Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

24 lipca 2018

NR 33 (Lipiec 2018)

Wakacyjny krokomierz i pulsometr
czyli praktyczne wykorzystanie szkolnych umiejętności pomiarowych w czasie wolnym (planowanie treningu, pomiar dystansu i tętna)

0 238

Współczesna szkoła w szerokim zakresie docenia walory zdrowotne i wychowawcze różnych form aktywności ruchowej. Najczęściej realizowane są one podczas zajęć ruchowych: wychowania fizycznego, sportowych zajęć pozalekcyjnych, szkolnych wycieczek turystycznych i rekreacyjnych. 
 

Poważne zadanie w tym zakresie mają do wykonania nauczyciele i wychowawcy, na których spoczywa obowiązek wyposażenia uczniów w jak największy zasób wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwijania i modelowania zachowań pro­zdrowotnych. Ich kreatywność i zaangażowanie niejednokrotnie wpływają na podejmowanie przez wychowanków decyzji o rozpoczęciu uprawiania sportu czy systematycznej aktywności. W ostatnich latach istotną funkcję zaczynają spełniać urządzenia pomiarowe w wersji „mini”, które ułatwiają i często wspomagają samodzielną realizację wybranych zadań ruchowych (w zakresie treningu, rekreacji czy turystyki). Należą do nich nowe oprogramowania czy aplikacje zainstalowane w sprzęcie codziennego użytku typu telefon, zegarek, komputer.

Podczas szkolnej aktywności uczniowie „wyposażeni” zostają w szeroką gamę środków dydaktycznych z różnych dyscyplin sportu. Wśród nich znajdują się zarówno takie, które wymagają znacznych nakładów finansowych, specjalistycznego sprzętu, odpowiedniego obiektu, wysokiego poziomu sprawności fizycznej, czy grupy osób, jak i proste ruchowo ćwiczenia bądź dyscypliny, do uprawiania których wystarczy podstawowy sportowy ubiór, czas wolny i odpowiednia motywacja. Na uzyskanie najlepszych rezultatów duży wpływ ma również odpowiedni i ciekawy dobór form, dostosowany do pory roku, miejsca ćwiczeń, ale i zainteresowań oraz możliwości sprawnościowych uczniów. 

Obowiązujący w szkole program nauczania wychowania fizycznego przygotowuje młodego człowieka do wielu praktycznych działań wykonywanych w życiu codziennym, m.in. w zakresie ochrony zdrowia, aktywności fizycznej (sportu i rekreacji), funkcjonowania w społeczeństwie indywidualnie lub pełniąc określone role. Szczególnie cenne są takie umiejętności, które znajdują zastosowanie podczas indywidualnej aktywności w wolnym czasie, np. w trakcie uprawiania sportu, turystyki czy rekreacji ruchowej. Systematyczny trening wyczynowy, amatorski lub zdrowotny wpływa korzystnie na utrzymanie odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej (jej poprawę lub przynajmniej stabilizację), dlatego w dowolnej formie powinien być realizowany przez każdego młodego człowieka. Spośród poznanego w wieku szkolnym szerokiego zestawu środków aktywne fizycznie dziecko najczęściej wykorzystuje:

  • umiejętność pomiaru tętna,
  • wiedzę z zakresu reakcji organizmu na wysiłek fizyczny i ocenę stanu powysiłkowego (zmęczenie),
  • wiedzę z zakresu metod kształtowania określonych zdolności motorycznych (przygotowanie/opracowanie zastawu ćwiczeń na planowany okres czasu),
  • umiejętności związane z poprawnym wykonaniem ćwiczeń technicznych/taktycznych w zakresie wybranej dyscypliny sportowej.

Przygotowanie planu treningowego – niezbędne czynności przygotowawcze

Tab. 1. 10 kroków przygotowujących do planowania treningu sportowego

Krok 1 Cel główny aktywności fizycznej/treningu Poprawa sprawności ogólnej siły/wytrzymałości/umiejętności technicznych itp.
Krok 2 Zaplanowanie miejsca ćwiczeń Sprawdzenie dostępności do terenu/obiektu zamkniętego, sprawdzenie ukształtowania terenu otwartego, możliwości poruszania się na nim itp.
Krok 3 Dostosowanie ubioru 
do warunków
Sprawdzenie prognozy pogody na czas treningu, np. warunków atmosferycznych, takich jak opady, nasłonecznienie, temperatura, aktywności w terenie zamkniętym lub otwartym
Krok 4 Cel jednostki treningowej Kształtowanie szybkości/wzmocnienie mięśni wybranej/wybranych części ciała, inne
Krok 5 Zaplanowanie czasu trwania… …aktywności ruchowej/treningu (jednostki ćwiczeniowej)
Krok 6 Zaplanowanie rozgrzewki Przygotowanie zestawu ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalnych – przygotowujących do wysiłku w części głównej
Krok 7 Zaplanowanie ćwiczeń realizowanych w części głównej Przygotowanie zestawu ćwiczeń specjalnych – kształtujących określone zdolności motoryczne (zgodnie z celem jednostki)
Krok 8 Zaplanowanie obciążeń… …m.in. liczby powtórzeń wybranych ćwiczeń lub czasu ich trwania, długości pokonywanego dystansu, dodatkowych obciążeń przy ćwiczeniach siłowych itp.
Krok 9 Przygotowanie zestawu ćwiczeń do części końcowej Zaplanowanie zestawu ćwiczeń rozciągających, uspokajających, rozluźniających itp.
Krok 10 Zaplanowanie regeneracji powysiłkowej Regeneracja obejmująca m.in. czas przeznaczony na odpoczynek bierny, napoje lub posiłek uzupełniający/regeneracyjny itp.

Planowanie aktywności fizycznej w czasie

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy