Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja prozdrowotna

10 marca 2022

NR 54 (Marzec 2022)

Wykorzystanie walorów turystyczno-krajoznawczych wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Szlakiem od teorii do praktyki

0 498

Każdy człowiek czuje się lepiej, gdy jest zdrowy, sprawny fizycznie i wysportowany, a gdy sprawność naszego ciała zaczyna szwankować, popadamy w przygnębienie, pesymizm i nic nam nie wychodzi. Nikogo nie trzeba dzisiaj przekonywać, jak istotną rolę spełnia ruch w codziennym życiu człowieka i jak ogromny ma wpływ na kształtowanie postawy i sprawności fizycznej młodych ludzi oraz na „rzeźbienie” ich osobowości i tożsamości.

Stagnacja ruchowa – obecnie nasilona przez pandemię, niewłaściwe nawyki żywieniowe oraz postęp technologiczny stały się przyczyną występowania wielu chorób cywilizacyjnych: otyłości, cukrzycy, nadciśnienia, wad postawy, chorób układu krążenia, depresji.

W dobie intensywnego rozwoju technologii i cyfryzacji ważne jest, by wpoić młodym wychowankom potrzebę wykonywania ruchu. 

Jednym z zadań szkoły jest przygotowanie młodego człowieka do dorosłości. Znaczny udział w tym działaniu ma nauczyciel wychowania fizycznego, którego rolą jest wdrożenie ucznia do nieograniczonego i zamierzonego poruszania się po różnorakich obszarach kultury fizycznej, w tym turystyki. Można zatem rzec, że wszystko zaczyna się w szkole – także przygoda z turystyką. Jej źródeł można dopatrywać się w szkolnym krajoznawstwie, które powinno być początkiem do bycia świadomym turystą, który angażuje się w poznawanie swojego regionu, kraju oraz interesuje się ochroną jego dóbr naturalnych i kulturowych.

POLECAMY

Czym jest zatem owa turystyka?

Słowo „turystyka” pochodzi od francuskiego wyrazu tour, który oznacza wycieczkę lub podróż kończącą się powrotem do punktu wyjścia. Najczęściej jednak spotykaną definicją turystyki jest następujące określenie: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”. 

Turystyka niesie ze sobą szeroki wachlarz korzyści nie tylko tych fizycznych, widocznych gołym okiem, ale również duchowych. Jest elementem życia, sposobem poznawania przyrody, ludzi, kultury, daje także możliwość aktywnego odpoczynku, relaksu, regeneracji sił, zaspokaja potrzebę ruchu oraz podnosi sprawność fizyczną. Uprawianie turystyki wyrabia aktywną postawę, uczy pokonywania trudności, wytrwałości, usuwa obawy przed wysiłkiem, odkrywa ukryte pokłady odwagi i solidarności, mobilizuje zdolności do przystosowania się w nowych warunkach i sytuacjach oraz wyrabia nawyki do zmiany. Turystka jest także środkiem formowania uczuć i kształtowania psychiki poprzez dostarczanie niezapomnianych wrażeń, radości, przeżyć; uwrażliwia na piękno. Poznawanie świata poprzez turystykę jest zasadniczym elementem jej wychowawczej funkcji. Sprzyja bowiem kształtowaniu się określonych postaw ludzi wobec różnych sfer rzeczywistości – postaw altruistycznych, życzliwości i sympatii, przyjaźni wobec ludności odwiedzanych krajów, a także wobec innych współuczestników wycieczek. Ponadto stwarza okazje do działania twórczego, uczy wykonywania określonych zadań wynikających z przydziału pracy w zespole, umożliwia zdrową rywalizację oraz regeneruje siły i potęguje energię. Ma także duży wpływ na rozwój intelektualny, pomaga w kompensacji niepowodzeń w szkole.

Działalność...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy