Dołącz do czytelników
Brak wyników

Psychologia sportu

10 marca 2020

NR 43 (Marzec 2020)

Kształtowanie postaw tolerancyjnych w procesie wychowania do kultury fizycznej

0 682

Nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy sportu powinni nie tylko aktywnie wspierać rozwój sprawności, zdrowia czy zainteresowań swoich podopiecznych, ale także kształtować ich osobistą świadomość moralną. W związku z tym dobrym zwyczajem jest, gdy prowadzone przez nich zajęcia wpływają na rozumienie przez uczniów tego, czym jest zjawisko tolerancji, oraz jak można przeciwstawiać się krzywdzącym stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji.

Podziały między ludźmi a tolerancja, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja 

Łączenie się młodych ludzi w grupy, w tym szukanie różnic pomiędzy nimi oraz podobieństw wewnątrz nich, jest aktywnością w pełni naturalną – zwłaszcza w okresie kształtowania się własnej produktywności czy tożsamości. Aktywność taka wynika między innymi z ludzkiej tendencji do trybalizmu, czyli potrzeby przynależności do „plemienia”, w warunkach szkolnych rozumianego jako grupa rówieśnicza lub zespół klasowy. grupy rówieśniczej lub zespołu klasowego. Posiadanie statusu członka takiej wspólnoty wpływa także na możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb psychologicznych, w tym tych związanych z poczuciem bezpieczeństwa i akceptacji, możliwości podkreślenia swojej tożsamości lub własnej roli w grupie (by nie mnożyć rozważań teoretycz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy