Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

9 lipca 2019

NR 38 (Lipiec 2019)

Top 10 team games - Jak zbudować drużynę przy pomocy gier i zabaw?

310

Team building, czyli budowanie zespołu, jest obecnie bardzo popularne w sporcie. Kiedy myślimy o tym, widzimy zadania lub gry dla zespołów, które wymuszają na ich członkach współpracę, ponieważ inaczej nie będą w stanie efektywnie wykonać zadania. Przy tym często towarzyszy temu element zabawy. Przykładem takich gier mogą być: pole minowe, pajęczyna, tuba czy wiele innych. Ale to tylko niewielka część tego, czym team building jest.

Team building to grupa strategii, które służą wzmacnianiu zespołu i poprawy jego funkcjonowania zarówno pod względem zadaniowym, jak i społecznym. Brawley i Paskevich (1997) uznali, że jest to metoda pomagania grupom, aby: a) zwiększyć ich efektywność, b) zaspokoić potrzeby ich członków, oraz c) poprawić ich warunki pracy. Team building jest grupą technik do wykorzystywania nie tylko w sporcie czy aktywności fizycznej. Wykorzystując te strategie, możemy zwiększyć efektywność zespołów, także wynikową. Ale to nie wszystko. Dzięki niemu zawodnicy czują się lepiej w drużynie. Zwiększamy tym samym szansę, że zawodnicy będą bardziej przywiązani do swojego klubu.

Programy Team buildingowe w sporcie

Carron i Spink (1993) stworzyli koncepcyjny model wdrażania strategii team buildingowych w sporcie, zakładający, że spójność grupowa, poczucie drużynowej skuteczności, przywiązanie, satysfakcja, a także efektywność drużyn jest efektem:

  • procesów zachodzących w drużynie (współpracy, komunikacji, poświęcenia, oraz wspólnych celów),
  • środowiska w jakim drużyna przebywa (bliskości i odrębności),
  • struktury drużyny (jasności i akceptacji ról i norm grupowych, oraz przywództwa).

Model ten stał się podstawą do opracowania różnorodnych strategii team buildingowych, a także praktycznych wskazówek jak budować zgrany, efektywny zespół (m.in. Carron, Hausenblas, Eys, 2005; Woodcock, Francis, 1994):

  • identyczne ubrania podczas treningów czy też okrzyki mogą zdziałać wiele – podkreślą odrębność drużyny od innych, a przez to zwiększą poczucie przynależności zawodników do zespołu;
  • wspólne wyjścia, zgrupowania – zwiększając fizyczną bliskość pomiędzy zawodnikami, zwiększamy szansę na ich interakcje w przyjaznych okolicznościach, a dzięki temu wzrasta szansa, że zawiążą się między nimi pozytywne relacje;
  • obowiązki członków zespołu – kiedy zawodnicy rozumieją i akceptują swoje role pełnione w drużynie, jednocześnie są bardziej usatysfakcjonowani z przynależności do drużyny. Znają w niej swoje miejsce;
  • wspólne cele grupowe – ustalenie wspólnie ze wszystkimi zawodnikami celu dla drużyny na konkretny sezon, da całej drużynie motywację do ciężkiej pracy, zjednoczy we wspólnej drodze do realizacji tego zadania. Co ważne, wyznaczanie celów drużynowych jest interwencją, która przynosi im największe korzyści. Wyznaczony cel musi być akceptowany przez każdego członka. Wszyscy zawodnicy muszą czuć, że cel drużyny jest także ich indywidualnym celem;
  • kontrakt drużyny – ustalenie odpowiednich norm obowiązujących w drużynie da zawodnikom dodatkową energię do działania;
  • wspieranie lidera – rozwijanie efektywnego przywództwa ma pozytywny wpływ na budowanie zgranego zespołu. Ważne, by nie tylko trenera traktować jako przywódcę, ale i by wśród zawodników znalazł się lider, który będzie miał możliwości rozwijania swoich kompetencji przywódczych. Ważne jest więc zapewnianie mu odpowiednich informacji zwrotnych i wsparcia;
  • inne zadania – konkurencje typowo team buildingowe, jak te opisane we wstępie, są świetnym sposobem, by rozwijać w drużynie współpracę i uczyć zawodników pozytywnej komunikacji.

Ćwiczenia

Poniżej opisane gry i ćwiczenia dotyczą pracy z grupą, zespołem, teamem. Ćwiczenia można włączyć jako element treningu lub mogą stanowić niezależne zajęcia dla zespołu. 

Imiona i przedmioty 
Zawodnicy przedstawiają się swoim imieniem oraz dodają jedną rzecz, którą zabraliby ze sobą na bezludną wyspę. Nazwa przedmiotu zaczyna się na tę samą literę, co imię zawodnika. Zabawa polega na tym, że każda kolejna osoba ma za zadanie powtórzyć imię i przedmiot po wcześniejszych osobach, na koniec dodając swoje imię i przedmiot. 

Urodzinowa linia
Zawodnicy mają za zadanie ustawić się jak najszybciej od najstarszego do najmłodszego, uwzględniając jedynie dzień i miesiąc urodzenia. Dodatkowym utrudnieniem jest zakaz używania głosu lub ograniczenie czasu wykonania zadania.

Wspólne cechy 
Zawodnicy siedzą na krzesłach na obwodzie koła, dodatkowo jest jedno puste krzesło. Osoba, która ma wolne krzesło po swojej prawej stronie, wymyśla jedną cechę, posiadany przedmiot (np. posiadanie kota) i wypowiada to na głos. Wtedy wszystkie, które mają daną cechę lub przedmiot muszą wstać i zmienić swoje miejsce.

Piłka w ruchu
Grupa wybiera jedną osobę, która poprowadzi ćwiczenie. Zawodnicy mają za zadanie stanąć na obwodzie koła z jedną piłką, w pierwszej rundzie coś z nią zrobić i zapamiętać co to było. W drugiej rundzie dowiadują się, że będą musieli zrobić to samo co z piłką, z osobą stojącą po prawej stronie.

Ślepe zaufanie
Osoba prowadząca przygotowuje drogę z przeszkodami. Zawodnicy dobierają się w pary. Jedna osoba ma zamknięte, zawiązane oczy, druga prowadzi ją przez tor przeszkód. Można przygotować trudne przeszkody, a nawet usunąć je zanim zawodnicy zaczną przechodzić. Wtedy prowadzący mogą prowadzić znajomych przez wyimaginowany tor. Po wykonaniu ćwiczenia osoby w parach zamieniają się rolami.

Równowaga
Zawodnicy w parach, czwórkach, szóstkach łapią się za ręce. Zadaniem grupy jest wykonywanie określonych czynności bez puszczania rąk, np. położyć się na brzuchu, usiąść, wstać, położyć się na plecach.

Odliczanie 
Zawodnicy stoją na okręgu. W pierwszej rundzie zadaniem grupy jest wspólne odliczanie od 50 w dół (wszyscy wymawiają kolejne liczby). Następnie, aby utrudnić zadanie grupie, zakazujemy mówić pewnych liczb, np. wielokrotności liczby 7. Zamiast tego, kiedy przypadnie liczba 49, 42, 35  itd. grupa, mówi słowo „razem”. Jeżeli ktoś powie na głos zabronioną liczbę, zamiast wyznaczonego słowa, zaczynają od nowa. Innym wariantem jest podzielenie uczestników na podgrupy, wyznaczenie sędziów i wprowadzenie elementu rywalizacji. Zamiast odliczania, można wprowadzić normalne liczenie od 1 do 50. Możesz wprowadzić też wi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy