Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

19 marca 2019

NR 36 (Marzec 2019)

Gry i zabawy ruchowe - w nauczaniu unihokeja

0 113

Unihokej jest grą zespołową coraz dynamiczniej rozwijającą się, także w naszym kraju. Zajęcia z tej dyscypliny powinny być urozmaicone, aby nie nudziły zawodników podczas zajęć treningowych. Gry i zabawy są formą, która bardzo mobilizuje wszystkich ćwiczących. Te stosowane szczególnie dla grup dziecięcych przyczyniają się do rozwijania wielu wartościowych cech psychofizycznych.

Unihokej jest jedną z najmłodszych dyscyplin sportowych, której popularność w Polsce stale rośnie, przez co uprawia go coraz większa grupa osób. Od kilkunastu lat w każdej szkole unihokej jest realizowany w ramach programu nauczania lekcji wychowania fizycznego.

Unihokej jest grą dla wszystkich, bez względu na umiejętności. Jest to gra łatwa w nauczaniu. Poza tym nie wymaga skomplikowanego i drogiego sprzętu. Efekty nauczania i doskonalenia gry w unihokeja w znacznej mierze zależą od stosowania i wykorzystania przez nauczycieli odpowiednich, dostępnych dla poszczególnych grup wiekowych metod i środków wychowania fizycznego.

W większości gier zespołowych do nauczania działań ruchowych graczy w ataku i obronie najczęściej stosowana jest metoda ścisła. Zabawy i gry wykorzystuje się tu przeważnie w zajęciach doskonalących. Ale w unihokeju zabawy i gry z powodzeniem można wprowadzić już na etapie nauczania.

Zabawy i gry ruchowe są tymi elementami, które w procesie nauczania gry powinny być wprowadzane w jak najszerszym zakresie. Wnoszą one do zajęć element rywalizacji i współzawodnictwa, ożywiają je i urozmaicają, a co najważniejsze, wzbudzają w uczestnikach emocje podobne do tych, charakterystycznych dla gry właściwej. Również przez wprowadzenie przeciwnika stwarza się warunki zbliżone do gry, zmuszając przy tym uczestnika do podjęcia określonych działań. U uczestników zabaw i gier pojawia się tez poczucie tożsamości z drużyną, zdyscyplinowanie grupy.

Przykładowy zestaw gier i zabaw ruchowych w nauczaniu gry w unihokeja

„Kolory” 

Liczba uczestników: dowolna.

Przybory: kije do gry w unihokeja dla wszystkich uczestników, 4 kolorowe krążki (szarfy). 

Przebieg: prowadzący rozkłada na liniach końcowych boiska krążki z założeniem, że każdy bok boiska to inny kolor krążka. Uczestnicy zabawy swobodnie biegają po boisku, trzymając kije do unihokeja ustalonym sposobem i prowadząc piłkę. Na sygnał prowadzącego i podanie koloru dzieci starają się jak najszybciej, prowadząc piłkę, dobiec do linii o określonym kolorze i ustawić się w szeregu. Osoba, która jako ostatnia się ustawi wykonuje zadanie dodatkowe. 

„Unihokejowy berek”

Liczba uczestników: dowolna.

Przybory: kije do w unihokeja dla wszystkich, 2–3 piłki mniej niż uczestników.

Przebieg: uczestnicy zabawy poruszają się po całym boisku, prowadząc piłki kijami, berki nieposiadający piłek starają się odebrać piłkę dowolnej osobie. Osoba, która straci piłkę, staje się berkiem.

„Odbierz piłkę”

Liczba uczestników: najlepiej taka, aby dało się utworzyć zespoły trzyosobowe.

Przybory: kij do gry w unihokeja dla każdego uczestnika, 2 piłki na trójkę uczestników.

Przebieg: uczestnicy stoją w luźnej gromadce, przy czym każdy z uczestników zabawy pilnuje osób z własnego zespołu. Na sygnał prowadzącego ta osoba, która nie ma piłki, staje się berkiem i odbiera piłki pozostałej parze współćwiczących. Jeżeli się to uda, uczestnik, który stracił piłkę, zostaje berkiem.

„Wyścig piłek z odbiciem o bandę”

Liczba uczestników: dowolna.

Przybory: kij...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy