Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

12 lipca 2022

NR 56 (Lipiec 2022)

Co zaproponować oprócz tradycyjnych aktywności na WF-ie, by zmotywować do ćwiczeń wszystkich uczniów?

0 254

Lekcje wychowania fizycznego charakteryzują się różnorodnością form, w których dominującym elementem jest ruch. Coraz częściej zdarza się jednak, że uczniowie niechętnie uczestniczą w zajęciach. Spowodowane jest to wieloma czynnikami. Warto, aby nauczyciel wychowania fizycznego miał w swoim repertuarze zestaw aktywności, które pozwolą niećwiczącym uczniom na uzyskanie stopni będących podstawą do wystawienia oceny końcowej.

Nauczyciele wychowania fizycznego (i zajęcia przez nich prowadzone) bardzo często są niedoceniani wśród ich kolegów reprezentujących inne dziedziny nauki. Niewielki poziom wiedzy, który jest przekazywany uczniom, brak formalnych testów, sprawdzianów (oczywiście są sprawdziany dające podstawę do wystawiania ocen, ale przecież to tylko rzuty do kosza, czy przebiegnięcie jakiegoś dystansu), podręczników sprawia, że przedmiot ten traktowany jest jako zajęcia niższej rangi w szkolnej hierarchii. 

POLECAMY

Między teorią a praktyką

W obecnych czasach mierzymy się jednak ze skutkami braku ruchu. Uczniowie mogą mieć doskonałą wiedzę na temat negatywnych aspektów braku aktywności fizycznej – wiedzę zdobytą w trakcie lekcji biologii, wielokrotnie przyswojoną i sprawdzoną testami. Nie ulega wątpliwości, że jest ona ważna, jednak jest wiedzą ściśle teoretyczną, pozbawioną aspektu praktycznego, fizycznego ruchu, aktywności popartej ćwiczeniami. Stanowi wiedzę bezużyteczną, czego skutki zauważamy w postaci chorób cywilizacyjnych, a zwłaszcza otyłości. 

Lekcje wychowania fizycznego z pewnością nie będą panaceum na wspomniane problemy. Będą jednak tym elementem układanki, która pokaże, że można żyć inaczej. Można uciec przed wieloma chorobami, dodając do swojego życia jeden element – ruch. Jego namiastka podana zostaje uczniom już w szkole w postaci lekcji wychowania fizycznego, które mają wykształcić w młodych osobach troskę o własne ciało, zdrowie. Niestety, co stanowi zmartwienie nie tylko wuefistów, ale także lekarzy, poziom aktywności i sprawności fizycznej uczniów z roku na rok jest coraz gorszy. Coraz mniej osób ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego. Trudno mówić o licznych grupach podczas zajęć obowiązkowych, a grono odbiorców zajęć dodatkowych także kurczy się. 

Warto więc zastanowić się nad tym, co można zrobić, aby uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego było na wyższym poziomie. Rozwiązaniem może być zaprop...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy