Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

12 września 2023

NR 63 (Wrzesień 2023)

Nowe testy sprawności na lekcjach wychowania fizycznego

0 49

Nowy rok szkolny przyniesie ważną zmianę dla nauczycieli wychowania fizycznego i uczniów. Będzie ona związana z wprowadzeniem testów sprawności fizycznej, które w założeniu ustawodawcy mają umożliwić zebranie danych do tworzenia nowej polityki dotyczącej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Podobno są trzy pewne rzeczy w życiu człowieka: śmierć, podatki i zmiana. Zmiana budzi szczególne emocje wśród ludzi, bowiem prowadzi do sytuacji, w której należy dostosować się do nowych okoliczności. 
Tak będzie w roku szkolnym 2023/2024 w obszarze lekcji wychowania fizycznego – do podstawy programowej tego przedmiotu zostały wprowadzone obowiązkowe testy sprawności fizycznej. Z pewnością będzie to wyzwanie dla edukatorów WF, gdyż testem mają zostać objęci wszyscy uczniowie szkół podstawowych (począwszy od klasy IV) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

POLECAMY

Po co te testy? 

Testy sprawności fizycznej nie są nowym pomysłem. Wręcz przeciwnie. Nauczyciele wychowania fizycznego doskonale wiedzą, jak wiele różnych testów i mierników sprawności fizycznej może być wykorzystywanych podczas lekcji wychowania fizycznego czy zajęciach prowadzonych w klubach sportowych. Wiele dyscyplin sportowych ma swoje specyficzne testy, które pozwalają mierzyć kluczowe dla ich adeptów cechy i zdolności motoryczne. 
Samo wprowadzenie idei mierzenia zdolności motorycznych czy poziomu sprawności jest kierunkiem jak najbardziej słusznym. Warto to robić nie tylko ze względu na monitorowanie zmian, jakie zachodzą w społeczności na przestrzeni lat. Może to być także ważny czynnik motywujący uczniów do podjęcia regularnej aktywności, nie tylko podczas zajęć szkolnych. 
Pomysłodawcy wprowadzenia testów stawiają sobie jeszcze jeden cel. Otóż masowe przeprowadzenie testów ma ułatwić „wyłowienie” talentów, osób, które odznaczają się ponadprzeciętną sprawnością. To zadanie ponownie spadnie na nauczyciela WF. Żaden urzędnik bowiem nie będzie w stanie na podstawie zagregowanych dla całej populacji danych wyszczególnić wyróżniającego się ucznia. 
Z rządowego projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie – druk nr 3282 (tak, to jest dokument, który określa analizowane zmiany), otrzymujemy informacje, iż zebrane dane mają służyć władzom centralnym oraz jednostkom samorządu ter...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy