Dołącz do czytelników
Brak wyników

Psychologia sportu

9 lipca 2019

NR 38 (Lipiec 2019)

Budowanie kompetencji społecznych podczas aktywności fizycznej na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży

0 20

Uczestnictwo w aktywności fizycznej wymaga od dzieci umiejętności interakcji z innymi ludźmi. Dziecko podczas obozów czy kolonii jest częścią pewnej całości. Spójna grupa tworzy się nie tylko poprzez grę w piłkę, ale też przez wspólnie spędzony czas, z dala od sportowych sytuacji. Wspólne posiłki, gry wideo, zabawy w grupie są równie ważnym elementem budowania grupy. I choć na pierwszy rzut oka może nie być to widoczne, ma znaczenie dla prawidłowego działania całości.

Właściwa komunikacja 

Jest to jeden z głównych czynników wpływających na atmosferę panującą w grupie. Relacje między dziećmi powinny cechować się otwartą rozmową, wzajemnym wsparciem, współpracą w rozwiązywaniu problemów, dążeniu do celu. Takie gronostaje się związane emocjonalnie, a dzieci mogą na sobie polegać, zarówno na poziomie grupy, jak i osobistym. W zawodzie wychowawcy/nauczyciela komunikacja jest jednym z najistotniejszych narzędzi. To dzięki niej tworzą oni pozytywne bądź negatywne relacje. Stworzenie odpowiednich kanałów komunikacyjnych jest kluczowe dla wzajemnego zrozumienia. Każde z dzieci ma trochę inne zaplecze kulturowe – własne przyzwyczajenia, nawyki. Grupa natomiast powinna działać jak kolektyw, w jednorodny sposób. Spójność można osiągnąć dzięki określeniu ogólnych zasad, którymi będzie się kierowała. Klarowność w tym względzie pozwoli na sprawne działanie grupy i uniknięcie nieporozumień wynikających z przyzwyczajeń jej członków.

Chwile spędzone razem, przygody umacniają grupę. Warto zwrócić uwagę na wspólne posiłki, odpowiednie gry i zabawy, mające na celu integrację i rozwój grupy. Pewne aspekty czy techniki treningu mentalnego powinny być jednak obecne podczas każdych zajęć – realizacja celów grupowych, dbanie o właściwą komunikację. Wraz z rozwojem dzieci, dojrzewają relacje w zespole, dochodzi do starć, walki o przywództwo, pojawiają się pierwsze związki i konflikty. Warto pielęgnować relacje w trakcie przygody wakacyjnej, w końcu wiele znajomości z kolonii staje się przyjaźniami na całe życie.

Umiejętności społeczne

W teorii to szkoła ma na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do wymagań, jakie niesie dorosłe życie. Istotne jest tutaj rozwijanie umiejętności społecznych. Jednakże na co dzień trudno o tym pamiętać, ponieważ nauczyciel powinien kształtować także inne kluczowe kompetencje, np. porozumiewania się w językach obcych, matematyczne i informatyczne, umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej. Ważne jest to, aby uczeń został wyposażony nie tylko w wiedzę, ale także w konkretne umiejętności, które pomogą mu radzić sobie w rzeczywistości otaczającego go świata. Trudno oddzielić od siebie poszczególne kompetencje kluczowe, gdyż ich zakresy często się pokrywają i są ze sobą powiązane. Umiejętności rozwijane w zakresie jednej kompetencji mogą wspierać i ułatwiać rozwój pozostałych, dlatego należy pamiętać, że rozwijanie każdej z nich jest równie ważne. Należy zwracać uwagę na kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie krytyczne, podejmowanie inicjatywy i ryzyka, umiejętność wyrażania emocji i współpracy w zespole.

Obozy i kolonie to idealny czas, aby rozwijać kompetencje społeczne, spośród których niezwykle ważna jest umiejętność współpracy w grupie. Ważne, aby uczyć dzieci jak współpracować ze sobą, aby osiągnąć zamierzony cel, brać odpowie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy