Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

17 lipca 2018

NR 32 (Maj 2018)

Aktualne zadania nauczyciela na lekcjach WF

0 1998

„Przyszłość należy do narodów, które najlepiej wykorzystają potencjał swej młodzieży. A uda się to tym w szczególności, którzy mają światłych i odpowiedzialnych nauczycieli” (Thomas 1969, s. 9).
 

Maciej Demel (1973) dostrzega nauczyciela jako światłego doradcę i przyjaciela młodzieży, który uczy teoretycznie i praktycznie, jak żyć zgodnie z normami higieny, dzielić czas między pracę i wypoczynek, kształtować ciało, doskonalić zdrowie, pielęgnować urodę.

POLECAMY

Przytoczone powyżej dwa opisy ról nauczycieli pokazują, jak wiele oczekuje się od współczesnego uczącego, w tym również nauczyciela wychowania fizycznego. Analizując powyższe słowa trudno nie odnieść wrażenia, że liczy się na to, że nauczyciel nie będzie tylko przysłowiowym panem z gwizdkiem i stoperem, skupionym na „oćwiczaniu” lub „trenowaniu” swoich uczniów, ale wyjdzie poza te stereotypy i stanie się prawdziwym przewodnikiem młodzieży po obszarze kultury fizycznej i zdrowia. Uświadomienie i wypełnienie tej roli jest jednym z zadań stojących przed współczesnym nauczycielem wychowania fizycznego.

Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie, że nauczyciel wychowania fizycznego posiada potężny oręż wpływu na młodego człowieka, zarówno w sferze jego cielesności i zdrowotności, jak również w obszarze aksjologii. Oczekiwane pozytywne efekty jego działań powinny być widoczne po ustaniu obowiązku szkolnego względem ucznia. Kiedy tenże samodzielnie będzie chciał podejmować działania związane z troską o własne ciało i jego zdrowie, a w życiu codziennym prezentował będzie oczekiwane społecznie wartości i normy etyczne.

Jak pisze Muszkieta (2004), nauczyciel wychowania fizycznego jest wpierw nauczycielem i wychowawcą w ogóle, a dopiero w dalszej kolejności specjalistą w swojej dziedzinie. W przypadku tego przedmiotu wychowanie i kształcenie splecione są wyjątkowo silnie. Szkolne wychowanie fizyczne to nie tylko formalny przedmiot nauczania, ale przede wszystkim – jak od starożytności bywało – jeden z kluczowych, obok wychowania intelektualnego, moralnego i estetycznego, dział edukacji człowieka. Zatem celem wychowania fizycznego jest kształtowanie ciała oraz przekazywanie dziedzictwa kultury fizycznej kolejnym pokoleniom w postaci ustalonych wartości i zachowań dotyczących rehabilitacji ciała oraz rekreacji. Widać zatem, że wychowanie to odbywa się co najmniej na dwóch płaszczyznach: technologicznej i aksjologicznej (Grabowski 1999, s. 48). Pierwsza odpowiada za kształtowa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy