Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

21 stycznia 2019

NR 35 (Styczeń 2019)

Polubić siłę – wzmacnianie mięśni posturalnych podczas ćwiczeń w parach

335

Dynamiczny rozwój nauki i nowych technologii systematycznie wprowadza wiele rozwiązań ułatwiających ludziom funkcjonowanie i poruszanie się w określonej przestrzeni. Z drugiej jednak strony doprowadza do niekorzystnych ograniczeń w zakresie układu ruchu. Człowiek będący z natury istotą wygodną, chętnie taką sytuację wykorzystuje.

 

Dlatego dość szybko obniża się jego sprawność ruchowa, a wykonywanie wielu prostych czynności staje się nie lada wyczynem. Niski poziom motoryki ma bezpośredni związek z powstawaniem chorób, których główną przyczyną jest brak aktywności fizycznej. Tego typu problemy zaczynają pojawiać się już w wieku szkolnym. Poważne i odpowiedzialne zadanie w tym temacie stoi przed nauczycielami i lekcjami wychowania fizycznego, podczas których uczniowie poznają szeroki wachlarz form ruchu i dyscyplin oraz opanowują liczne umiejętności.

Sprawność ogólna dzieci i młodzieży

Rozwijanie możliwości wytrzymałościowych, siłowych czy szybkościowych uczniów to jeden z podstawowych obowiązków nauczycieli wychowania fizycznego. Dla zachowania zdrowia i ogólnej sprawności najważniejsze są takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, które realizowane w odpowiednich proporcjach kształtują w pełnym wymiarze motorykę młodych osób. Przygotowują zarówno w zakresie sprawności funkcjonalnej, niezbędnej w życiu codziennym, jak i specjalnej. Dzięki ich różnorodności i wszechstronności niejednokrotnie mają zastosowanie w treningu sportowym, treningu zdrowotnym lub w dowolnej aktywności indywidualnej. Sprawność ogólna obejmuje ćwiczenia rozwijające moc/siłę mięśniową, szybkość, wydolność tlenową i beztlenową, którym towarzyszy przyswajanie określonych nawyków ruchowych. Niektóre z powyższych zdolności mają jednak pewne ograniczenia, które powinny zabezpieczać ćwiczących przed przeciążeniem. W przypadku ćwiczeń o charakterze siłowym, należy przede wszystkim dostosować pokonywany opór do możliwości sprawnościowych uczniów (m.in. siłowych, koordynacyjnych czy fizjologicznych).

Mięśnie posturalne w pigułce1

Mięśnie posturalne odpowiedzialne są za kształtowanie prawidłowej sylwetki człowieka. Należą do nich przede wszystkim mięśnie pleców (mięśnie grzbietu), mięśnie naramienne (mięśnie barków), a także mięśnie tłoczni brzusznej (mięśnie brzucha oraz odcinka lędźwiowo-krzyżowego pleców). Osłabienie tych mięśni zaburza prawidłową postawę. Doprowadzają m.in. do powstania skrzywień kręgosłupa, które są dość często skutkiem zaniedbań już w okresie dziecięcym.

Aby mięśnie posturalne były bardziej rozwinięte (silne, wzmocnione) zaleca się wykonywanie regularnych ćwiczeń fizycznych, w których pokonywany jest pewien opór. Pamiętać należy, aby podczas aktywności/lekcji angażować wszystkie mięśnie posturalne, wykorzystując różne formy ruchu.

Obciążenie – przeciążenie? 

Dobór metod i obciążeń kształtujących siłę musi być odpowiednio dopasowany do wieku dzieci i młodzieży. Szczególnie u osób w wieku szkolnym zastosowanie właściwego sprzętu (jego ciężaru) wykorzystywanego do ćwiczeń siłowych ma związek z bezpieczeństwem. Zbyt duże obciążenie może być przyczyną m.in. przeciążenia aparatu ruchu, a nawet powstania urazów. Nieodpowiednio dobrane i stosowane przez dłuższy czas mogą powodować też zahamowanie wzrostu. Czasem wywołują zniechęcenie i działają demotywująco w przypadku, gdy przekraczają możliwości fizyczne ćwiczących. 

Niezwykle ważna jest różnorodność stosowanych ćwiczeń siłowych. Typowe zadania realizowane na trenażerach są zazwyczaj monotonne i jednostajne, dlatego pomysłowe, atrakcyjne zaplanowanie lekcji z akcentem siłowym stanowi nie lada wyzwanie dla każdego nauczyciela wf. Korzystnie jest prowadzić takie zajęcia regularnie, np. raz w tygodniu, ponieważ efekty będą widoczne (budowa zewnętrzna ciała, proporcje wagowo-wzrostowe, muskulatura) i odczuwalne (większa siła/moc) przez samych ćwiczących w różnych 
sytuacjach dnia codziennego. 

Wzmocniony układ ruchu – korzyści

Odpowiedni poziom siły mięśniowej w dużym stopniu zabezpiecza przed powstaw...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy