Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

15 maja 2019

NR 37 (Maj 2019)

Gry i zabawy ruchowe kształtujące współpracę w grupie

0 78

Współpraca w grupie to kluczowa umiejętność, która jest niezbędna do prawid- łowego funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Naszym obowiązkiem jest przygotowanie uczniów do współdziałania w grupie, kształtowanie postaw społecznych, kompetencji językowych oraz wyposażenie w umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim.

Jak uczyć dzieci współpracy?

 • Dbaj o dobre relacje w grupie (zabawy integrujące, zmiana uczniów w parach, konflikty rozwiązywane w sali, nie w szatni).
 • Traktuj uczniów równo (wyznacz pomocników, dyżurnych, doceniaj nawet małe sukcesy, szczególnie tych mniej sprawnych).
 • Współzawodnictwo wprowadzaj dopiero wtedy, gdy będziesz pewny, że w klasie nie ma podziałów.
 • Kształtowanie współpracy rozpoczynaj od małych zespołów.
 • Dostosuj zadania ruchowe do grupy.
 • Mobilizuj uczniów do wysiłku.
 • Oceniaj efekty pracy.
 • Pozwól świętować sukces (w ramach zasad fair play).

Specyfika naszego przedmiotu pozwala nam na zastosowanie wielu narzędzi oraz środków treningowych, które zachęcą uczniów do pracy w zespole. Umiejętność współdziałania w grupie jest równie ważna, jak przyswojenie umiejętności ruchowych – za jedno i drugie zadanie uczeń może otrzymać ocenę z wychowania fizycznego. Uważam, że umiejętność współpracy w grupie jest ważniejsza niż opanowanie treści programowych z danej dyscypliny sportowej. Nie każdy musi umieć grać w piłkę, szybko biegać, ale wszyscy powinni być przygotowani do życia w społeczeństwie.

Poniżej przedstawiam kilka propozycji gier i zabaw ruchowych, kształtujących współpracę w grupie, które możecie wykorzystać we wszystkich grupach wiekowych. Pamiętajmy, że każdy środek treningowy powinniśmy dostosować do grupy ćwiczebnej, uwzględniając: poziom umiejętności, liczbę ćwiczących, warunki bazowe (wielkość sali gimnastycznej/boiska szkolnego, sprzęt sportowy).

Wszystkie grafiki zostały stworzone za pomocą Unicoach-Creator.

Zabawy ożywiające na rozgrzewkę

Berek-lawina

Berek-lawina to propozycja zabawy ożywiającej na rozgrzewkę, która wymaga od uczestników pełnej współpracy, zgrania, znajomości własnych możliwości. 

Organizacja:

 • Wybrana osoba pełni rolę berka. Pozostali uczestnicy poruszają się na wyznaczonym polu. 


Przebieg:

 • Berek chwyta złapanego za rękę. Następnie dwóch berków goni pozostałych uczestników. Każda kolejna osoba dotknięta przez berków dołącza do nich, tworząc „lawinę”. Wygrywa ostatnia osoba, która nie została złapana.


Wskazówki/uwagi:

 • Trener pełni rolę berka na początku zabawy (w nowej grupie). Zabawę możemy wykorzystać w każdej grupie wiekowej, nawet u przedszkolaków (duża pomoc z naszej strony). Zawodnik, który wyszedł poza pole zabawy jest automatycznie złapany. Uczniowie tworzący „lawinę”, cały czas muszą trzymać się za ręce. 


Najczęstsze błędy

 • Berki nie współpracują ze sobą (każdy chce biegnąć w inną stronę), rozpad „lawiny” (dzieci rozłączają się, tworząc kilka mniejszych grup), zbyt wąskie ustawienie goniących.

 Zabawa ruchowa „Przyjmij pozycję”

Zabawę ruchową „Przyjmij pozycję” często wykorzystuję w części wstępnej lekcji. W starszych grupach dzieci prowadzą/kozłują piłkę (w zależności od głównego celu jednostki lekcyjnej). Co ważne, zasady zabawy można dowolnie modyfikować, wszystko zależy od naszej kreatywności.

Pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy