Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

21 września 2018

NR 34 (Wrzesień 2018)

Technika nordic walking dla najmłodszych – wstępny etap nauczania ze sprzętem zastępczym (ćwiczenia wprowadzające z laskami gimnastycznymi)

0 1359

Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży od kilku lat kształtuje się na dość zróżnicowanym poziomie. W szkolnej populacji obok osób uzyskujących wartościowe rezultaty sportowe, systematycznie zwiększa się grupa najmłodszych, która osiąga niepokojąco niskie wyniki sprawnościowe. Dodatkowo nie wykazują oni zainteresowania uczestnictwem w rekreacji ruchowej czy sporcie, a wręcz przeciwnie, preferują bierny sposób spędzania wolnego czasu.

Wychodząc naprzeciw tak niepokojącym zachowaniom Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło kroki, które powinny przynieść korzystne dla zdrowia i sprawności efekty. W najnowszej podstawie programowej wychowania fizycznego duży nacisk położono na realizację form aktywności ruchowej, które bezpiecznie może wykonywać każdy, nawet słaby fizycznie uczeń. Określenie „każdy” obejmuje nie tylko w pełni zdrowe osoby, ale również takie, u których zdiagnozowano pewne schorzenia, umożliwiające uczęszczanie do szkoły. Współczesna medycyna daje szansę na normalne życie wielu uczniom z problemami zdrowotnymi, obejmujące również aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych. Do takiej grupy należą m.in. osoby chore na astmę, cukrzycę, alergicy, których liczba w społeczeństwie polskim w ostatnich latach niestety systematycznie wzrasta. Mogą być one wyłączone z wykonywania intensywnych ćwiczeń, jednak należy pamiętać, że całkowite zwolnienie z wychowania fizycznego może przynieść wiele negatywnych skutków. Brak ruchu jest jednym z czynników wpływających na powstawanie m.in. chorób cywilizacyjnych, a w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej wiąże się często z odizolowaniem rówieśniczym (odsunięcie od wspólnej aktywności i rywalizacji sportowej). Powyższe problemy można rozwiązać poprzez realizację prostych ruchowo ćwiczeń z bezpieczną – umiarkowaną intensywnością, które swobodnie wykonają wszyscy uczniowie. 
Jedną z nowych propozycji szkolnego wychowania fizycznego jest nordic walking, cieszący się ostatnich latach w Polsce coraz większą popularnością. J...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy