Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

20 stycznia 2020

NR 42 (Styczeń 2020)

Gry i zabawy na lodowisku

0 1635

Spośród wielu różnorodnych sportów zimowych jazda na łyżwach cieszy się sporą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Łyżwiarstwo to alternatywny sposób na lekcje wychowania fizycznego czy też fajny sposób spędzania czasu na świeżym powietrzu podczas zimowiska. Zajęcia na lodowisku sprawić mogą wiele radości nawet tym, którzy nie przepadają za ćwiczeniami fizycznymi, zwłaszcza gdy są poprowadzone w ciekawy sposób.

W ostatnim czasie łyżwiarstwo staje się jedną z popularniejszych dyscyplin wprowadzanych do lekcji wychowania fizycznego oraz do zajęć pozalekcyjnych w okresie zimowym. Prowadząc zajęcia z zakresu łyżwiarstwa, nie możemy pominąć tak ważnego elementu, jakim są gry i zabawy. Poprzez gry i zabawy na lodzie uczniowie doskonalą umiejętność jazdy do przodu, do tyłu, jazdę po łukach, zmianę kierunku oraz hamowanie. Włączenie gier i zabaw do lekcji podnosi efektywność nauczania, dając jednocześnie młodzieży wiele radości i zadowolenia.

POLECAMY


Podstawowe zasady organizacji gier i zabaw ruchowych na lodowisku

 

 1. Na lodowisku mogą przebywać wyłącznie osoby w łyżwach i stroju sportowym.
 2. W trakcie zajęć na lodowisku każde dziecko powinno mieć założony kask ochronny, który nie powinien być zdejmowany podczas zajęć.
 3. Zajęcia należy dostosować do wieku, liczby ćwiczących, wielkości pola zabawy oraz zaawansowania grupy.
 4. Niedozwolone jest organizowanie takich gier i zabaw, które wymagają siadania i przechodzenia przez bandy okalające lodowisko. 
 5. Nie organizujemy zabaw związanych z podskokami, mocowaniem i podnoszeniem drugich osób.
 6. Podczas zajęć nie pozostawiamy grupy bez opieki na lodowisku, a wszystkie niezbędne przybory do przeprowadzenia lekcji przygotowujemy przed zajęciami. 
   

Przykładowe gry i zabawy do przeprowadzenia na lodowisku


Pociąg i tunele

Liczba uczestników: dowolna, parzysta.
Przybory: zbędne.
Przebieg: uczestników dzielimy na dwie grupy. Pierwsza grupa dzieci ustawia się w rzędzie i trzyma się za ramiona, tworząc pociąg. Druga grupa ustawia się w pary na obwodzie lodowiska, podając sobie ręce i podnosząc je do góry – powstają tunele. Na sygnał prowadzącego pociąg rusza po obwodzie tafli lodowiska i przejeżdża przez kolejne tunele. W powtórce zabawy dzieci zamieniają się rolami.

Wirujące koła

Liczba uczestników: dowolna, parzysta.
Przybory: zbędne.
Przebieg: uczniowie dobierają się w pary i stają naprzeciwko siebie, tworząc dwa koła (wewnętrzne i zewnętrzne). Na sygnał prowadzącego: koło zewnętrzne porusza się w prawo, a wewnętrzne – w lewo. Na kolejny sygnał  koła zatrzymują się, a zawodnicy z koła zewnętrznego szukają swoich partnerów. Która para odnajdzie się pierwsza – uzyskuje punkt. Zwycięża para z największą liczbą punktów.

Zajmij bazę

Liczba uczestników: dowolna, parzysta.
Przybory: 12 pachołków w 4 kolorach.
Przebieg: dzieci przemieszczają się, jadąc przodem po obwodzie lodowiska w jednym kierunku – zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na lodowisku wyznaczone są pachołkami 
4 bazy. Każda baza jest oznaczona innym kolorem. Na sygnał prowadzącego, który podaje kolor pachołków, uczestnicy muszą jak najszybciej zająć bazę oznaczoną wywołanym kolorem. Aby dostać się do bazy, należy poruszać się tylko po wyznaczonym torze jazdy. Osoba, która jako ostatnia znajdzie się w bazie, wykonuje rundę dookoła lodowiska. 

Zaprzęgi

Liczba uczestników: podzielna przez trzy.
Przybory: zbędne.
Przebieg: uczniowie dobierają się w trójki. Jeden z uczestników kuca, a dwóch pozostałych trzyma go za ręce, tworząc zaprzęgi. Na sygnał prowadzącego uczestnicy ciągnąc za ręce kolegę, poruszają się po obwodzie lodowiska. Po przejechaniu okrążenia zaprzęgi zatrzymują się i dzieci zamieniają się rolami.

Przewodnik

Liczba uczestników: dowolna, parzysta.
Przybory: zbędne.
Przebieg: ćwiczący dobierają się w dwójki i ustawiają się twarzą do siebie w odległości około 2 metrów. Jedno dziecko z pary porusza się, jadąc do tyłu. Drugie dziecko, jadąc przodem, prowadzi je pomiędzy przeszkodami (innymi parami) za pomocą słów – jest jego przewodnikiem. Uczestnik jadący tyłem musi uważnie słuchać instrukcji kolegi, aby nie potknąć się o innych. Po określonym czasie następuje zmiana zadań.

Polecenia

Liczba uczestników: dowolna.
Przybory: zbędne.
Przebieg: uczestnicy zabawy przemieszczają się po obwodzie tafli lodowiska, jadąc tyłem. Prowadzący wydaje polecenia, a zadaniem grupy jest je wykonywać, np. klaśnięcie dłońmi, ręce w bok, ręce w górę, dwa klaśnięcia o uda. Zaczynamy od prostych poleceń, stopniowo zwiększając ich stopień trudności. 

Najdłuższy ślizg

Liczba uczestników: dowolna.
Przybory: pachołki.
Przebieg: wszyscy ćwiczący ustawiają się przy bandzie na końcu lodowiska (krótszy bok lodowiska). Przed nimi pachołkami wyznaczona jest linia końcowa „rozbiegu”, oddalona od bandy o ok. 10 metrów. Na sygnał prowadzącego każda osoba po kolei wykonuje rozbieg, a następnie ślizg na obu łyżwach do momentu zatrzymania. Miejsce zatrzymania zaznaczane jest rękawiczką osoby, która wykonywała ślizg. Zabawa kończy się, kiedy wszyscy uczestnicy wykonają zadanie. Wyróżniamy wówczas osobę, której udało się wykonać najdłuższy ślizg.

 

 

Wyścig przodem

Liczba uczestników: dowolna, parzysta.
Przybory: jedna szarfa dla każdej z drużyn.
Przebieg: uczestników dzielimy na dwa zespoły i ustawiamy w rzędach za linią startu. Pierwsza osoba z rzędu trzyma szarfę. Na sygnał prowadzącego osoba z szarfą rusza przodem do ustawionego w odległości około 20 metrów pachołka, który okrąża i wraca do zespołu. Następna osoba startuje po otrzymaniu szarfy. Wygrywa zespół, który szybciej wykona zadanie.


Uciekaj na sygnał

Liczba uczestników: dowolna, parzysta.
Przybory: zbędne.
Przebieg: grupę dzielimy na dwie drużyny („biała” i „czarna”) i ustawiamy tyłem do siebie na linii środkowej lodowiska (w odległości około 1 m od siebie). Prowadzący wypowiada słowa „biały” lub „czarny”. Jeżeli powie „biały”, wszystkie osoby z tej drużyny uciekają, zaś drużyna „czarnych” ma za zadanie ich gonić, zanim dojadą do bandy. Ucieczka następuje tylko po linii prostej. Jeżeli prowadzący powie „czarny”, następuje zmiana. To drużyna „czarnych” jest uciekająca, zaś „biały” ją goni. W przypadku schwytania zawodnika drużyny przeciwnej przed bandą, zdobywa się punkt. Wygrywa ta drużyna, która uzyskała więcej punktów.


Stop

Liczba uczestników: dowolna.
Przybory: zbędne.
Przebieg: wszyscy ćwiczący poruszają się jazdą w przód na długości lodowiska. Na sygnał prowadzącego muszą się jak najszybciej zatrzymać. Osoba, która zatrzyma się jako ostatnia, wykonuje zadanie dodatkowe, np. 5 przysiadów. 
Łyżwi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy