Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

16 września 2019

NR 40 (Wrzesień 2019)

Ćwiczenia, zabawy i gry na lekcji Wychowania Fizycznego poprawiające koncentrację uwagi

0 6976

W dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie gołym okiem zaobserwować spadek możliwości koncentracji uwagi przez naszych podopiecznych na lekcjach. Wpływa to w dużym stopniu na jakość pracy konkretnego ucznia, ale też reszty grupy czy klasy, ponieważ swoim zachowaniem, wynikającym z niemożności utrzymania uwagi, skupia on na sobie uwagę reszty, co odrywa ich od pracy. Jak pomóc takiemu uczniowi podczas lekcji WF?

Uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny sportu niesie za sobą wymóg posiadania odpowiednich sprawności (siła mięśni, pułap tlenowy itd.). Według Nęcki i Sarzyńskiej (2009) zazwyczaj podkreśla się istotną rolę sprawności związanych z fizycznością i motoryką sportowca. Tymczasem według autorów uwaga jest jednym z mechanizmów regulacji psychicznej, decydującym o sprawności naszego działania (Nęcka i wsp., 2005, za: Nęcka, Sarzyńska, 2009). Zajęcia wychowania fizycznego to fantastyczne pole do pracy nad koncentracją uwagi w jej różnych wymiarach. Niemalże każda aktywność podejmowana na lekcji wymaga odpowiedniej koncentracji (Więcław, 2019). Pomimo że ćwiczenia/zabawy rozwijające umiejętność skupienia uwagi są bardzo ciekawe i wprowadzają na lekcji dobrą atmosferę, nie powinny być stosowane przez większą część lekcji. Ma to związek ze znacznym obniżeniem jej intensywności. 

Poniższe ćwiczenia/zabawy/gry nie są ułożone w toku lekcyjnym. To tylko wybrane ćwiczenia/zabawy/gry służące rozwijaniu koncentracji uwagi. Można wykorzystywać je w trakcie rozgrzewki, jak równi...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy