Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

16 listopada 2021

NR 51 (Listopad 2021)

Atletyka terenowa – konspekt zajęć kształtujących wszechstronną sprawność

0 1001

W teorii wychowania fizycznego atletyka terenowa obejmuje ćwiczenia fizyczne, które zaliczane są do grupy ćwiczeń stosowanych/uprawianych na świeżym powietrzu. Do uprawiania tych ćwiczeń wykorzystuje się ukształtowanie terenu oraz naturalnie występujące w danej okolicy przyrządy i przybory, takie jak: kamienie, gałęzie, szyszki, kłody drzew, drzewa, ławeczki w parku.

Wielką zaletą tych ćwiczeń jest to, że można je uprawiać cały rok, nie wymagają drogiego sprzętu ani stawiania specjalnych sal do ćwiczeń. Umiejętne wykorzystanie naturalnych przyrządów i przyborów do ćwiczeń może być dla uczniów dodatkową atrakcją. Przebywanie na świeżym powietrzu dotlenia mózg i ciało oraz hartuje organizm, przygotowuje do zmiany warunków atmosferycznych. Jedynym ograniczeniem do ich stosowania jest pogoda, która nie zawsze pozwala bezpiecznie przeprowadzić takie ćwiczenia. 

W ramach przygotowania do prowadzenia zajęć nauczyciel powinien przewidywać niebezpieczeństwa, jakie mogą im towarzyszyć. Należy zwrócić uwagę na ubiór ćwiczących, zapewniający komfort termiczny, oraz odpowiednie obuwie sportowe o grubszej podeszwie, zabezpieczające przed urazami spowodowanymi nadepnięciem na kamień lub korzeń. Trzeba także zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa związane z ruchem drogowym, a najlepiej prowadzić je z dala od ciągów komunikacyjnych i unikać miejsc, gdzie trzeba przekraczać ulice.

Atletyka terenowa jest doskonałym środkiem do kształtowania wszechstronnej sprawności fizycznej, a szczególnie kondycyjnych zdolności motorycznych. Jej zalety są dostrzegane nie tylko w wychowaniu fizycznym, ale także w szkoleniu wojskowym i sportowym. Do zasobu tych ćwiczeń należą: rzuty, przenoszenia, skoki, przejścia równoważne, zwisy, wspinania, pokonywanie przeszkód terenowych, gry i zabawy terenowe, marsze i biegi terenowe, ale także ćwiczenia w tropieniu i obserwacji. 

W sytuacji panującej pandemii ćwiczenia w terenie wydają się najlepszą formą wychowania fizycznego. Okres zdalnej nauki, który unieruchomił uczniów przed komputerem, ograniczył kontakty i aktywność dzieci i młodzieży, był też okresem bardzo niekorzystnym dla kształtowania postawy ciała, wpływając na jej kifotyzację. Wszechstronne ćwiczenia terenowe, rozwijające gorset mięśniowy pod względem siły i gibkości, stanowią doskonałą profilaktykę wad postawy oraz kompensację dla siedzącego trybu życia. Dla wzmocnienia efektu korekcyjnego atletyki terenowej powinniśmy wplatać w tok lekcji ćwiczenia ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego celu terapeutycznego. Doskonale do tego nadają się ćwiczenia kształtujące wykonywane podczas rozgrzewki i ćwiczenia równoważne, które w naturalny sposób wzmacniają mięśnie stabilizujące kręgosłup. 

Przedstawiony poniżej konspekt zajęć atletyki terenowej jest przykładem zajęć wychowania fizycznego łączących zalety ćwiczeń w terenie z elementami korekcji wad postawy. Korekcja ta ukierunkowana jest na przeciwdziałanie plecom okrągłym, wzmacnianie mięśni posturalnych oraz kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała. 

POLECAMY

Konspekt zajęć atletyki terenowej dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej

Temat: Kształtowanie wytrzymałości biegowej.

Miejsce ćwiczeń: park, las.

Liczba ćwiczących: 14 chłopców.

Sprzęt do ćwiczeń: kłoda drzewa, drzewa, dwie piłki do siatkówki, wykorzystujemy też ukształtowanie terenu.

Cele:

  • kształcący: kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała, kształtowanie wytrzymałości mięśni posturalnych, kształtowanie równowagi, kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody,
  • poznawczy: poznanie nowej zabawy terenowej „Poszukiwacze skarbów”,
  • wychowawczy: kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie świadomości jakości własnej postawy ciała.

Metody:

  • realizacja zadań ruchowych: naśladowcza ścisła, zabawowa klasyczna, zadaniowa ścisła, problemowa,
  • przekazywanie wiedzy: pokaz i objaśnienie,
  • wychowawcza: wysuwanie sugestii, instruowanie. 

 

Tabela 1. Konspekt zajęć atletyki terenowej dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej

Tok lekcji

Nazwa i opis ćwiczenia

Dozowanie

Uwagi organizacyjno-metodyczne

Cz. I.

Czynności organizacyjno-porządkowe

 

 

 

Cz. II.

Dojście na miejsce ćwiczeń

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. kształtujące przy drzewie

 

Ćw. szyi

 

 

Ćw. RR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. T

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reedukacja posturalna

 

 

 

 

Kształtowanie równowagi

 

 

Kształtowanie siły biegowej

 

 Zabawa terenowa

 

 

 

 

 

 

 

Czynności porządkowe

 

 

 

 


Powrót do szkoły

Ćw. oddechowe

 

Ćw. gibkości NN i obręczy biodrowej

 

Cz. III.

Czynności końcowe

Zbiórka

Sprawdzenie obecności.

Sprawdzenie przygotowania do zajęć.

Podanie zadań lekcji.

Podział klasy na dwa zespoły.

 

Marszobieg terenowy.

Zadanie dla zespołu 1: W czasie dojścia do miejsca ćwiczeń uczniowie obserwują napotkane ptaki. Po dojściu na miejsce, wyliczają napotkane gatunki ptaków.

Zadanie dla zespołu 2: Ten zespół skupia się na napotkanych drzewach. Po dojściu na miejsce ćwiczeń wylicza napotkane gatunki drzew.

 

Pw.: Stojąc przodem do drzewa, RR w przód, chwyt drzewa oburącz.

– Krążenia G.

Pw.: Stojąc tyłem do drzewa, RR w dół, chwyt drzewa oburącz.

– Skłony G w bok.

Pw.: Stojąc tyłem do drzewa, plecy przylegają do drzewa, RR w dół.

– Jednoczesne krążenia barków w tył.

Pw.: Stojąc tyłem do drzewa, RR w tył w dół ugnij, chwytamy drz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy