Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

24 lipca 2018

NR 33 (Lipiec 2018)

Grywalizacja na lekcjach wychowania fizycznego

0 1779

Jak bumerang powraca pytanie o sposoby i metody zwiększenia motywacji uczniów do udziału w lekcjach wychowania fizycznego. Innowacyjne formy aktywności z pewnością w tym pomagają, choć nie są dostępne dla wszystkich. Warto więc zastanowić się nad zmianą myślenia o zajęciach i wprowadzenia do nich elementów grywalizacji. 

Społeczeństwo jest coraz bardziej roszczeniowe. Wiele osób żąda od państwa lub innych organów władzy różnych przywilejów. Wstępując na drogę strajków, protestów, manifestacji, ludzie starają się wywalczyć, dla siebie i osób znajdujących się w podobnej sytuacji, korzyści. Niektóre z postulatów są słuszne, inne – nieco mniej właściwe.

POLECAMY

Roszczeniowe podejście społeczeństwa wynika poniekąd z coraz wyższego poziomu wiedzy obywateli. Dobrze, gdy wiedza wypływa ze znajomości prawa i potwierdzonych empirycznie źródeł. Gorzej, gdy argumentacja poparta jest niepewnymi źródłami, których wiarygodność jest wątpliwa, i w których jedynie szczątkowe informacje są zgodne z prawdą

Uczniowie deklarują, że chętnie wzięliby udział w lekcjach z elementami tańca, siłowni, free run, wspinaczki, łyżwiarstwa, biegów na orientację i innych dyscyplin uznanych za innowacyjne formy aktywności.

Skupienie uwagi na tym, „co mi się należy”, niesie pewne ryzyko dla edukacji. Młodzi ludzie – uczniowie – widząc w mediach, że roszczeniowe podejście przynosi efekty, starają się przenieść je na szkolny grunt. Podejmują próby stawiania nauczycielom warunków. Wchodzą z edukatorami w pewien rodzaj gry, podczas której starają się sprawdzić granice, do jakich mogą się posunąć. Tym, co jest szczególnie frustrujące dla pedagogów, jest to, że w swoich działaniach i argumentacji skupiają się wyłącznie na własnych prawach. Żądając ich respektowania, zapominają o spoczywających na nich obowiązkach. 

Ponadto uczniowie często wspominają, że konkretne przedmioty są nudne. Treści prezentowane podczas poszczególnych lekcji ich nie interesują, a metody przekazywania wiedzy, stosowane przez nauczycieli, zachęcają raczej do snu niż do aktywnego udziału w zajęciach. Takie podejście młodzieży odnosi się także do lekcji wychowania fizycznego. 

Próbując przenieść powyższe rozważania...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy