Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

27 listopada 2018

NR 34 (Listopad 2018)

Film na lekcjach wychowania fizycznego

0 1130

Obecnie i w najbliższym czasie główną grupę uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą stanowiły osoby urodzone po roku 2000. Jest to pokolenie, które wymaga nowego spojrzenia na proces edukacji. Tradycyjne metody przekazywania wiedzy i nauczania umiejętności tracą na znaczeniu w oczach pokolenia millenialsów. Związane to jest z bardzo szybkim rozwojem nowych technologii. Jak zatem stosować nowe technologie na zajęciach wychowania fizycznego?

Warto podjąć próby zrozumienia znaczenia, jakie nowoczesne technologie mają dla młodego pokolenia. Wiele spośród dostępnych obecnie narzędzi może i powinno być wykorzystywanych przez nauczycieli podczas lekcji. Wychowanie fizyczne nie jest wyjątkiem. Wuefiści również powinni zwrócić uwagę na nowoczesne technologie i szanse, jakie ich wykorzystanie daje prowadzonym przez nich lekcjom. 
Korzystanie z nowoczesnych technologii podczas zajęć będzie także krokiem w stronę uczniów. Będzie próbą wejścia w ich świat. Może spotkać się to z aprobatą uczniów, a także zachęcić do czynnego udziału osoby, które preferują raczej bierny sposób spędzania lekcji wychowania fizycznego.
Wśród możliwości, jakie dają nauczycielowi nowoczesne technologie, jest wiele takich, które z powodzeniem można wykorzystać podczas lekcji wychowania fizycznego. Gry, wirtualna rywalizacja, strony internetowe, materiały tekstowe, aplikacje czy filmy to tylko kilka propozycji. W niniejszym artykule wskazane zostaną możliwości wykorzystania filmu podczas lekcji WF. 
Płyty DVD, YouTube (autorskie filmy nauczycieli, analizy ekspertów), transmisje telewizyjne to tylko niektóre z możliwości, z jakich może korzystać edukator. Poświęcenie kilku chwil pozwoli nauczycielowi na odszukanie w internecie odpowiedniego materiału praktycznie do każdej nauczanej treści. Poszukując filmu, nauczyciel musi jednak zwrócić uwagę na kilka elementów. 

POLECAMY

Film

Film stosowany w ramach lekcji wychowania fizycznego nie może być zbyt długi. Jego odtworzenie nie powinno stanowić głównej części lekcji. Im dłuższy, tym poziom uwagi uczniów jest niższy. Ponadto zbyt duży natłok elementów taktycznych lub technicznych pokazanych w filmie może doprowadzić do nadmiaru odbierania bodźców. Uczeń otrzyma zbyt wiele nowych informacji i nie będzie potrafił z nich wychwycić tych istotnych z punktu realizacji celu lekcji. 
Lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie bardziej treściwego materiału. Podzielenie dłuższego na krótsze części i skupienie się w nich na jednym elemencie przyniesie lepsze efekty. Uczeń będzie mógł skupić się na konkretnym zadaniu i w miarę możliwości będzie starał się je odtworzyć. W umyśle wykształtuje się wzorzec ruchowy prezentowany podczas filmu, co pozwoli podopiecznemu na korygowanie ewentualnie niepoprawnych ruchów. 
Ważne, by film pokazywany w trakcie lekcji był dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów. Treści zawarte w materiale powinny być zrozumiałe dla podopiecznych. Treści zbyt łatwe spowodują rozproszenie uwagi uczniów, zbyt trudne – będą niezrozumiałe. W obu przypadkach cel edukacyjny materiału nie zostanie osiągnięty, a czas na niego przeznaczony, będzie czasem straconym. 
Poszukując materiałów filmowych, nauczyciel z pewnością będzie korzystał z internetu. Stanowi on bowiem jedno z pierwszych i głównych źródeł informacji w dzisiejszym świecie. Konieczne jest korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł. Tematyczne portale, profesjonalni instruktorzy, strony klubów i związków sportowych to miejsca, w które powinien zajrzeć edukator poszukujący wartościowych materiałów. Treści umieszczone przez profesjonalnego trenera, zawierające ćwiczenie wykonywane przez zawodowców, z pewnością będą stanowiły doskonałe źródło wiedzy dla uczniów. 

DVD

Innym, zapominanym w dzisiejszych czasach źródłem informacji są filmy DVD czy w starszej wersji zapisywane na kasetach VHS. Warto, by nauczyciel poznał szkolną bibliotekę. Być może w jej zbiorach znajdują się wartościowe materiały, z których nikt nie korzystał od lat. Próba ich odnalezienia i przetworzenia na pliki możliwe do odtworzenia na współczesnym sprzęcie będzie stanowiła nie tylko źródło informacji sportowej, ale także rewelacyjne źródło historyczne. 

Zastosowanie

W tworzenie materiałów filmowych warto także zaangażować uczniów. Nie chodzi tu wyłącznie o jednostki najsprawniejsze, które zawsze stanowią wzór do naśladowania. Obecnie praktycznie każdy uczeń posiada telefon z możliwością nagrywania filmów. Niech wykorzystają je i nakręcą własny materiał. Będzie on stanowił podstawę do analizy ćwiczenia podczas lekcji. W taki sposób można przydzielić uczniom zadania, które mogą być dla nich inspiracją nie tylko do udziału w lekcji wychowania fizycznego, ale także do podejmowania codziennej aktywności. 
Z kontekstu powyższych rozważań wynika, że film tworzony przez uczniów ma charakter edukacyjny. Z powodzeniem można go także wykorzystać w celach stricte promocyjnych. Uczniowie sami mogą wybrać dowolną formę aktywności, którą wyrażą w formie filmu. Pokażą jej podstawowe założenia, sprzęt i zasady taktyczne. W ten sposób uczniowie zaprezentują to, co uważają za atrakcyjne. Może to stanowić silny bodziec motywujący do aktywności pozaszkolnej oraz uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. 
W poszukiwaniach materiałów filmowych nauczyciel może napotkać pewne problemy. Jednym z nich jest brak odpowiedniego filmu z polskim komentarzem. W takim przypadku nauczyciel powinien dokładnie wytłumaczyć uczniom treść filmu. Wyjaśnienie powinno także dotyczyć ewentualnych sposobów wykonania ćwiczenia. Żadna część filmu nagranego w języku obcym nie powinna zostać pominięta i zostawiona uczniowi do własnej analizy. Dotyczy to przede wszystkim filmów instruktażowych prezentujących ćwiczenia. Niewłaściwe ich zrozumienie przez ucznia może prowadzić do niepoprawnego wykonania zadania ruchowego. 
Innym problemem, jaki może napotkać edukator, jest brak filmu z treścią, którą chce przekazać podopiecznym. W takim przypadku nauczyciel może spróbować sam przygotować taki materiał. Zastosowanie takiego rozwiązania niesie ze sobą wiele korzyści. Nauczyciel będzie mógł skupić się na jednym wybranym elemencie i zaprezentować jego poprawne wykonanie. Będzie także autorem filmu, więc będzie mógł go swobodnie wykorzystywać. Po pewnym czasie tworzenia własnych materiałów edukator będzie mógł stworzyć własną biblioteczkę szkoleniową. Jej udostępnienie pozwoli na urozmaicenie lekcji autora i jego kolegów. Dodatkowo tworzenie własnych filmów będzie idealnie odpowiadało treściom przekazywanym podczas zajęć. Jakość filmów instruktażowych zamieszczanych w internecie pozostawia często wiele do życzenia. W przypadku tworzenia własnych nagrań nauczyciel może skonfigurować swój sprzęt, by jakość tworzonego materiału była wysoka. 
Innym problemem, jaki może napotkać nauczyciel przy tworzeniu własnych nagrań, jest brak właściwego wzorca – osoby wykonującej ćwiczenia. W takim przypadku sam może pokazać, jak właściwie wykonać dane ćwiczenie. Może także poszukać w swojej okolicy sportowca, który zechce mu pomóc i wziąć udział w filmie. 
Jest wiele czynników, które wpływają na skuteczność wykorzystywania filmów podczas lekcji wychowania fizycznego. Każdy przypadek wykorzystania materiału filmowego należy rozpatrywać indywidualnie. Każdy bowiem będzie charakteryzował się innymi proporcjami czynników zawartych w tabeli 1. 
Trudno wskazać wszystkie możliwe kombinacje czynników i możliwości ich wykorzystania. Wybór najbardziej prawdopodobnych pozwoli zwrócić uwagę edukatorów (nauczycieli, trenerów) na to zagadnienie. 
Pierwszym z czynników jest część lekcji, podczas której będzie wykorzystany film. Ten sam materiał może być wykorzystany w początkowej, środkowej lub końcowej części jednostki szkoleniowej. Pokaz zastosowany w pierwszej części zajęć może wskazywać na element, który będzie ćw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy