Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nauczyciel WF w roli trenera

13 lipca 2018

NR 30 (Styczeń 2018)

Siłowe zdolności motoryczne w szkoleniu sportowym młodzieży

399

Sport młodzieżowy charakteryzuje się kompleksowym występowaniem zdolności motorycznych. Nie wydaje się więc celowe faworyzowanie tylko jednej z nich. Niestety, wymagania stawiane przed sportowcami sportu kwalifikowanego wielokrotnie przenoszone są do sportu dzieci i młodzieży. Nie inaczej jest z siłą mięśniową. Należy pamiętać, iż kształtowanie tej zdolności motorycznej, na tym etapie rozwoju sportowego ma na celu przygotowanie zawodnika do podjęcia i realizacji szeroko rozumianej walki sportowej.

Siłowe zdolności motoryczne kształtują się wraz z rozwojem osobniczym zawodnika. Rozwój ten charakteryzuje się zmiennym tempem wzrostu różnych narządów i układów. Za wiek ukończenia procesów wzrostowych można przyjąć 17–18 lat, ale niekiedy zdarzają się przypadki przesunięcia tej granicy nawet do 22. roku życia. Powyższe uwagi przemawiają za tym, aby maksymalnych i intensywnych ćwiczeń siłowych, ukierunkowanych na szybki rozwój siły, nie rozpoczynać przed czasem pełnego ukształtowania układu kostnego (Sozański, Tomaszewski 1995, Lasocki 1998, Bora 2007).

Siła jest zdolnością do pokonywania oporów zewnętrznych lub przeciwstawiania się im kosztem wysiłku mięśniowego (Sozański 1999).

Proces szkolenia sportowego w zakresie siłowych zdolności motorycznych składa się z trzech okresów:

  1. ogólnego przygotowania siłowego – obejmuje kształtowanie siły wszystkich mięśni, bez uwzględnienia specjalizacji sportowej,
  2. ukierunkowanego przygotowania siłowego – obejmuje kształtowanie siły mięśni, pracujących w sposób zbliżony do wysiłków zachodzących podczas danej konkurencji czy dyscypliny sportowej,
  3. specjalnego przygotowania siłowego – obejmuje kształtowanie siły mięśni, które posiadają istotny wpływ na rezultat sportowy w danej konkurencji czy dyscyplinie sportowej (Lasocki 1998, Sozański 1999).

Przed przystąpieniem do treningu siłowego należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad i wskazań:

  • wiek – należy dokładnie dobierać parametry obciążenia w stosunku do wieku zawodników,
  • poziom wyszkolenia sportowego – na bazie wszechstronnego przygotowania siłowego powinien opierać się dalszy trening siły mięśniowej,
  • kolejność ćwiczeń w jednostce treningowej – należy stopniować intensywność wysiłku,
  • obciążenie treningowe – musi być dostosowane do odpowiednich okresów treningowych, indywidualnych możliwości ćwiczących, określonych zadań szkoleniowych, 
  • przerwy wypoczynkowe – w zależności od rodzaju zdolności siłowych, jakie kształtujemy, występuje zróżnicowanie w przerwach pomiędzy ćwiczeniami.

Siłowe zdolności motoryczne kształtują się wr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy