Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja prozdrowotna

30 listopada 2022

NR 58 (Listopad 2022)

Jak przeciwdziałać urazom i pracować z uczniami powracającymi do aktywności?

0 178

Poza oczywistymi korzyściami zdrowotnymi podejmowanie aktywności niesie również ryzyko odniesienia kontuzji. Bardzo często są to niegroźne urazy, które szybko ustępują, zdarzają się jednak poważniejsze zdarzenia. Szczególnie często takie sytuacje dotyczą dzieci i młodzieży.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Sytuacji, w których podczas zajęć z dziećmi u któregoś z uczestników wystąpi uraz, nie da się uniknąć. Warto ubezpieczyć się na taką okoliczność wykupieniem ubezpieczenia OC od takich zdarzeń. Jeśli wziąć pod uwagę roszczeniowość rodziców i oskarżanie nauczycieli, trenerów lub opiekunów o wystąpienie takich przypadków, taka forma ochrony jest niezwykle istotna. Z punktu widzenia rodzica ważne jest też ubezpieczenie NNW, które może pokryć koszty leczenia i rehabilitacji w przypadku ewentualnego urazu dziecka.

POLECAMY

Kiedy zdarzy się wypadek

W takiej chwili nie należy panikować. W przypadku niegroźnego urazu należy uczestnikowi zajęć nakazać przerwanie ćwiczeń. Jeśli jest to powierzchowna rana, można ją opatrzyć na miejscu. Gdy kontuzja jest poważniejsza, należy poszkodowanego odpowiednio zabezpieczyć i w razie potrzeby wezwać pomoc oraz powiadomić rodziców. Te zasady zna każdy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Powrót do aktywności po urazie

Jest to moment, którego z utęsknien...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy