Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

15 maja 2019

NR 38 (Maj 2019)

Gry i zabawy ruchowe kształtujące współpracę w grupie

0 15208

Współpraca w grupie to kluczowa umiejętność, która jest niezbędna do prawid- łowego funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Naszym obowiązkiem jest przygotowanie uczniów do współdziałania w grupie, kształtowanie postaw społecznych, kompetencji językowych oraz wyposażenie w umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim.

Jak uczyć dzieci współpracy?

 • Dbaj o dobre relacje w grupie (zabawy integrujące, zmiana uczniów w parach, konflikty rozwiązywane w sali, nie w szatni).
 • Traktuj uczniów równo (wyznacz pomocników, dyżurnych, doceniaj nawet małe sukcesy, szczególnie tych mniej sprawnych).
 • Współzawodnictwo wprowadzaj dopiero wtedy, gdy będziesz pewny, że w klasie nie ma podziałów.
 • Kształtowanie współpracy rozpoczynaj od małych zespołów.
 • Dostosuj zadania ruchowe do grupy.
 • Mobilizuj uczniów do wysiłku.
 • Oceniaj efekty pracy.
 • Pozwól świętować sukces (w ramach zasad fair play).

Specyfika naszego przedmiotu pozwala nam na zastosowanie wielu narzędzi oraz środków treningowych, które zachęcą uczniów do pracy w zespole. Umiejętność współdziałania w grupie jest równie ważna, jak przyswojenie umiejętności ruchowych – za jedno i drugie zadanie uczeń może otrzymać ocenę z wychowania fizycznego. Uważam, że umiejętność współpracy w grupie jest ważniejsza niż opanowanie treści programowych z danej dyscypliny sportowej. Nie każdy musi umieć grać w piłkę, szybko biegać, ale wszyscy powinni być przygotowani do życia w społeczeństwie.

Poniżej przedstawiam kilka propozy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!

Przypisy