Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

24 lipca 2018

NR 33 (Lipiec 2018)

Wakacyjny krokomierz i pulsometr
czyli praktyczne wykorzystanie szkolnych umiejętności pomiarowych w czasie wolnym (planowanie treningu, pomiar dystansu i tętna)

0 1046

Współczesna szkoła w szerokim zakresie docenia walory zdrowotne i wychowawcze różnych form aktywności ruchowej. Najczęściej realizowane są one podczas zajęć ruchowych: wychowania fizycznego, sportowych zajęć pozalekcyjnych, szkolnych wycieczek turystycznych i rekreacyjnych. 
 

Poważne zadanie w tym zakresie mają do wykonania nauczyciele i wychowawcy, na których spoczywa obowiązek wyposażenia uczniów w jak największy zasób wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwijania i modelowania zachowań pro­zdrowotnych. Ich kreatywność i zaangażowanie niejednokrotnie wpływają na podejmowanie przez wychowanków decyzji o rozpoczęciu uprawiania sportu czy systematycznej aktywności. W ostatnich latach istotną funkcję zaczynają spełniać urządzenia pomiarowe w wersji „mini”, które ułatwiają i często wspomagają samodzielną realizację wybranych zadań ruchowych (w zakresie treningu, rekreacji czy turystyki). Należą do nich nowe oprogramowania czy aplikacje zainstalowane w sprzęcie codziennego użytku typu telefon, zegarek, komputer.

POLECAMY

Podczas szkolnej aktywności uczniowie „wyposażeni” zostają w szeroką gamę środków dydaktycznych z różnych dyscyplin sportu. Wśród nich znajdują się zarówno takie, które wymagają znacznych nakładów finansowych, specjalistycznego sprzętu, odpowiedniego obiektu, wysokiego poziomu sprawności fizycznej, czy grupy osób, jak i proste ruchowo ćwiczenia bądź dyscypliny, do uprawiania których wystarczy podstawowy sportowy ubiór, czas wolny i odpowiednia motywacja. Na uzyskanie najlepszych rezultatów duży wpływ ma również odpowiedni i ciekawy dobór form, dostosowany do pory roku, miejsca ćwiczeń, ale i zainteresowań oraz możliwości sprawnościowych uczniów. 

Obowiązujący w szkole program nauczania wychowania fizycznego przygotowuje młodego człowieka do wielu praktycznych działań wykonywanych w życiu codziennym, m.in. w zakresie ochrony zdrowia, aktywności fizycznej (sportu i rekreacji), funkcjonowania w społeczeństwie indywidualnie lub pełniąc określone role. Szczególnie cenne są takie umiejętności, które znajduj...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy