Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

15 maja 2019

NR 37 (Maj 2019)

Moda na rekreację czyli Czukbol w akcji!

260

Czukbol to gra, która powstała w wyniku połączenia gry w piłkę ręczną oraz elementów baskijskiej gry zwanej Pelota. Pokażmy uczniom dlaczego warto się jej przyjrzeć!

Nazwa gry: Tchouk-ball (czytaj: czukbol) została przyjęta we wszystkich krajach ze względu na swój łatwy do zapamiętania źródłosłów. Słowo „tschouk” jest tak jakby dźwiękonaśladowcze, które odzwierciedla odgłos piłki odbitej o silnie napiętą siatkę, zaś słowo „ball” oznacza w języku angielskim piłkę. Istotą tej gry jest rzucanie do celu, od którego piłka powinna się odbić (patrz rys. 1).
 Zalety gry w Czukbol:

 • wyzwala radość i uśmiech, nie zawiera elementów agresji,
 • przepisy nawołują do szacunku wobec przeciwnika,
 • daje możliwość, by każdy z uczestników wyzwolił drzemiące w nim intelektualne i fizyczne zdolności, przy czym gracze o dobrych warunkach fizycznych i uzdolnieni mogą efektywnie współzawodniczyć z osobnikami słabszymi;
 • rozmiary boiska można dostosować do bazy i zasobów szkoły, ale nawet grając na mniejszej przestrzeni, gra nie traci na wartości,
 • nadaje się do uprawiania w każdych warunkach,
 • bardzo proste przepisy czy taktyka powodują, że każdy bez problemu może je przyswoić,
 • posiada proste elementy techniczne.

Przepisy gry:
Głównym założeniem jest chęć wyeliminowania agresji z gry. Przepisy te obowiązują zarówno w zawodach krajowych, jak i międzynarodowych. Dla uczniów w grze rekreacyjnej można je zmieniać na własne potrzeby, lecz główne idee gry powinny być zachowane.

Pole gry:

 1. Czukbol z jedną siatką: pole gry ma kształt kwadratu; długość boku wynosi 15–20 m.
 2. Czukbol z dwoma siatkami: pole ma kształt prostokąta o wymiarach 30 × 40 m.
 3. Krąg rzutów przed siatką obejmuje półkole o promieniu 3 m, ograniczone zaś jest linią o szerokości 5 cm.
 4. W środku kręgu rzutów znajduje się siatka o wymiarach 90 cm × 90 cm.
 5. Wszystkie linie wchodzą w skład powierzchni boiska; szerokość tych linii wynosi 5–6cm.

Przybory: 
Do gry używa się skórzanej piłki dętej. Obwód piłki powinien wynosić 56–60 cm, ciężar 400–475 g (piłka ręczna). Przed grą każda drużyna składa do dyspozycji sędziego piłkę odpowiadającą przepisom. Wyboru piłki do gry dokonuje sędzia. Piłka nie może być zmieniana w trakcie gry.

Gracze: 

 • W grze z jedną siatką drużyna składa się z 9 graczy, z których trzej pozostają w rezerwie. W grze z dwoma siatkami drużyna liczy 12 graczy, z których trzej pozostają w rezerwie.
 • W chwili rozpoczęcia gry na boisku musi się znajdować co najmniej po 4 graczy z każdej drużyny.
 • Gracz, który spowodował trzy faule, musi opuścić pole gry, lecz może być zmieniony przez gracza rezerwowego. Gracz, który spowodował ciężki faul, opuszcza pole gry, przy czym na jego miejsce nie ma zastępstwa.
 • Zmiany graczy można dokonywać tylko po zdobyciu punktu.
 • Po zmianie wynikłej z przekroczenia przepisów, grę rozpoczyna się rzutem wolnym z linii półkola rzutów. Gracz może sam określić miejsce wykonania rzutu.
 • Gracze muszą mieć jednolite stroje z numerami wielkości 20 cm na plecach i obuwie sportowe bez korków.

Czas trwania gry:

 • Przed rozpoczęciem gry sędzia w obecności kapitanów obydwu drużyn rzuca monetę. Zwycięzca losowania rozpoczyna grę z dowolnie wybranej linii podstawowej (końcowej).
 • Czas gry wynosi:
  - dla juniorów i seniorów – 3 × 15 min
  - dla młodzików, juniorek i seniorek – 3 × 10 min,
  - dla wszystkich pozostałych – 3 × 7 min (z 5-minutową przerwą pomiędzy każdą tercją).

Gra piłką:

 • Dozwolone operowanie piłką. Graczowi wolno:
  - zagrywać piłkę rękami, pięściami, głową, tułowiem,
  - wykonać trzy kroki (chwycenie piłki w pozycji stojącej obunóż liczy się jako dwa kroki),
  - trzymać piłkę do 3 s,
  - przekładać piłkę z ręki do ręki,
  - grać w pozycji klęczącej lub leżącej.
 • Niedozwolone operowanie piłką. Graczowi nie wolno:
  - dryblować z piłką na ziemi lub w powietrzu (nieudany chwyt, k...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy