Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nauczyciel WF w roli trenera

14 maja 2019

NR 38 (Maj 2019)

Podstawy treningu wytrzymałości u dzieci i młodzieży

0 3213

Już od najmłodszych lat dzieci przejawiają duże dyspozycje ruchowe, ciągle przemieszczając się, męcząc się, ale również bardzo szybko wypoczywając. Małe dziecko już po kilku minutach odpoczynku jest gotowe do kolejnych czynności ruchowych, co nie ma miejsca u ich dorosłych opiekunów. W wieku szkolnym często dochodzi do bezczynności ruchowej. Należy podkreślić, że w tym okresie bezczynność taka doprowadza do regresu wytrzymałościowych zdolności motorycznych. Aktywny sposób spędzania wolnego czasu pozwala na dalszy ich rozwój.

Wprzeciwieństwie do niektórych zdolności motorycznych, wytrzymałość można kształtować bardzo długo. W wielu dyscyplinach czy konkurencjach sportowych zawodnicy poprawiali swoje życiowe osiągnięcia w wieku znacznie powyżej 30 lat. 

Niezbędne warunki dla utrzymania najwyższego pułapu wytrzymałości (u sportowców) utrzymują się do wieku około 30–35 lat. Później następuje stopniowy regres tej zdolności motorycznej.

Wytrzymałościowe zdolności motoryczne występują w wielu dyscyplinach sportu. W niektórych (np. lekkoatletyka – biegi średnie i długie), w decydującym stopniu determinują rezultat sportowy, w innych stanowią podstawę realizacji treningu techniczno-taktycznego. Dlatego na ich kształtowanie poświęca się w modelu szkolenia sportowego odpowiednie miejsce.
 

POLECAMY

Rycina 1. Podstawowe uwarunkowania treningu wytrzymałościowych
zdolności motorycznych


Kształtowanie wytrzymałościowych zdolności motorycznych w szkoleniu sportowym, uwarunkowane jest kilkoma czynnikami (ryc. 1). Zależy głównie od: 

  • długości odcinka – jest on jednym z głównych determinantów treningu wytrzymałości. W zależności od wieku, płci, stażu treningowego, dyscypliny/konkurencji sportowej, stosowane są różne odcinki biegowe, 
  • metody treningu – jest jedną z podstaw kształtowania wytrzymałości. W praktyce sportowej stosowane są różne kombinacje metody ciągłej i przerywanej (ryc. 2).

 

Rycina 2. Podstawowe metody kształtowania wytrzymałościowych
...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy