Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja prozdrowotna

21 stycznia 2019

NR 35 (Styczeń 2019)

Gry i zabawy z motywami zimy w tle

0 1114

Zima dostarcza dzieciom wielu okazji do obserwowania zjawisk, które nie występują w innych porach roku. Warto wykorzystać je jako motyw przewodni gier i zabaw, które pojawią się na lekcji wychowania fizycznego. Podczas takich zajęć szczególnie wartościowe będzie to, że uczniowie będą mogli porównywać swoje codzienne doświadczenia z fabułami ćwiczeń.

Poniżej zaprezentujemy kolejno zabawy, w których dzieci dowiedzą się tego, że każdy płatek śniegu składa się z sześciu części, przypomną sobie o tym, jak biały puch szczelnie pokrywa zimą chodniki. Uczniowie wybiorą się na łyżwy oraz sanki, a także wezmą udział w kuligu. Dzięki temu oraz zabawie „Spadające sople lodu” zapoznają się również z zasadami bezpiecznego bawienia się zimą na dworze. Zajęcia domkną uzupełniające się zabawy „Odwilż” i „Lepimy bałwana”. Nie braknie także okazji do przypomnienia sobie tego, jak wygląda termometr.

POLECAMY

Do przeprowadzenia opisanych ćwiczeń wystarczą: materac, kocyki gimnastyczne lub kawałki materiału, drabinki gimnastyczne, pachołki oraz gazety. Przydatne będą także zdjęcia przedstawiające śniegowe gwiazdki.

W trakcie opisanych zajęć uczniowie będą realizowali zadania typowe dla wąsko rozumianego wychowania fizycznego: usprawniali mięśnie dłoni, doskonalili orientację przestrzenną, rozwijali umiejętność reagowania na sygnały akustyczne.

Większość zabaw ma charakter orientacyjno-porządkowy. Dlatego ich uczestnicy będą stawali przed zadaniem niezwłocznego reagowania na zmieniające się okoliczności. Kilka zabaw jest tak skonstruowanych, by za każdym razem ktoś nie zdołał wykonać zadania. Będzie to motywowało go do większego zaangażowania się w ćwiczenia przed kolejnymi ich powtórzeniami. 

„Płatki śniegu”

Fabuła/narracja: gdy uważnie przyjrzycie się śniegowym gwiazdkom, to zauważycie, że każda z nich składa się z sześciu identycznych części (to optymalny moment na zaprezentowanie uczniom przygotowanych zdjęć przedstawiających płatki śniegu). Za chwilę przekonamy się, czy będziecie potrafili szybko utworzyć śniegową gwiazdkę. Gdy usłyszycie moje klaśnięcie, waszym zadaniem będzie jak najszybsze podanie sobie dłoni tak, by powstały sześcioosobowe okręgi. Pamiętajcie, by nie tworzyło ich ani mniej, ani więcej osób!
Przebieg: Dzieci biegają po całej sali w dowolnych kierunkach. Na sygnał nauczycielki, starają się jak najszybciej utworzyć sześcioosobowe okręgi. Jeżeli liczba uczestników nie jest podzielna przez sześć, niektórzy ćwiczący zabawy nie zdołają dołączyć do żadnego z zespołów. Na kolejny znak, grupa rozpierzcha się na wszystkie strony. Wielokrotne powtórzenia.

Cele:

 • wychowawczy: wdrażanie uczniów do umiejętności współdziałania w kilkuosobowych zespołach; inspirowanie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
 • dydaktyczny: zobrazowanie wychowankom budowy płatka śniegowego, uplastycznianie umiejętności liczenia do sześciu,
 • w sferze umiejętności ruchowych: nauczanie umiejętności wiązania okręgu,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie orientacji przestrzennej; rozwijanie szybkości (zwłaszcza niezwłocznego reagowania na sygnały akustyczne); kształtowanie zdolności dostosowywana się do działań współćwiczących.
 • Pogadanka końcowa: jak szybko potrafiliście utworzyć śniegową gwiazdkę! Oznacza to, że dobrze wiecie, jak ona powinna wyglądać. Dobrze pamiętaliście, że składa się ona z sześciu identycznych części. Gdy spadnie śnieg, przyjrzyjcie się mu uważnie! Sprawdźcie, czy na pewno w każdym płatku dostrzeżecie sześć identycznych części!
 • Przybory/przyrządy: zdjęcia przedstawiające śniegowe płatki.

„Śnieg pokrywa płytę chodnikową”

Fabuła/narracja: gdy zaczyna padać śnieg, jest w stanie pokryć wszystko to, co nas otacza. Dzięki temu świat natychmiast staje się cały biały. Jesteście płatkami śniegu. Za chwilę przekonamy się, jak szybko zdołacie przykryć wielką płytę chodnikową. Czy każdy z was znajdzie sobie na niej miejsce? Przekonajmy się.
Przebieg: na środku sali gimnastycznej układa się materac, który wyobraża płytę chodnikową. Dzieci biegają wokół niego. Na sygnał nauczycielki (komenda „śnieg pada”), każdy stara się jak najszybciej stanąć na materacu. Nie dla wszystkich jednak wystarczy na nim miejsca. Na komendę „odwilż” grupa rozbiega się. Wielokrotne powtórzenia.

Cele:

 • wychowawczy: wdrażanie dzieci do rywalizacji,
 • dydaktyczny: przypomnienie uczniom cyklu opady śniegu – odwilż,
 • w sferze umiejętności ruchowych: kształtowanie umiejętności ustawiania się w zwartej grupie,
 • w sferze zdolności motorycznych: rozwijanie orientacji przestrzennej oraz zdolności dostosowywania się do działań grupy; kształtowanie szybkości (zwłaszcza niezwłocznego reagowania na sygnały akustyczne).
 • Pogadanka końcowa: jak mogliście się przekonać, zimą wiele razy świat będzie otulany śniegiem. Nawet chodnikowe płyty będą nim dokładnie pokryte. Potem jednak będzie przychodziła odwilż, dzięki której wszystko znów wyłoni się spod warstwy białego puchu.
 • Przybory/przyrządy: materac.

„Jeździmy na łyżwach”

Fabuła/narracja: gdy przyjdzie mróz, można jeździć na łyż-
wach. Za chwilę wybierzemy się na lodowisko. Przekonamy się tam, czy to potraficie. A może ktoś z was spróbuje zatańczyć na łyżwach?
Przebieg: każde z dzieci otrzymuje dwa kocyki gimnastyczne (lub niewielkie kawałki materiału). Stając na nich, można przemieszczać stopy ruchem ślizgowym po podłożu, niczym podczas jeżdżenia na łyżwach. Dzieci starają się „tańczyć”, wykonując dowolne ewolucje.

Cele:

 • wychowawczy: wprowadzenie do zajęć atmosfery beztroskiej zabawy,
 • dydaktyczny: zaprezentowanie uczniom zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na lodowisku,
 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności przemieszczania się ruchem ślizgowym,
 • w sferze zdolności motorycznych: rozwijanie poczucia równowagi; doskonalenie zdolności różnicowania ruchów; kształtowanie poczucia rytmu.
 • Pogadanka końcowa: jak znakomicie jeździliście na łyżwach! Czy chcielibyście spróbować tego na prawdziwym lodowisku? Pamiętajcie, by nigdy nie robić tego na zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach! Do jeżdżenia na łyżwach służą specjalnie przygotowane lodowiska. Zanim wybierzecie się na któreś z nich, zapytajcie kogoś dorosłego, czy bezpiecznie jest z niego korzystać.
 • Przybory/przyrządy: kocyki gimnastyczne lub kawałki materiału.
 • Uwagi: Zabawie może towarzyszyć muzyka, co będzie inspirowało uczniów do ilustrowania jej ruchem. Dzięki temu wykonywanie przez nich ćwiczenia będą bardziej zróżnicowane.

„Na sanki!”

Fabuła/narracja: w nocy spadł śnieg. Jest go bardzo dużo. Nie ma na co czekać. Czas wybrać się na sanki. Czy potrafilibyście ciągnąć na nich kogoś tak, by ani razu nie spadł? Przekonajmy się!
Przebieg: kżde z dzieci otrzymuje gazetę (wyobraża ona sanki) oraz papierową kulę (to przewożona na nich osoba). Biegając w dowolnych kierunkach należy ciągnąć „sanki” za sobą tak, by nie spadł z nich przewożony przybór. Wychowawczyni inspiruje uczniów do wielokrotnego zmieniania kierunku przemieszczania się.

Cele:

 • wychowawczy: przygotowywanie kilkulatków do umiejętności wykonywania zadań precyzyjnych,
 • dydaktyczny: obserwowanie zmieniania się zachowania przyborów podczas przemieszczania ich,
 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności precyzyjnego władania dłońmi,
 • w sferze zdolności motorycznych: rozwijanie orientacji przestrzennej; kształtowanie zdolności dostosowywania się do wyzwań stawianych przez przybór.
 • Pogadanka końcowa: czy żadna z przewożonych osób nie spadła z waszych sanek? To znakomicie. Oznacza to, że troszczyliście się o nie. Kiedy najtrudniej utrzymywało się przewożone osoby na sankach? Gdy jechało się prosto, czy podczas skręcania? Jak widzicie, zmienianie kierunku ruchu jest najbardziej niebezpieczne. Pamiętajcie o tym podczas zabaw na śniegu!
 • Przybory: gazety.

„Czas na kulig!”

Fabuła/narracja: śniegu jest naprawdę bardzo wiele. To znakomity moment na kulig. Za chwilę wybierzemy się na niego cała klasą. Pamiętajcie tylko, by nikt się od nas nie odłączył!
Przebieg: dzieci ustawiają się w rzędzie. Każdy chwyta osobę stojącą przed nim za biodra. Prowadzący grupę uczeń omija ustawione na podłożu przybory (biegnąc „slalomem”). Stanowi to wyzwanie dla „kuligu”, gdyż zmienianie kierunku w zwartej grupie jest rzeczywiście trudne. Nauczycielka inspiruje wychowanków do stopniowego przechodzenia z marszu do biegu. Gdy „kulig” rozerwie się, osoba prowadząca go zajmuje ostatnie miejsce w rzędzie. Wielokrotne powtórzenia.

Cele:

 • wychowawczy: przygotowywanie dzieci do umiejętności współdziałania w grupie,
 • dydaktyczny: zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznej zabawy na śniegu,
 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności zmieniania kierunku ruchu podczas przemieszczania się w zwartej grupie,
 • w sferze zdolności motorycznych: rozwijanie orientacji przestrzennej; kształtowanie zdolności dostosowywania się do wyzwań stawianych przez współćwiczących.
 • Pogadanka końcowa: jak widzieliście, nasz kulig co chwila się rozrywał. To były najbardziej niebezpieczne momenty podczas zabawy. Pamiętajcie, by na prawdziwy kulig wybierać się tylko pod opieką dorosłych! Oni będą mogli zadbać o wasze bezpieczeństwo.
 • Przybory: pachołki.

„Spadające sople lodu”

Fabuła/narracja: zimą łatwo zwrócić uwagę na sople lodu. Zwisają one z dachów. Gdy nadejdzie odwilż, spadają na ziemię. Lepiej nie być pod nimi w takiej chwili, bo mogłoby się to źle skończyć. Za chwilę przekonamy się, jak szybko spadają takie sople, gdy nadejdzie odwilż.
Przebieg: ćwiczący ustawiają się na najniższym szczeblu drabinek, chwytając rękoma szczebel, do którego zdołają dosięgnąć. Na komendę „sople”, każdy odrywa stopy przechodząc do zwisu. Na komendę „odwilż” dzieci starają się jak najszybciej wylądow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy