Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

19 marca 2019

NR 37 (Marzec 2019)

Gry i zabawy ruchowe - w nauczaniu unihokeja

0 2741

Unihokej jest grą zespołową coraz dynamiczniej rozwijającą się, także w naszym kraju. Zajęcia z tej dyscypliny powinny być urozmaicone, aby nie nudziły zawodników podczas zajęć treningowych. Gry i zabawy są formą, która bardzo mobilizuje wszystkich ćwiczących. Te stosowane szczególnie dla grup dziecięcych przyczyniają się do rozwijania wielu wartościowych cech psychofizycznych.

Unihokej jest jedną z najmłodszych dyscyplin sportowych, której popularność w Polsce stale rośnie, przez co uprawia go coraz większa grupa osób. Od kilkunastu lat w każdej szkole unihokej jest realizowany w ramach programu nauczania lekcji wychowania fizycznego.

Unihokej jest grą dla wszystkich, bez względu na umiejętności. Jest to gra łatwa w nauczaniu. Poza tym nie wymaga skomplikowanego i drogiego sprzętu. Efekty nauczania i doskonalenia gry w unihokeja w znacznej mierze zależą od stosowania i wykorzystania przez nauczycieli odpowiednich, dostępnych dla poszczególnych grup wiekowych metod i środków wychowania fizycznego.

W większości gier zespołowych do nauczania działań ruchowych graczy w ataku i obronie najczęściej stosowana jest metoda ścisła. Zabawy i gry wykorzystuje się tu przeważnie w zajęciach doskonalących. Ale w unihokeju zabawy i gry z powodzeniem można wprowadzić już na etapie nauczania.

Zabawy i gry ruchowe są tymi elementami, które w procesie nauczania gry powinny być wprowadzane w jak najszerszym zakresie. Wnoszą one do zajęć element rywalizacji i współzawodnictwa, ożywiają je i urozmaicają, a co najważniejsze, wzbudzają w uczestnikach emocje podobne do tych, charakterystycznych dla gry właściwej. Również przez wprowadzenie przeciwnika stwarza się warunki zbliżone do gry, zmuszając przy tym uczestnika do podjęcia określonych działań. U uczestników zabaw i gier pojawia się tez poczucie tożsamości z drużyną, zdyscyplinowanie grupy.

POLECAMY

Przykładowy zestaw gier i zabaw ruchowych w nauczaniu gry w unihokeja

„Kolory” 

Liczba uczestników: dowolna.

Przybory: kije do gry w unihokeja dla wszystkich uczestników, 4 kolorowe krążki (szarfy). 

Przebieg: prowadzący rozkłada na liniach końcowych boiska krążki z założeniem, że każdy bok boiska to inny kolor krążka. Uczestnicy zabawy swobodnie biegają po boisku, trzymając kije do unihokeja ustalonym sposobem i prowadząc piłkę. Na sygnał prowadzącego i podanie koloru dzieci starają się jak najszybciej, prowadząc piłkę, dobiec do linii o określonym kolorze i ustawić się w szeregu. Osoba, która jako ostatnia się ustawi wykonuje zadanie dodatkowe. 

„Unihokejowy berek”

Liczba uczestników: dowolna.

Przybory: kije do w unihokeja dla wszystkich, 2–3 piłki mniej niż uczestników.

Przebieg: uczestnicy zabawy poruszają się po całym boisku, prowadząc piłki kijami, berki nieposiadający piłek starają się odebrać piłkę dowolnej osobie. Osoba, która straci piłkę, staje się berkiem.

„Odbierz piłkę”

Liczba uczestników: najlepiej taka, aby dało się utworzyć zespoły trzyosobowe.

Przybory: kij do gry w unihokeja dla każdego uczestnika, 2 piłki na trójkę uczestników.

Przebieg: uczestnicy stoją w luźnej gromadce, przy czym każdy z uczestników zabawy pilnuje osób z własnego zespołu. Na sygnał prowadzącego ta osoba, która nie ma piłki, staje się berkiem i odbiera piłki pozostałej parze współćwiczących. Jeżeli się to uda, uczestnik, który stracił piłkę, zostaje berkiem.

„Wyścig piłek z odbiciem o bandę”

Liczba uczestników: dowolna.

Przybory: kij dla każdego uczestnika, jedna piłka na zespół, banda lub odwrócone ławeczki.

Przebieg: drużyny ustawione są w rzędach na linii startu, w odległości 3–5 kroków od bandy lub ławeczki. Na sygnał prowadzącego pierwszy zawodnik z każdego rzędu uderza piłkę kijem w kierunku bandy tak, aby się od niej odbiła, po czym biegnie na koniec własnego rzędu. Po odbiciu piłki od bandy przyjmuje ją kolejny z rzędu zawodnik, powtarzając rozpoczęte przez pierwszego zadanie. Wygrywa zespół, który szybciej i dokładniej wykona swoje zadanie.

„Prowadź – zostaw, biegnij – zabierz” 

Liczba uczestników: dowolna, parzysta.

Przybory: kij i jedna piłka do unihokeja na zespół, 2 koła hula-hoop.

Przebieg: drużyny ustawione są w rzędach na linii startu. Pierwsi zawodnicy z rzędu posiadają kij i piłeczkę. Naprzeciwko rzędów położone są koła hula-hoop, które są półmetkiem w wyścigu. Na sygnał zawodnicy prowadzą kijem piłeczkę, na półmetku zostawiają piłkę razem z kijem w kole hula-hoop i wracają na start. Kolejny zawodnik biegnie na półmetek, zabiera kij i prowadzi piłeczkę na linię startu. Za linią następuje przekazanie przyborów. Wygrywa zespół, który szybciej wykona zadanie.

„Bieg rozstawny”

Liczba uczestników: dowolna, parzysta.

Przybory: kij do gry w unihokeja dla każdego uczestnika, jedna piłka na zespół.

Przebieg: grupę dzielimy na 2–3 zespoły. Między linią startu i mety ustawiamy w rzędach zawodników, w odległości ok. 3 m między sobą. Na sygnał prowadzącego ostatni zawodnik z rzędu prowadzi piłkę kijem do poprzednika i przekazuje mu piłkę, uprawniając go tym samym do biegu z piłką. Sam zaś pozostaje na miejscu kolegi. W ten sposób kontynuują wyścig następni zawodnicy do chwili, aż stojący na czele znajdą się na linii mety wraz z piłką. Wygrywa rząd, który szybciej i prawidłowo wykona zadanie.

 
„Prędzej, dookoła”

Liczba uczestników: dowolna, parzysta.

Przybory: kij, piłka do unihokeja dla każdego uczestnika.

Przebieg: grupę dzielimy na dwa zespoły, które tworzą dwa okręgi. Po odliczeniu zawodnicy w zespołach otrzymują numery. Wywołany przez prowadzącego numer obiega swój zespół zgodnie z ruchem wskazówek zegara, starając się powrócić na swoje miejsce szybciej niż przeciwnik, prowadząc jednocześnie piłkę. Punkt zdobywa drużyna, której zawodnik szybciej wykona zadanie. Wygrywa zespół, który zdobędzie większą liczbę punktów. Wywoływanie zawodników powinno być w dowolnej kolejności, tak aby wszyscy byli gotowi do startu. 


 


„Szybkie strzały”

Liczba uczestników: dowolna.

Przybory: kij do gry, minimum 5 piłek, bramka do unihokeja, stoper. 

Przebieg: w odległości 4–5 metrów od bramki, na wyznaczonej linii ustawiamy piłki jedna obok drugiej, w odległości od siebie ok. 1 m. Pierwszy zawodnik podchodzi do piłek i na sygnał prowadzącego stara się w jak najkrótszym czasie, w dowolnej kolejności wyko...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy