Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

17 lipca 2018

NR 32 (Maj 2018)

Codzienna porcja stretchingu dla każdego

409

XXI wiek stawia przed człowiekiem olbrzymie wyzwania. Z jednej strony rozwijające się nowe technologie ułatwiają funkcjonowanie, a nowoczesna medycyna rozszerza możliwości leczenia, jak też przyspiesza powrót do sprawności ruchowej. Po drugiej stronie pojawiają się negatywne aspekty rozwoju cywilizacji, do których należy bierny sposób spędzania wolnego czasu (zazwyczaj w nieodpowiednich dla aparatu ruchu pozycjach), problemy z prawidłowym odżywianiem czy uzależnienie od nowych technologii (telefon, komputer – internet, telewizja) ograniczających aktywność ruchową.
 

Człowiek, będący z natury istotą wygodną, już od najmłodszych lat korzysta z otaczających go udogodnień. W dorosłym wieku, po wielu latach edukacji i dzięki własnemu doświadczeniu, ma już odpowiednią wiedzę na temat biologicznych potrzeb organizmu, które utrzymają go w dobrym zdrowiu i sprawności fizycznej. Czy ją wykorzysta dla swojego dobra – to już będzie jego wybór – ale czy właściwy? Jakość życia stanie się odzwierciedleniem takiej decyzji na długie lata.

Najszerszą wiedzę w zakresie zdrowotnych potrzeb organizmu człowiek uzyskuje w wieku szkolnym. Na tym etapie przyswaja zarówno teorię, jak i praktyczne umiejętności obejmujące szereg działań dotyczących dbałości o własne ciało. Najwięcej możliwości podczas zajęć praktycznych oferuje wychowanie fizyczne. Podczas wielu lat obowiązkowej edukacji uczniowie, obok podstaw techniki/taktyki różnych dyscyplin sportowych, poznają m.in. co to jest stretching i jak można go wykorzystać we własnym codziennym życiu. Szereg podstawowych ćwiczeń stretchingowych każdy młody człowiek miał okazję poznać i wykonywać podczas lekcji wychowania fizycznego. Ich regularne stosowanie w każdym wieku pozwoli utrzymać odpowiedni poziom gibkości (w zakresie aparatu ruchu), pozwalający funkcjonować przez długie lata bez większych problemów zdrowotnych.

Pojęcie „stretching” powstało z połączenia dwóch angielskich słów: stretch – rozciągać oraz stretchy – elastyczny. Określenia te skupiają wokół siebie zestaw ćwiczeń wykonywanych w specyficzny sposób. Wieloletnie doświadczenia specjalistów z tej dziedziny doprowadziły do stworzenia kilku metod, przy pomocy których uzyskuje się bardzo dobre efekty w zakresie ruchomości stawów i elastyczności więzadeł oraz mięśni.

O ile stretching wykonywany regularnie poprawia funkcjonalność aparatu ruchu, a dzięki temu jakość życia przeciętnego człowieka, o tyle dla osób aktywnych, wykonujących duży wysiłek fizyczny, codzienne stosowanie ćwiczeń rozciągających staje się niezbędnym elementem treningu. Jego umiejscowienie w jednostce ćwiczebnej związane jest zazwyczaj ze specyfiką uprawianej dyscypliny. 

Stretching w sporcie i aktywności fizycznej

Dla każdego sportowca optymalnym rozwiązaniem jest regularne stosowanie ćwiczeń rozciągających w połączeniu z ćwiczeniami wzmacniającymi i specjalistycznymi (technicznymi czy taktycznymi w zależności od rodzaju sportu). Taki sposób realizacji treningu, w ogólnym ujęciu, przyczynia się do wszechstronnego rozwoju organizmu oraz właściwego budowania formy sportowej.
Stretching zastosowany w rozgrzewce przygotowuje mięśnie, więzadła i stawy do zwiększonej pracy fizycznej, a zrealizowany po treningu czy dowolnej aktywności ruchowej, dzięki specyficznemu rozluźnieniu – przyspiesza regenerację. W przerwach między intensywnymi wysiłkami również wskazane jest wprowadzenie 2–3 ćwiczeń rozciągających i wspomagających konkretne zadania ruchowe. Zaleca się również, aby ćwiczenia stretchingowe:

  • wykonywać pod koniec rozgrzewki, gdy aparat ruchu (przede wszystkim mięśnie) został już dostatecznie pobudzony (podwyższona temperatura, przyspieszona przemiana materii, zwiększone dotlenienie komórek),
  • na zakończenie jednostki (wykorzystując rozgrzanie organizmu – poprawa elastyczności, ale też uspokojenie i wyciszenie dzięki powoli wykonywanym ruchom ciała). Stretching realizowany po treningu przyspiesza też regenerację oraz łagodzi (obniża, zmniejsza) powysiłkowe napięcia fizyczne (aparatu ruchu) i psychiczne.

Aktywność ruchowa realizowana w formie wyczynowej, amatorskiej czy rekreacyjnej, rozwija sprawność fizyczną najczęściej w zakresie kilku podstawowych zdolności motorycznych: wytrzymałości, siły, szybkości. Jednak niezależnie od specyfiki treningu powinien być on uzupełniony o zestaw wybranych ćwiczeń stretchingowych. Jednostronny charakter ruchu (wytrzymałościowy, siłowy czy szybkościowy) doprowadza do różnego typu ograniczeń, np. intensywna (wytrzymałościowa) praca mięśni powoduje po pewnym czasie skrócenie mięśni, zwiększenie ich przekroju – czyli tzw. stwardnienie. Regularny stretching potreningowy może zapobiec powyższym zmianom. Optymalnie elastyczne mięśnie powinny też wykonać efektywniejszy trening siłowy. A im większa będzie ich rozciągliwość, tym łatwiej sportowiec może wykonać również ćwiczenia szybkościowe. Lepsze czucie mięśniowe (uzyskane m.in. dzięki ćwiczeniom stretchingowym) poprawi także koordynację, koncentrację, estetykę i płynność ruchów, ale i jego ekonomię (optymalne wydatkowanie energii).

Rozpoznanie optymalnych, indywidualnych możliwości mięśniowych w zakresie elastyczności powinno być celem każdego aktywnego człowieka. Czucie wewnętrzne to istota każdego ruchu, przy którym nie należy przekraczać granicy bólu. Nadmierne rozciąganie może doprowadzić bowiem do reakcji odwrotnej – skrócenia mięśni. Niekorzystnie na mięśnie działa też stretching wykonywany bez poprzedzającej go rozgrzewki. 

Stretching dla każdego

O dobroczynnym wpływie stretchingu powinien pamiętać każdy człowiek. Okazuje się bowiem, że wybrane ćwiczenia doskonale...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy