Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

12 września 2023

NR 63 (Wrzesień 2023)

Zabawy i gry budujące pozytywne emocje na zajęciach wychowania fizycznego – Team Building

0 94

W sportach zespołowych często nie docenia się znaczenia budowania poczucia wspólnoty oraz jedności [2], aczkolwiek Team Building stał się w ostatnich latach bardzo modnym i popularnym sposobem na tworzenie pozytywnej atmosfery miejsca pracy oraz budowanie poczucia jedności szczególnie wśród organizacji biznesowych i korporacji.

Kiedy wspominamy o Team Buildingu, widzimy grupy ludzi (zespoły pracownicze) poszukujące wspólnie rozwiązania stawianych przed nimi problemów integracyjnych. Są to najczęściej zadania, które „wymuszają” na osobach w zespołach bezwzględną współpracę, bowiem w innym wypadku nie będą w stanie wykonać wyznaczonej im misji. Przy tego typu działaniach bardzo często pojawia się wiele uśmiechu i zabawy [1], a także satysfakcja. Wynika ona ze zrealizowania konkretnego celu. Wiadomo, że zespół napędzany sukcesem (osiągnięcie celu) jednoczy się, kooperuje, szuka wspólnie rozwiązań, komunikuje się i wspiera [13]. 

POLECAMY

Dobry duch w zespole

Pozytywna dynamika drużyny jest uważana za jeden z najbardziej podstawowych atrybutów zespołów lub grup odnoszących sukcesy, począwszy od instytucji militarnych (wojsko), organizacji biznesowych, kończąc na aspektach związanych z aktywnością fizyczną, tj, wychowanie fizyczne, ćwiczenia i sport [11]. Wiele z najbardziej utytułowanych drużyn sportowych: Nowa Zelandia (rugby), New York Yankees (baseball), Montreal Canadiens (hokej) i Manchester United (piłka nożna) przypisywało swój sukces dobrze rozwiniętej chemii w zespole [12]).

Brawley i Paskevich zdefiniowali Team Building jako metodę pomocy grupie w osiągnięciu czterech następujących celów [5]: 

  • zaspokojenie potrzeby członków zespołu,
  • wzrost efektywności zespołu,
  • usprawnienie warunków pracy,
  • zwiększenie spójności zespołu.
     

Istnieje wiele innych definicji Team Buildingu wysuniętych przez różnych badaczy. Wszystkie one mają wspólny element – budowanie zespołu jest definiowane w kontekście sportu jako metoda ułatwiająca spójne i efektywne działania zespołowe poprzez opracowanie celów grupy oraz pracę nad aspektami społecznymi (rozwijanie i utrzymywanie społecznych relacji), które mają na celu poprawę wydajności lub satysfakcji sportowca, a co za tym idzie – wyników indywidualnych i/lub zespołowych. Potwierdzają to badania naukowe [6] oparte na 60 korelacjach. Ich rezultaty świadczą o tym, że budowanie zespołu ma pozytywny wpływ na wiele aspektów funkcjonowania grupy.
Należy również z...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy