Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nauczyciel WF w roli trenera

27 listopada 2018

NR 34 (Listopad 2018)

Skocznościowe zdolności motoryczne w szkoleniu dzieci i młodzieży

0 168

W szkolnym wychowaniu fizycznym skocznościowe zdolności motoryczne przejawiają się w różny sposób. W pracy nad ich rozwojem i kształtowaniem, szczególnie w przypadku dzieci, konieczne jest bazowanie na ćwiczeniach skocznościowych, wykonywanych w formie zabaw. Pozwala to uniknąć monotonii zajęć szkolnych, a ponadto przyczynia się do wszechstronnego, naturalnego rozwoju tej zdolności motorycznej [Lasocki 1998, Sozański, Tomaszewski 1995, Bora 2007].

Wprzypadku młodzieży zdolności skocznościowe kształtuje się, stosując najprostsze, a dopiero później bardziej złożone ćwiczenia. Pozwala to na poprawne opanowanie techniki odbicia i lądowania.
W kwestii definicji skoczności nie ma jednoznacznego stanowiska. Autorzy określają ją rozmaicie: jako cechę, zdolność, rodzaj sprawności, moc lub umiejętność [m.in. Zaciorski 1970, Ważny 1989, Szopa 1992, Starzyński, Sozański 1995, Radzińska, Starosta 2002]. 
Skoczność jest to chwilowa zdolność pokonywania masy ciała, w celu przeniesienia go jak najdalej lub jak najwyżej [Ulatowski 1981, Lasocki 1998]. 
Przedstawione poniżej zestawy ćwiczeń skocznościowych zostały pogrupowane i usystematyzowane w celu wykorzystania ich w szkolnym wychowaniu fizycznym.

I. GRY I ZABAWY RUCHOWE 

Ćwiczenia kształtujące skoczność w formie zabawowej. Ich realizacja odbywa się na podstawie ogólnych zasad obowiązujących wszystkie gry i zabawy ruchowe. Cechuje je łatwa i szybka organizacja oraz proste zasady [Stawczyk 1998, Trześniowski 2008]. Najpopularniejsze gry i zabawy o charakterze skocznościowym to m.in. „Kto najdalej”, „Skoki z miejsca”, „Wyścig skokami”, „Szczur”. 

II. ĆWICZENIA SKOCZNOŚCIOWE Z PRZYBORAMI I PRZYRZĄDAMI 

W skład tej grupy wchodzą, łatwe ćwiczenia, które również możemy stosować w formie zabawowej. Najczęściej wykorzystuje się tu wybrane przybory (np. skakanki, szarfy) oraz niektóre przyrządy (np. ławeczki gimnastyczne). 
Poniższe ćwiczenia stosowane są w części głównej lekcji oraz w rozgrzewkach. Taki sposób kształtowania skocznościowych zdolności motorycznyc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy