Dołącz do czytelników
Brak wyników

Psychologia sportu

26 maja 2020

NR 44 (Maj 2020)

Uczestnictwo w regularnej aktywności fizycznej a wyniki badań inteligencji wielorakich

0 567

W koncepcji inteligencji wielorakich pojęcie „inteligencji” definiuje się m.in. jako zdolność rozwiązywania problemów. Cechą charakterystyczną tego ujęcia jest wyróżnienie ośmiu różnych rodzajów inteligencji, które mogą podlegać rozwojowi pod wpływem doświadczeń, w tym dzięki udziałowi jednostki w regularnej aktywności fizycznej.

Koncepcja inteligencji wielorakich w ujęciu teoretycznym

Pierwszy opis koncepcji inteligencji wielorakich (IW), która wskazuje na istnienie nieznanej liczby „ludzkich zdolności, od inteligencji muzycznej poczynając, a na inteligencji, której wymaga zrozumienia siebie koń­cząc” (Gardner, 2002, 9–10), został przedstawiony przez Howarda Gardnera w 1983 roku. W kolejnych latach badacz rozwijał swoją teorię, dowodząc współwystępowania ośmiu niezależnych rodzajów inteligencji (2002; 2006; 2009; Gardner, Kornhaber, Wake, 2001), wśród których wyróżnił:

POLECAMY

  • Inteligencję muzyczną (słuchową, rytmiczną) – zdolność charakteryzującą wrażliwość emocjonalną, zrozumienie złożoności muzyki oraz poczucie rytmu. 
  • Inteligencję kine...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy