Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nauczyciel WF w roli trenera

19 listopada 2019

NR 41 (Styczeń 2019)

Koordynacyjne zdolności motoryczne w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży

0 4522

Nie ulega wątpliwości, jak ważna jest koordynacja ruchowa w szkoleniu sportowym. Warto zatem podczas swoich codziennych zajęć wychowania fizycznego postawić na stałe kształcenie tych zdolności.

Przez lata zdefiniowanie pojęcia „koordynacja ruchowa” budziło wiele wątpliwości i nie było łatwe. Pierwsze próby określenia tej zdolności motorycznej podejmowano w połowie lat 50-tych ubiegłego wieku (mi in. Zimkin 1995). Później, przez wiele lat, prowadzono badania, których celem było również określenie struktury koordynacji ruchowej (m.in. Ważny 1981, Kasa 1985, Szopa 1989). Obecnie, wydaje się, że problem został rozwiązany.

Koordynacja ruchowa jest to zdolność do wykonywania złożonych przestrzennie i czasowo ruchów, przestawiania się z jednych zadań ruchowych na inne, jak również rozwiązywania nowych, nieoczekiwanie pojawiających się sytuacji ruchowych (Śledziewski, Sozański, Kosmol 1999). 

Wielu teoretyków i praktyków sportu zauważa, że w dyscyplinach sportu o charakterze technicznym, istnieje ścisła współzależność poziomu koordynacji ruchowej, techniki sportowej i wyniku (Szopa 1992, Starosta 1993, Bora 1994 i inni). 

Podejmowano też badania próbujące określić wpływ koordynacji ruchowej na technikę i skuteczność w poszczególnych dyscy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy