Dołącz do czytelników
Brak wyników

Psychologia sportu

27 listopada 2018

NR 35 (Listopad 2018)

Różne oblicza lęku i jego przełamywanie w wychowaniu fizycznym

0 1466

Głównym celem szkolnego wychowania fizycznego jest przygotowanie młodego człowieka do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Podstawą teoretyczną takich działań jest program nauczania wychowania fizycznego zawierający niezwykle bogaty w treści o zdrowiu, sporcie czy innych formach ruchu zbiór zaplanowanych w czasie zadań dostosowanych do wieku, poziomu sprawności, płci czy nawet infrastruktury szkoły. Określona tematyka realizowana jest w jednolitych grupach wiekowych (klasach), w których uczestnicy podczas zajęć ze sobą współpracują oraz rywalizują. W wyniku takich działań dochodzić może do powstawania konfliktów. Lekcja wychowania fizycznego zatem to oddziaływanie czynników osobowych i pozaosobowych, jednak z wyraźną przewagą tych pierwszych [3]. Zadaniem nauczyciela prowadzącego nauczanie jest rozpoznanie każdej uczniowskiej grupy: jej właściwości, zainteresowania, ulubione ćwiczenia, jednostki uzdolnione, słabsze ruchowo, przywódcy formalni i nieformalni, czy poziom nauki.

Sytuacje wywołujące lęk w wychowaniu fizycznym i sporcie

Lęk przed dużym wysiłkiem
W zależności od tematyki lekcji i realizowanej dyscypliny jego intensywność może przybierać różne wartości. Najmniej lubiane wśród dzieci i młodzieży są wysiłki trwające przez dłuższy czas, wykonywane bez przerw odpoczynkowych. Należą do nich m.in. biegi, pływanie i inne formy ruchu, w których odpoczynek zaplanowany jest dopiero po dłuższym okresie. Istotą zachęcenia i odpowiedniego przygotowania uczniów do tego rodzaju ćwiczeń ciągłych jest stopniowe wdrażanie do wysiłku poprzez łagodne wydłużanie czasu trwania pracy, a następnie łagodne podwyższanie intensywności. Przy zastosowaniu takiej metody, każdy człowiek bezpiecznie przygotuje organizm do dłuższego wysiłku, przy którym odczuwalny będzie korzystny dla zdrowia (szczególnie układu krążenia i oddychania) efekt końcowy – poprawa wydolności.

POLECAMY

Lęk przed piłką
Program wychowania fizycznego na każdym poziomie edukacji zawiera szereg dyscyplin, w których podstawowym sprzętem do ćwiczeń jest piłka. Okazuje się jednak, że nawet tak niegroźny z wyglądu przybór może wywoływać u niektórych uczniów pewne obawy, niepewność i lęk. Ćwiczenia wykonywane w nieprawidło-
wy sposób (niedokładny, nieuważny), np. zbyt silne kopnięcia przy podaniach czy strzałach do bramki, rzuty, dynamiczne i jednocześnie nieprecyzyjne zbicia są związane ze strachem pojawiającym się wśród najsłabszych fizycznie dzieci. W dalszej perspektywie okazuje się, że wychowanie fizyczne to dla nich najtrudniejszy przedmiot w szkole.
Na początkowym etapie nauczania techniki gier zespołowych poszczególne podania, rzu...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy