Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

26 maja 2020

NR 44 (Maj 2020)

Matematyka na zajęciach Wychowania Fizycznego jako innowacja pedagogiczna
Skuteczny przepis, jak wprowadzić innowacje do naszych lekcji

0 1808

Pomimo że można przytoczyć wiele definicji innowacji pedagogicznej, autorzy cały czas poszukują tej jedynej pasującej do obecnych czasów. Uważa się, że innowacja pedagogiczna to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Jak w tym wszystkim odnajdują się zajęcia wychowania fizycznego?

Istnieją trzy główne rodzaje innowacji:

POLECAMY

 • metodyczne (zwykle wiążą się ze zmianami w metodach i formach prowadzenia procesu kształcenia);
 • organizacyjne (zazwyczaj dotyczą aspektów organizacyjnych: liczba osób w klasie, współpraca z innym nauczycielem, zmiany ról uczeń – nauczyciel);
 • programowe (związane są z modyfikacjami programu nauczania, wprowadzaniem autorskich programów nauczania).

Droga wprowadzania innowacji pedagogicznej do pracy nauczyciela jest obecnie bardzo uproszczona. Od 2017 r. nie ma obowiązku zgłaszania jej do organu sprawującego nadzór nad szkołą (kuratorium oświaty) oraz organu prowadzącego szkołę (gmina). Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem działalności szkoły (potwierdza to art. 1 pkt 18, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1 Prawa oświatowego). Z wymienionych przepisów wynika, że innowacje powinny wchodzić do stałej praktyki szkoły (ustawa Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60), do praktyki każdego nauczyciela. Przepisy nie wskazują jednak jednolitego sposobu wprowadzania innowacji (https://www.portaloswiatowy.pl/). Zaleca się nawet, aby każda szkoła stworzyła swoje własne procedury dotyczące wdrażania pedagogicznych modernizacji.
W moim przypadku uproszczona droga wprowadzenia innowacji składała się z kilku elementów:

 • Uzyskanie wskazówek i opinii dotyczących zainicjowania innowacji.
 • Przygotowanie projektu innowacji.
 • Przedstawienie projektu innowacji dyrekcji szkoły.
 • Wprowadzenie poprawek.
 • Uzys...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!

Przypisy