Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem , Otwarty dostęp

20 stycznia 2022

NR 53 (Styczeń 2022)

14 pomysłów na zimowe zabawy bez wychodzenia na zewnątrz

0 708

Zima to najlepsza okazja do tego, by porozmawiać z wychowankami o śniegu i sportach zimowych, a także o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw na dworze. Poniżej prezentujemy gry i zabawy nawiązujące fabułami do tych motywów. Pojawią się w nich: biegi narciarskie, zawody bobslejowe, curling, short track, akrobacje narciarskie i skoki na nartach. Nie zabraknie również przypomnienia o: krze, opadach śnieżnych, budowaniu labiryntu w zaspach, berku toczonym w śniegu oraz lepieniu bałwana, a także opisu mrozu i lodowych sopli.

1. „Biegi narciarskie”

Fabuła/narracja: Zima bywa kapryśną porą roku. Nie zawsze podczas zimowych miesięcy możemy cieszyć się obecnością śniegu. Nie jest to jednak powód do zmartwień. Za chwilę przekonacie się, że na nartach da się biegać nawet w naszej sali gimnastycznej.

Przebieg: Każdy z uczniów otrzymuje dwie ulotki reklamowe i ustawia na nich stopy. Wykonując naprzemianstronne ruchy nóg naśladujące ślizganie się na nartach, można ilustrować bieganie na nich. Uczestnicy zajęć starają się okrążyć w ten sposób salę gimnastyczną. Kolejne zadania mogą wiązać się ze zmianami kierunku przemieszczania się.

Cele:

POLECAMY

 • wychowawczy: wprowadzenie do zajęć atmosfery beztroskiej rozrywki,
 • dydaktyczny: nauczanie umiejętności przemieszczania się ruchem ślizgowym po podłożu,
 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności utrzymywania kontaktu stopy z podłożem,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie zdolności łączenia ruchów w całość (połączenie ruchów rąk i nóg), rozwijanie zdolności eksponowania wyrazistości ruchów.

Pogadanka końcowa: Jak widziałem, znakomicie potraficie biegać na nartach nawet w naszej sali gimnastycznej. Gdy spadnie śnieg, powinniście spróbować swych sił na prawdziwych nartach. Wiele wskazuje na to, że nie będziecie mieli z tym kłopotów.

Przybory/przyrządy: Gazety (choćby reklamowe).

2. „Kra”

Fabuła/narracja: Jedną z pierwszych oznak zimy jest pojawianie się kry na rzekach. To niewielkie płaty lodu, które mogą roztapiać się, gdy zrobi się cieplej. Za chwilę przekonamy się, jak szybko roztapia się taka kra, gdy słońce wyjdzie zza chmur.

Przebieg: Każdy z uczniów stara się rozedrzeć stopami strony gazet, które pozostały mu po zabawie „Biegi narciarskie”. Nauczyciel motywuje wychowanków do intensyfikowania wysiłków poprzez okresowe przypominanie im o wyglądaniu słońca zza chmur.

Cele:

 • wychowawczy: wdrażanie uczniów do stosowania się do zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na dworze,
 • dydaktyczny: zaprezentowanie wychowankom elementarnych wiadomości o zjawiskach typowych dla zimy,
 • w sferze umiejętności ruchowych: rozwijanie umiejętności wykonywania precyzyjnych ruchów stopami,
 • w sferze zdolności motorycznych: doskonalenie orientacji przestrzennej, kształtowanie zdolności reagowania ruchowego na bodźce.

Pogadanka końcowa: Okazało się, że rzeczywiście kra roztapiała się natychmiast po wyjściu słońca zza chmur. Warto pamiętać o tym, że nie można wchodzić na zamarznięte rzeki, bo pokrywająca je kra może być bardzo krucha. Stąpanie po niej mogłoby być bardzo niebezpieczne.

Przybory/przyrządy: Gazety pozostałe po zabawie „Biegi narciarskie”.

3.„Pada śnieg”

Fabuła/narracja: Gdy nadchodzi zima, ze zniecierpliwieniem oczekujemy na śnieg. Ja znam sposób na to, by przyspieszyć jego opady. Za chwilę będziecie mogli sami je wywołać.

Przebieg: Każdy z uczniów otrzymuje gazetę. Zadaniem wychowanków jest podarcie gazet na strzępy. Uczniowie biegają po całej sali gimnastycznej, rozdzierając gazety na jak najmniejsze kawałki. W ten sposób białe płatki, spadając na podłogę, zakrywają ją niczym śnieg ziemię. Nauczyciel motywuje uczestników zajęć do starannego wykonania zadania (szczelnego pokrycia strzępkami gazet całego podłoża).

Cele:

 • wychowawczy: wprowadzenie do zajęć atmosfery beztroskiej rozrywki,
 • dydaktyczny: doskonalenie umiejętności starannego wykonywania zadań,
 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności zmieniania kierunku biegu,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie orientacji przestrzennej; rozwijanie zdolności łączenia ruchów w całość (połączenie biegu i wykonywania precyzyjnych ruchów rękami).

Pogadanka końcowa: Jak mogliście się przekonać, śnieg czasem potrafi pokryć ziemię dosłownie w kilka chwil. Wykorzystajmy to, że już spadł! W następnej zabawie postaramy się wykonać labirynt śnieżny. 

Przybory/przyrządy: Gazety pozostałe po zabawie „Kra”.

4. „Labirynt śnieżny”

Fabuła/narracja: Jak sami widzicie, spadł śnieg. Za chwilę sprawdzimy, czy zdołacie zbudować z niego labirynt korytarzy wiodących przez pole śnieżne. Pamiętajcie o tym, by współpracować podczas starannego odgarniania śniegu ze ścieżek i w trakcie ustalania tego, w jakich kierunkach będą przebiegały.

Przebieg: Przemieszczając się w wybranych kierunkach po sali gimnastycznej zasłanej strzępkami gazet (śniegu), uczniowie wytyczają ścieżki labiryntu. Robią to, odgarniając z nich stopami wszystkie fragmenty gazet. Konieczna jest do tego współpraca całej grupy, bo tylko wtedy wytyczane przez każdego ścieżki będą łączyły się z innymi.

Cele:

 • wychowawczy: wdrażanie uczniów do umiejętności współdziałania w grupie,
 • dydaktyczny: doskonalenie umiejętności przewidy-
 • wania działań innych członków zespołu,
 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności wykonywania precyzyjnych ruchów stopami,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie orientacji przestrzennej.

Pogadanka końcowa: Labirynt gotowy. Za chwilę znajdziemy dla niego zaskakujące zastosowanie. Jesteście gotowi?

Przybory/przyrządy: Strzępki gazet zalegające podłogę po zabawie „Pada śnieg”.

5. „Śnieżny berek”

Fabuła/narracja: Nasz labirynt śnieżny przyda nam się do zagrania w berka, jakiego jeszcze nie znacie. Oczywiście, będzie on polegał na tym, że jedna osoba będzie ścigała wszystkie pozostałe. Tym razem jednak wolno będzie poruszać się wyłącznie ścieżkami, które wcześniej wytyczyliście na polu śnieżnym. Uważajcie, by podczas ucieczki nie wbiec w zaspę! Komu się to przytrafi, ten stanie się nowym berkiem.

Przebieg: Wyznaczony uczeń ściga pozostałych. Kto zostanie dogoniony lub wykroczy poza ścieżkę, zamienia się z nim rolą. Gdyby ścigającemu grupę trudno było dogonić któregokolwiek z rywali, można wprowadzić drugiego berka. Wielokrotne powtórzenia.

Cele:

 • wychowawczy: inspirowanie uczniów do samodzielnego planowania działań,
 • dydaktyczny: rozwijanie umiejętności przewidywania ruchów rywala,
 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności zmieniania kierunku biegu,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie orientacji przestrzennej, rozwijanie szybkości, doskonalenie zdolności dostosowania się do zmiennych warunków i sytuacji.

Pogadanka końcowa: Jak zauważyliście, pościgi w labiryncie śnieżnym przebiegały całkowicie inaczej niż podczas zwykłego berka. Co trzeba było robić, by skutecznie uciekać przed pościgiem? Kiedy najłatwiej goniło się grupę?

Przybory/przyrządy: Sieć ścieżek wytyczonych pośród strzępków gazet pozostała po zabawie „Labirynt śnieżny”.

6. „Bobslej”

Fabuła/narracja: Na pewno widywaliście zawody, podczas których sportowcy wskakiwali do bardzo dużych sań i szybko nimi zjeżdżali w tunelu otoczonym wysokimi bandami śnieżnymi. To były wyścigi bobslejów. Za chwilę sprawdzicie, czy potrafilibyście nimi jeździć. Tunele znanego wam labiryntu śnieżnego staną się teraz torem bobslejowym. Zobaczymy, które z sań nie wypadną poza tor.

Przebieg: Uczniów dobiera się w grupy czteroosobowe. Każda z nich ustawia się w rzędzie. Zadaniem grupy stanowiącej załogę bobsleja jest poruszanie się w zwartym szyku po dawnym labiryncie śnieżnym z poprzedniej gry. Konieczne jest przy tym uwzględnianie „toru jazdy” pozostałych drużyn. Wielokrotne powtórzenia z nieustannym rotowaniem osoby znajdującej się na czele czteroosobowego rzędu. Każde z powtórzeń musi przy tym polegać na wykonaniu przynajmniej piętnastu zmian kierunku ruchu (co najmniej tyle zakrętów musi być na prawdziwym torze bobslejowym).

Cele:

 • wychowawczy: wdrażanie uczniów do umiejętności współdziałania w kilkuosobowej grupie,
 • dydaktyczny: przekazanie uczestnikom zajęć elementarnych informacji o zawodach bobslejowych,
 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności zmieniania kierunku ruchu w zwartej grupie,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie orientacji przestrzennej, rozwijanie zdolności dostosowania się do zmiennych warunków i sytuacji.

Pogadanka końcowa: Dzięki tej zabawie mieliście okazję przekonać się, na czym polegają zawody bobslejowe. Czy trudno było zmieniać kierunek ruchu w zwartej grupie? Co trzeba było robić, by nikt nie wypadł wtedy poza tor?

Przybory/przyrządy: Sieć ścieżek wytyczonych pośród strzępków gazet pozostała po zabawie „Labirynt śnieżny”.

7. „Curling”

Fabuła/narracja: Jednym ze sportów zimowych jest curling. Polega on na tym, by umieścić własne kamienie ślizgające się po lodzie jak najbliżej celu. By kamienie docierały do niego bez przeszkód, usuwa się przed nimi z toru to wszystko, co wpłynęłoby na ich ruch. Za chwilę przekonamy się, czy potrafilibyście oczyścić tor curlingowy nawet z najmniejszych przeszkód, które zmieniłyby tor przemieszczania się kamieni. Wasze nogi to miotły. Zaczynamy!

Przebieg: Uczniowie są podzieleni na cztery grupy. Każdej z nich przypisuje się inną ćwiartkę sali gimnastycznej. Zadaniem ćwiczących jest usunięcie strzępków gazet zaściełających przypisaną im część podłogi poprzez zamiatanie ich stopami przyciskanymi brzegami przyśrodkowymi do podłoża. Każda z grup usypuje ze strzępków gazet kopczyk. W jednej z kolejnych zabaw stanie się on muldą. 

Cele:

 • wychowawczy: wdrażanie uczniów do umiejętności współdziałania w grupie,
 • dydaktyczny: przekazanie uczestnikom zajęć elementarnych informacji o zawodach curlingowych,
 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności wykonywania precyzyjnych ruchów stopami,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie orientacji przestrzennej.

Pogadanka końcowa: Jak widzę, znakomicie potraficie uprzątnąć tor curlingowy. Za chwilę przekonamy się, kto z was byłby najlepszym graczem biorącym udział w zawodach tej dyscypliny.

Przybory/przyrządy: „Tor lodowy” pozostały po zabawie „Bobslej”.

8. „Curling 2”

Fabuła/narracja: Tor curlingowy jest idealnie wyczyszczony. Czas na sprawdzenie, który z kamieni dotoczy się idealnie w zaplanowane przez zawodnika miejsce. Wyobraźcie sobie, że jesteście tymi kamieniami. Waszym zadaniem jest zatrzymanie się dokładnie w odległości trzech metrów od tego punktu (nauczyciel wskazuje oznaczone miejsce na podłodze sali gimnastycznej).

Przebieg: Grupa wiruje w niewiązanym okręgu wokół punktu wyznaczonego przez nauczyciela. Na sygnał każdy stara się stanąć precyzyjnie w odległości określonej przez prowadzącego. Kto zrobi to najdokładniej, wyznacza dystans od punktu obowiązujący w kolejnym z wielu powtórzeń. Każdorazowo mierzy się odległość puntu od najbliższej części stopy uczestnika.

Cele:

 • wychowawczy: wdrażanie uczniów do umiejętności koncentrowania się na zadaniu,
 • dydaktyczny: przekazanie uczestnikom zajęć elementarnych informacji o zawodach curlingowych,
 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności precyzyjnego oszacowania odległości,
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie orientacji przestrzennej.

Pogadanka końcowa: Jak widzę, znakomicie potraficie grać w curling. Wielu z was umieszczało własne kamienie we wskazanym miejscu. Za chwilę zajmiemy się zupełnie inną zimową dyscypliną sportu.

Przybory/przyrządy: Taśma miernicza.

9. „Short track”

Fabuła/narracja: Jedną z zimowych dyscyplin olimpijskich jest short track. To wyścigi łyżwiarskie rozgrywane na bardzo krótkim torze. Trudno jest na nim utrzymać się na wirażu, nie tracąc równowagi, dlatego zawodnicy często dotykają ręką lodu. Za chwilę będziecie mogli przekonać się, czy też tak byście potrafili.
Przebieg: Podział klasy na cztery grupy. Każda z nich gromadzi się wokół innego kopczyka utworzonego ze strzępków gazet powstałego podczas zabawy „Curling” (każdy z kopczyków wyobraża wnętrze toru łyżwiarskiego). Uczniowie starają się obiegać kopczyk, nie odrywając ręki od nie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy