Dołącz do czytelników
Brak wyników

Psychologia sportu

19 marca 2019

NR 37 (Marzec 2019)

Jak wspierać dzieci podczas lekcji WF-u niezależnie od poziomu sprawności fizycznej?

0 1561

Jednym z powtarzających się problemów podczas zajęć wychowania fizycz- nego jest niechęć uczniów w ich uczestnictwie. Takie sytuacje są codziennością, niezależnie od poziomu nauczania. Nowa podstawa programowa preferuje indywidualizację pracy z uczniami i daje szerokie pole działania w dostosowaniu treści nauczania do możliwości i potrzeb naszych podopiecznych.

Od lat trwają dyskusje nad znaczeniem różnych cech osobowości w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, nad rolą jego indywidualnego poziomu sprawności i wcześniejszych doświadczeń sportowych. Żadna z cech z osobna, ani osobista atrakcyjność, ani empatia, ani też dyspozycje intelektualne czy wysoka sprawność, a tym bardziej przeszła kariera sportowa nie stanowią gwarancji sukcesu. Henryk Grabowski pisał nawet, że istnieje pewna wewnętrzna sprzeczność między osobowością zorientowaną na perfekcyjne doskonalenie samego siebie (dominująca wśród sportowców) a osobowością nastawioną na doskonalenie innych (pożądana wśród nauczycieli).

Strzyżewski formułując ideał nauczyciela wychowania fizycznego i pragnąc go zbliżyć do praktyki, podawał i opisywał pięć podstawowych ról, które ów ideał powinien spełnić: nauczyciel – człowiek, nauczyciel – żywy wzór kultury fizycznej, nauczyciel – wychowawca, nauczyciel – dydaktyk, nauczyciel – społecznik. Równocześnie ten sam autor podkreślał, że model „doskonałego nauczyciela wychowania fizycznego” nie kształtuje się samoistnie.

Nauczyciel jest tym, od którego może i zależy najwięcej. Problem jednak tkwi w świadomości i chęciach nauczycieli, a to pierwszy krok. Często sukcesy odnoszą ludzie, którzy mając jasno sprecyzowane cele i konsekwentnie dążą do ich urzeczywistnienia. Wychowanie fizyczne i sport dostarczają wielu przykładów osiągania sukcesów sportowych, szkoleniowych, wychowawczych oraz organizacyjnych przez pasjonatów, potrafiących czasami wbrew wszelkim przeciwnościom uzyskiwać efekty, które wielu wydawałyby się niemożliwe do osiągnięcia (Jezierski, 1999).

POLECAMY

Idealny nauczyciel..., czyli kto?

Nauczyciel musi chcieć nauczyć i być przejętym tematem lekcji tak, jakby się z nim miało po raz pierwszy do czynienia, jakby się go odkrywało z uczniami po raz pierwszy. Musi też pamiętać o poznaniu partnera, co wie, o czym myśli, co go interesuje itd. 

Nauczyciele, którzy poniżają uczniów, próbują ratować w ten sposób zagrożone poczucie własnej wartości. Mechanizm ten działa zawsze w obie strony. Dlatego nauczyciele, którzy potrafią eksponować nawet drobne osiągnięcia uczniów, mogą liczyć na to, że zaczną...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy