Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru

8 lipca 2019

NR 38 (Lipiec 2019)

Gry i zabawy integracyjne na wakacyjną nudę

0 35

Wakacje dla każdego ucznia są czasem radości, swobody, odpoczynku od nauki i obowiązków szkolnych. Dziecięce pasje i zainteresowania odsunięte w roku szkolnym na dalszy plan, mogą wreszcie wyjść z cienia. Okres letni daje też najmłodszym możliwość obcowania z przyrodą, poznawania nieznanego otoczenia, nawiązywania nowych znajomości m.in. podczas zorganizowanych wyjazdów (kolonii, obozów, wędrówek, rajdów, spływów) lub stacjonarnych akcji typu „Lato w mieście” czy półkolonie. Opiekunowie, wychowawcy, instruktorzy oraz animatorzy starają się zaproponować uczestnikom, będącym w różnym wieku, ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Powinny one integrować grupę poprzez aktywność ruchową i zabawę.

Jak się bawić? Z radością, twórczo, z fantazją, zaangażowaniem, bo to jest najważniejsze w tej formie spędzania czasu. W zabawie wygrywa każdy jej uczestnik, natomiast w grze dominuje element rywalizacji, wyłaniani są zwycięzcy (ktoś wygrywa i ktoś przegrywa), chociaż o pozostałych nie powinno się mówić jak o przegranych. Ważna jest też możliwość zmiany formy aktywności, tzn. każdą zabawę można zmodyfikować na grę i odwrotnie: grę na zabawę. Niezbędne w tym wypadku będzie ustalenie nowych reguł. Jeśli w grupie uczestników wychowawca zaobserwuje sportowe ambicje i chęć rywalizacji, wówczas warto zaproponować formę gry. 

W przypadku gdy aspekt sportowy przyczynia się do rezygnacji z aktywności grających, należy przejść do realizacji formy zabawowej.

Podstawową funkcją gier i zabaw jest integrowanie grupy, czyli zapoznanie się ze sobą uczestników poprzez podawanie np. swojego imienia w sposób nietypowy, ale pomysłowy. Kojarzenie sytuacji z konkretną osobą wpływa na trwalsze zapamiętywanie nowych znajomych. Dzięki zabawom dzieci mają szansę poznać więcej faktów na swój temat (np. posiadanie psa, kota, rodzeństwa, dysponowanie umiejętnościami gry na instrumencie czy wykorzystania specyficznego sprzętu sportowego, hobby), co pozwoli im znaleźć wspólne tematy do rozmowy. Ponadto podczas gier i zabaw w wesołej atmosferze dzieci mają okazję wykazać się kreatywnością, czy wskazać swoje mocne strony.

Każda gra i zabawa powinna się odbyć w oparciu o określone zasady lub reguły, które muszą poznać wszyscy uczestnicy. Nie można ich zmieniać w trakcie trwania gry bądź zabawy (w przypadku zaistnienia sytuacji dotychczas niespotykanych, zabawę należy przerwać, uzupełnić zasady dodatkowym wyjaśnieniem i rozpocząć od początku). Przed rozpoczęciem dobrze jest też zaznaczyć, jak długo gra będzie trwać (ile razy zostanie powtórzona, po zdobyciu jakiej liczby punktów, czy po jakim czasie wyłoni się zwycięzca). Funkcję sędziego pełni zazwyczaj nauczyciel, opiekun, czasem jego pomocnikiem jest osoba niećwicząca, która z różnych przyczyn zgłosiła swoją niechęć do uczestnictwa. Przy rozstrzyganiu remisów czy kolejności rozpoczęcia gry/zabawy pomóc mogą znane wszystkim wyliczanki bądź losowanie. Najważniejsze, aby każdy uczestnik dobrze się bawił. 

„Pływająca kra”

Miejsce: sala gimnastyczna, korytarz, ew. sala lekcyjna (nawierzchnia równa, aby nierówności nie przyczyniły się do podarcia gazety).

Przybory: gazety o jednakowej wielkości, w liczbie odpowiadającej liczbie drużyn.

Uczestnicy: liczba osób taka, aby była podzielna przez 2, 3 lub nawet 4; najkorzystniej, gdy w zabawie uczestniczyć będzie kilka zespołów (wybrać opcję samych dwójek, trójek lub czwórek).

Przebieg gry: ćwiczący zostają podzieleni na zaplanowane zespoły. Każda drużyna otrzymuje gazetę. Wszyscy na znak nauczyciela/wychowawcy rozpoczynają swobodny bieg, trzymając rozłożoną gazetę dłonią, bezpiecznie się wymijając między zespołami. Na sygnał, np. gwizdek, jak najszybciej (uwaga: nie porwać gazety) ćwiczący kładą gazetę na podłodze i stają na niej (fot. 1a, 1b.). Czas na wykonanie zadania – 10 sekund, które są przez nauczyciela głośno odliczane. Jeśli wszystkie drużyny wykonały zadanie, wówczas nauczyciel podaje hasło o zmniejszeniu gazety, po czym każdy zespół składa swoją na połowę. Ponownie ją trzymając biegają z wymijaniem. Kolejny sygnał – zatrzymanie i ustawienie na połówce gazety. Jeśli ktoś się nie zmieścił – drużyna odpada. Gra trwa do momentu, aż zostanie jeden zespół. Podczas ustawiania się na gazecie, dozwolone jest podnoszenie kolegów, ale w takiej pozycji należy się utrzymać przez krótki czas (np. 3 sekundy).

Uwaga! Za podarcie gazety z winy uczestników drużyna odpada z zabawy.

Sposób wykonania zadania:
 

Fot. 1a, 1b, 1c


„Połączeni”

Miejsce: dowolne (sala, korytarz, boisko, teren naturalny, również z nierównościami), raczej równa nawierzchnia, nauczyciel powinien ograniczyć teren, aby uczestnicy byli dobrze widoczni.

Przybory: kartki papieru np. z zeszytu lub woreczki (ew. inne, z którymi można kontynuować zabawę, raczej płaskie przedmioty).

Uczestnicy: liczba osób podzielna przez 2.

Przebieg gry: ćwiczący dobierają się w dwójki, każda otrzymuje od nauczyciela kartkę papieru. Trzymając ją wspólnie w ustalony sposób (np. między barkami, dłońmi, fot. 2a, 2b), poruszają się po wyznaczonym terenie. Na sygnał nauczyciela (np. gwizdek) wykonują pokazane ćwiczenia wspólnie np. przysiad, siad, krok skrzyżny, dotknięcie swoich kolan, stóp itp. Dwójka, której podczas ćwiczenia bądź poruszania się wypadnie kartka – odpada. Wygrywa dwójka, która najdłużej utrzyma między sobą kartkę.

Sposoby trzymania kartek między dwójkami:
 

Fot. 2a

 

Fot. 2b

 

Fot. 2c


„Ciepło – zimno”

Miejsce: dowolne, z miejscami/sprzętami, meblami, przy pomocy których można ukryć drobne przedmioty.

Przybory: dowolne, niewielkie, ale charakterystyczne przedmioty.

Uczestnicy: dowolna liczba.

Przebieg zabawy: wyznaczona przez nauczyciela osoba (lub wyznaczenie jej np. przy pomocy wyliczanki) odchodzi na pewną odległość od grupy i miejsca zabawy (do sąsiedniego pomieszczenia). W tym czasie grupa ustala miejsce ukrycia przedmiotu i tam jedna z osób go umieszcza. Po ukryciu wraca „poszukiwacz”, który rozpoczyna poszukiwania. Jeśli zbliża się do przedmiotu – grupa informuje go słowami „ciepło, cieplej, gorąco...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy