Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nauczyciel WF w roli trenera

20 stycznia 2020

NR 42 (Styczeń 2020)

Podstawowe testy motoryczne w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży

0 8659

Na przestrzeni wielu lat, w obszernej literaturze przedmiotu, spotykamy liczne prace dotyczące próby oceny sprawności fizycznej. Dotyczyły one zawodników, jak również osób nietrenujących. Badaniami objęto dzieci, młodzież oraz dorosłych. Przez wiele lat teoretycy i praktycy sportu próbowali zgłębić wiedzę na temat motoryki człowieka. Powstało dużo prac naukowych. Wyniki badań, z różnym skutkiem, próbowano aplikować do praktyki sportowej.

Motoryka jest jednym z podstawowych determinantów rezultatu sportowego. W jej skład wchodzą następujące zdolności motoryczne (ryc. 1):

POLECAMY

 • koordynacja ruchowa,
 • siła,
 • skoczność,
 • szybkość,
 • wytrzymałość,
 • gibkość.

Należy podkreślić, iż wymienione powyżej zdolności motoryczne często funkcjonują współzależnie ze sobą i z innymi czynnikami warunkującymi rezultat sportowy w danej dyscyplinie sportu, czy konkurencji sportowej (Bora 2016). Warto o tym pamiętać, przygotowując program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, bez względu na ich poziom sportowy.

Stosowanie różnych prób (testów) jest niezbędną formą badania i monitorowania poziomu motoryki człowieka. W samym założeniu opiera się ono na testowaniu zdolności motorycznych, w prosty i dostępny sposób.

Każdy test powinien spełniać następujące warunki (ryc. 2).

 • Obiektywizm – ocena powinna być autonomiczna i wolna od subiektywizmu. Wymóg ten ma gwarantować uzyskanie jednorodnych wyników w próbach prowadzonych przez różne osoby.
 • Trafność – oznacza zgodność treści, które test mierzy z tym, co ma w założeniu mierzyć.
 • Rzetelność – informuje o stabilności wyników badań reali-
 • zowanych przez tę samą osobę, w określonych odstępach czasu.
 • Standaryzacja – sposób wykonania każdego testu winien być zawsze określony dokładną instruk...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!

Przypisy