejętności adekwatnego oceniania właściwego ułożenia piersiowego odcinka kręgosłupa;
 • w sferze zdolności motorycznych: rozciągnięcie mięśni piersiowych większych, wzmocnienie mięśni obręczy barkowej i mięśni grupy tylnej grzbietu, zwiększenie ruchomości stawów obręczy kończyny górnej i stawów piersiowego odcinka kręgosłupa, przeciwdziałanie asymetrii funkcjonalnych napięć mięśni głębokich towarzyszących kręgosłupowi piersiowemu, kształtowanie zdolności sprzęgania ruchów, rozwijanie zdolności dostosowania motorycznego mięśni tułowia oraz orientacji przestrzennej pozwalającej dziecku na ocenianie ułożenia ciała w trakcie ćwiczeń;
 • w sferze dydaktycznej: uświadomienie wychowankowi, iż niepoprawna postawa ciała jest niezwłocznie zauważana przez osoby trzecie; 
 • w sferze wychowawczej: budowanie motywacji dziecka do dbania o utrzymanie prawidłowej postawy ciała, kształtowanie jego aspiracji do utrzymywania poprawnej postawy ciała i dumy z tej umiejętności.

Fabuła/narracja: Tuż przed początkiem roku szkolnego należy gruntownie wysprzątać szkołę, by na przywitanie uczniów lśniła czystością. Warto wtedy sięgnąć po mop. Dzięki niemu można dokładnie umyć podłogę. Za chwilę będziesz mógł przekonać się o tym, czy można nim sięgnąć do każdego zakamarka naszej sali gimnastycznej.

Pozycja wyjściowa: Pozycja czworacza, ramiona ugięte, tułów lekko pochylony w stronę podłoża, zawieszony na karku przybór nieomal dotyka podłogi.

Przebieg ćwiczenia: Ćwiczący spaceruje w pozycji czworacznej w dowolnych kierunkach sali gimnastycznej (uginając ramiona – przechodząc do pozycji niskiej Klappa). Na podłożu znajdują się strzępki gazet, które powinien „zamieść” końcami szarfy ułożonej na karku. Prowadzący inspiruje wychowanków do wielokrotnego zmieniania kierunków przemieszczania się, tak by napotykali oni na rosnące trudności (coraz większe nagromadzenie strzępków gazet). Nauczyciel motywuje dzieci do utrzymania wyprostowanego piersiowego odcinka kręgosłupa.

Pozycja końcowa: Pozycja czworacza, tułów wyprostowany; zawieszony prostopadle do podłoża przybór nie dotyka podłogi.

Pogadanka końcowa: Podłoga lśni czystością! Czy sprzątanie przy użyciu mopa wymagało wysiłku? Trzeba niemałej staranności, by dotrzeć nim do każdego fragmentu podłogi. Ty zrobiłeś to znakomicie.

Przyrządy/przybory: Szarfa, na tyle długa, by nieomal dotykała końcami podłoża, gdy złoży się ją na karku dziecka, liczne strzępki gazet nieregularnie rozrzucone na podłodze sali gimnastycznej.

„Monitoring”

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: profilaktyka przeciw hiperkifozie piersiowej i hiperlordozie lędźwiowej, doskonalenie umiejętności wykonywania skrętów tułowia;
 • w sferze zdolności motorycznych: wzmocnienie siły mięśni rotujących tułów: skośnych brzucha wewnętrznych i zewnętrznych oraz pośladkowych wielkich, korygowanie nisko zlokalizowanych asymetrii czynnościowych w pracy mięśni tułowia, kształtowanie siły mięśni równoległobocznego i czworobocznego, rozciąganie mięśni piersiowych większych, rozwijanie siły mięśni głębokich towarzyszących kręgosłupowi;
 • w sferze dydaktycznej: uświadomienie wychowankowi, iż liczne zawody wymagają znacznej sprawności;
 • w sferze wychowawczej: kształtowanie właściwych relacji pomiędzy uczestnikami zajęć.

Fabuła/narracja: By zagwarantować bezpieczeństwo uczniom, w niektórych szkołach stosuje się monitoring wykorzystujący wiele kamer. Dzięki temu można np. natychmiast zorientować się, że ktoś nieuprawniony zamierza wejść do budynku. Stajesz się kamerą monitoringu. Postaraj się kontrolować każde miejsce w naszej sali.

Pozycja wyjściowa: Siad skrzyżny stabilizujący okolicę lędźwiową kręgosłupa, zgięte w łokciach ramiona utrzymywane w płaszczyźnie tułowia.

Przebieg ćwiczenia: Wielokrotne skręty tułowia inscenizujące ruch kamery śledzącej wydarzenia (kończyny górne ugięte w łokciach utrzymywane w płaszczyźnie tułowia). Nauczyciel inspiruje ćwiczących do uważnego przyglądania się innym uczestnikom zajęć poprzez kierowanie ku nim twarzy. Należy przy tym zadbać o to, by wykonywać skręty tułowia, a nie jedynie szyi.

Pozycja końcowa: Siad skrzyżny, skręt tułowia.

Pogadanka końcowa: Widzę, że znakomicie kontrolowałeś wszystkie wydarzenia w naszej sali. Nie umknęła ci ani jedna osoba, która pojawiła się w niej. Dzięki tak perfekcyjnie działającemu monitoringowi uczniowie naszej szkoły mogą czuć się bezpiecznie.

Przyrządy/przybory: Zbędne.
 


„Dron”

Cele: 

 • w sferze umiejętności ruchowych: przeciwdziałanie hiperkifozie piersiowej, doskonalenie umiejętności korygowania ułożenia górnej części tułowia, wdrożenie dziecka do umiejętności adekwatnego oceniania właściwego ułożenia piersiowego odcinka kręgosłupa;
 • w sferze zdolności motorycznych: rozciągnięcie mięśni piersiowych większych, wzmocnienie mięśni obręczy barkowej i mięśni grupy tylnej grzbietu, zwiększenie ruchomości stawów obręczy kończyny górnej i stawów piersiowego odcinka kręgosłupa, przeciwdziałanie asymetrii funkcjonalnych napięć mięśni głębokich towarzyszących kręgosłupowi piersiowemu, kształtowanie zdolności sprzęgania ruchów, rozwijanie zdolności dostosowania motorycznego mięśni tułowia oraz orientacji przestrzennej pozwalającej dziecku na ocenianie ułożenia ciała w trakcie ćwiczeń;
 • w sferze dydaktycznej: uświadomienie dziecku relatywnego osłabienia niektórych jego grup mięśniowych;
 • w sferze wychowawczej: skłanianie dziecka do refleksji nad siłą własnych mięśni i motywowanie go do jej rozwijania, przekonywanie uczestnika zajęć do samodzielnych ćwiczeń w domu.

Fabuła/narracja: By uświetnić pierwszy dzień nowego roku szkolnego, zaplanowaliśmy sfilmowanie uroczystości jego rozpoczęcia. Jesteś dronem latającym nad głowami uczniów. Postaraj się sfilmować każdego z nich.

Pozycja wyjściowa: Czworacza, ramiona wyprostowane.

Przebieg ćwiczenia: Ćwiczący porusza się w pozycji czworaczej po powierzchni sali gimnastycznej. Gdy dotrze nad przybór, pochyla się nad nim (ugięcie ramion w podporze przodem – przejście do pozycji niskiej Klappa). Prowadzący zajęcia inspiruje wychowanków do tego, by dotarli do każdego z przyborów.

Pozycja końcowa: Czworacza, ramiona ugięte.

Pogadanka końcowa: Jak widziałem, bardzo się starałeś, filmując uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Które z twoich mięśni pracowały najbardziej? Pokaż je. Pamiętaj o tym, by je wzmacniać. Czy postarasz się poćwiczyć w domu? Powiesz mi w czasie następnych zajęć, czy ci się udało.

Przyrządy/przybory: Wiele plastikowych nakrętek od butelek w różnych kolorach.

„Patron szkoły”

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: profilaktyka hiperkifozy piersiowej oraz hiperlordozy lędźwiowej, doskonalenie umiejętności wytrwania w bezruchu, doświadczanie czynnej elongacji kręgosłupa;
 • w sferze zdolności motorycznych: równomierne wzmocnienie mięśni tułowia przeciwdziałające niezbilansowanym napięciom mięśni towarzyszących kręgosłupowi, kształtowanie ruchomości kręgosłupa poprzez ćwiczenia czynnej elongacji;
 • w sferze dydaktycznej: uświadomienie wychowankowi możliwości stabilizowania postawy ciała przez napinanie mięśni posturalnych;
 • w sferze wychowawczej: kształtowanie motywacji ucznia do wykonywania wysiłków fizycznych w trakcie zajęć i poza nimi, a co za tym idzie – przejmowania odpowiedzialności za własną postawę ciała.

Fabuła/narracja: W wielu szkołach prezentuje się portrety ich patronów. Na pewno widziałeś obrazy, na których przedstawiono sławne osoby. Na portretach trwają one w bezruchu. Ani drgną. Postaraj się znieruchomieć na kilka chwil. Spróbuj nie poruszyć się bez względu na okoliczności! Czy potrafisz tak napiąć swoje mięśnie, żeby utrzymać ładną postawę? Nawet, gdy ktoś będzie próbował cię rozśmieszyć? Sprawdźmy to! Zaczynamy!

Pozycja wyjściowa: Dowolna pozycja wysoka.

Przebieg ćwiczenia: Bezruch po napięciu mięśni posturalnych (skurcz izometryczny), utrzymywanie pozycji pomimo opowieści prowadzącego, który próbuje rozśmieszyć ćwiczących. Nauczyciel w cyklu zajęć sukcesywnie wydłuża czas trwania zadania.

Pozycja końcowa: Pozycja identyczna jak pozycja wyjściowa.

Pogadanka końcowa: Jak widzę, poradziłeś sobie znakomicie. Potrafiłeś stać wyprostowany, nawet jeszcze ładniej niż niejeden człowiek na portrecie. Może warto na co dzień utrzymywać prostą sylwetkę, żeby wszyscy wiedzieli, że potrafisz być tak ładnie wyprostowany jak bohater z obrazu?

Przyrządy/przybory: Zbędne.

„Gazetka klasowa”

Cele:

 • w sferze umiejętności ruchowych: profilaktyczne oddziaływanie przeciw hiperkifozie piersiowej oraz hiperlordozie lędźwiowej, rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem opowieści prowokującej dziecko do wszechstronnego panowania nad mięśniami obręczy kończyny górnej i tułowia;
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie zdolności różnicowania ruchów poprzez wszechstronne angażowanie mięśni posturalnych, przeciwdziałanie asymetriom czynnościowym...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy