Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

19 marca 2019

NR 36 (Marzec 2019)

Gry i zabawy ruchowe - w nauczaniu unihokeja

366

Unihokej jest grą zespołową coraz dynamiczniej rozwijającą się, także w naszym kraju. Zajęcia z tej dyscypliny powinny być urozmaicone, aby nie nudziły zawodników podczas zajęć treningowych. Gry i zabawy są formą, która bardzo mobilizuje wszystkich ćwiczących. Te stosowane szczególnie dla grup dziecięcych przyczyniają się do rozwijania wielu wartościowych cech psychofizycznych.

Unihokej jest jedną z najmłodszych dyscyplin sportowych, której popularność w Polsce stale rośnie, przez co uprawia go coraz większa grupa osób. Od kilkunastu lat w każdej szkole unihokej jest realizowany w ramach programu nauczania lekcji wychowania fizycznego.

Unihokej jest grą dla wszystkich, bez względu na umiejętności. Jest to gra łatwa w nauczaniu. Poza tym nie wymaga skomplikowanego i drogiego sprzętu. Efekty nauczania i doskonalenia gry w unihokeja w znacznej mierze zależą od stosowania i wykorzystania przez nauczycieli odpowiednich, dostępnych dla poszczególnych grup wiekowych metod i środków wychowania fizycznego.

W większości gier zespołowych do nauczania działań ruchowych graczy w ataku i obronie najczęściej stosowana jest metoda ścisła. Zabawy i gry wykorzystuje się tu przeważnie w zajęciach doskonalących. Ale w unihokeju zabawy i gry z powodzeniem można wprowadzić już na etapie nauczania.

Zabawy i gry ruchowe są tymi elementami, które w procesie nauczania gry powinny być wprowadzane w jak najszerszym zakresie. Wnoszą one do zajęć element rywalizacji i współzawodnictwa, ożywiają je i urozmaicają, a co najważniejsze, wzbudzają w uczestnikach emocje podobne do tych, charakterystycznych dla gry właściwej. Również przez wprowadzenie przeciwnika stwarza się warunki zbliżone do gry, zmuszając przy tym uczestnika do podjęcia określonych działań. U uczestników zabaw i gier pojawia się tez poczucie tożsamości z drużyną, zdyscyplinowanie grupy.

Przykładowy zestaw gier i zabaw ruchowych w nauczaniu gry w unihokeja

„Kolory” 

Liczba uczestników: dowolna.

Przybory: kije do gry w unihokeja dla wszystkich uczestników, 4 kolorowe krążki (szarfy). 

Przebieg: prowadzący rozkłada na liniach końcowych boiska krążki z założeniem, że każdy bok boiska to inny kolor krążka. Uczestnicy zabawy swobodnie biegają po boisku, trzymając kije do unihokeja ustalonym sposobem i prowadząc piłkę. Na sygnał prowadzącego i podanie koloru dzieci starają się jak najszybciej, prowadząc piłkę, dobiec do linii o określonym kolorze i ustawić się w szeregu. Osoba, która jako ostatnia się ustawi wykonuje zadanie dodatkowe. 

„Unihokejowy berek”

Liczba uczestników: dowolna.

Przybory: kije do w unihokeja dla wszystkich, 2–3 piłki mniej niż uczestników.

Przebieg: uczestnicy zabawy poruszają się po całym boisku, prowadząc piłki kijami, berki nieposiadający piłek starają się odebrać piłkę dowolnej osobie. Osoba, która straci piłkę, staje się berkiem.

„Odbierz piłkę”

Liczba uczestników: najlepiej taka, aby dało się utworzyć zespoły trzyosobowe.

Przybory: kij do gry w unihokeja dla każdego uczestnika, 2 piłki na trójkę uczestników.

Przebieg: uczestnicy stoją w luźnej gromadce, przy czym każdy z uczestników zabawy pilnuje osób z własnego zespołu. Na sygnał prowadzącego ta osoba, która nie ma piłki, staje się berkiem i odbiera piłki pozostałej parze współćwiczących. Jeżeli się to uda, uczestnik, który stracił piłkę, zostaje berkiem.

„Wyścig piłek z odbiciem o bandę”

Liczba uczestników: dowolna.

Przybory: kij dla każdego uczestnika, jedna piłka na zespół, banda lub odwrócone ławeczki.

Przebieg: drużyny ustawione są w rzędach na linii startu, w odległości 3–5 kroków od bandy lub ławeczki. Na sygnał prowadzącego pierwszy zawodnik z każdego rzędu uderza piłkę kijem w kierunku bandy tak, aby się od niej odbiła, po czym biegnie na koniec własnego rzędu. Po odbiciu piłki od bandy przyjmuje ją kolejny z rzędu zawodnik, powtarzając rozpoczęte przez pierwszego zadanie. Wygrywa zespół, który szybciej i dokładniej wykona swoje zadanie.

„Prowadź – zostaw, biegnij – zabierz” 

Liczba uczestników: dowolna, parzysta.

Przybory: kij i jedna piłka do unihokeja na zespół, 2 koła hula-hoop.

Przebieg: drużyny ustawione są w rzędach na linii startu. Pierwsi zawodnicy z rzędu posiadają kij i piłeczkę. Naprzeciwko rzędów położone są koła hula-hoop, które są półmetkiem w wyścigu. Na sygnał zawodnicy prowadzą kijem piłeczkę, na półmetku zostawiają piłkę razem z kijem w kole hula-hoop i wracają na start. Kolejny zawodnik biegnie na półmetek, zabiera kij i prowadzi piłeczkę na linię startu. Za linią następuje przekazanie przyborów. Wygrywa zespół, który szybciej wykona zadanie.

„Bieg rozstawny”

Liczba uczestników: dowolna, parzysta.

Przybory: kij do gry w unihokeja dla każdego uczestnika, jedna piłka na zespół.

Przebieg: grupę dzielimy na 2–3 zespoły. Między linią startu i mety ustawiamy w rzędach zawodników, w odległości ok. 3 m między sobą. Na sygnał prowadzącego ostatni zawodnik z rzędu prowadzi piłkę kijem do poprzednika i przekazuje mu piłkę, uprawniając go tym samym do biegu z piłką. Sam zaś pozostaje na miejscu kolegi. W ten sposób kontynuują wyścig następni zawodnicy do chwili, aż stojący na czele znajdą się na linii mety wraz z piłką. Wygrywa rząd, który szybciej i prawidłowo wykona zadanie.

 
„Prędzej, dookoła”

Liczba uczestników: dowolna, parzysta.

Przybory: kij, piłka do unihokeja dla każdego uczestnika.

Przebieg: grupę dzielimy na dwa zespoły, które tworzą dwa okręgi. Po odliczeniu zawodnicy w ze...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy