Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

17 lipca 2018

NR 31 (Marzec 2018)

Stracone pokolenie?

0 938

Ostatnie lata w polskim systemie oświaty to bardzo burzliwy okres zmian i reform. Jedną z najważniejszych było obniżenie wieku obowiązku szkolnego do 6. roku życia. Jak wiadomo, projekt ten został wprowadzony, a po kilku latach anulowany. Obecnie dzieci ponownie zaczynają naukę w szkole w wieku 7 lat. Są jednak trzy roczniki dzieci (urodzone w 2007, 2008 i 2009 roku), które obecnie wspólnie funkcjonują w klasach III i IV szkoły podstawowej. 

Na temat zasadności decyzji o wcześniejszym rozpoczynaniu nauki szkolnej wypowiedziało się już wielu naukowców, rodziców i nauczycieli. Wymienione środowiska bardzo się podzieliły, ponieważ zarówno koncepcja zmian, jak i postulat utrzymania dotychczasowego stanu rzeczy miały swoich zwolenników i przciwników.

POLECAMY

Niniejszy artykuł nie będzie dociekał, które argumenty były lepsze i bardziej trafne. Autor, nauczyciel wychowania fizycznego, pragnie przedstawić wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów klas 4, odnoszące się do sprawności fizycznej tej grupy uczniów.

Materiał badawczy

W klasach IV w roku szkolnym 2017–2018 uczą się dwa roczniki dzieci: urodzone w 2007 i 2008 roku. Skutkuje to tym, że w wielu szkołach dzieci na tym poziomie jest zdecydowanie więcej niż dotychczas w klasach starszych. Szkoła Podstawowa nr 40 w Bydgoszczy, której dzieci są bohaterami niniejszego artykułu, utworzyła 4 klasy IV. Dwie z nich przeznaczone uczniom urodzonym w 2007 roku i dwie dla rok młodszych uczniów.

Ogółem w tych oddziałach uczą się 74 osoby. Wydaje się, że taka grupa dzieci i wyniki uzyskane przez nich w testach sprawności fizycznej pozwolą zauważyć pewne prawidłowości występujące w tej grupie.

Zakłada się, że dzieci młodsze w poszczególnych próbach sprawnościowych będą osiągały gorsze wyniki od dzieci starszych. Może się wydawać, że powyższe stwierdzenie jest bardzo oczywiste i nie powinno podlegać dyskusji i większej analizie. Jednakże, w opinii autora, warto sprawdzić, jeżeli potwierdzi się to przypuszczenie, jaka jest skala tych różnic i czy dotyczą one wszystkich badanych cech. Ma to związek z tym, że żaden dokument (np. podstawa programowa) nie różnicuje wymagań dla dzieci z dwóch roczników. Programy nauczania poszczególnych przedmiotów napisane są dla klasy IV, a nie dla dzieci młodszych i starszych.

Analogicznie sytuacja wygląda na zajęciach wychowania fizycznego, gdzie zapewne funkcjonuje jedna wersja Przedmiotowych Zasad Oceniania, a jednym z elementów lekcji jest rywalizacja i udział w zawodach sportowych. Czy zatem dzieci mają równe szanse w tej rywalizacji?

Grupa badawcza

W badaniach wzięło udział 72 uczniów. Tabela 1 zawiera ilościowe zestawienie z uwzględnieniem płci i rocznika uczniów. Jak łatwo zauważyć, dominująca grupą są starsi chłopcy, których jest ponad 40%, rocznik 2008 reprezentowany jest po 22% uczniów.

W analizie materiału badawczego uwzględniono także miesiąc urodzin dzieci. Rys. 1. przedstawia graficznie omawiane zagadnienie z podziałem...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy