Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

21 września 2018

NR 34 (Wrzesień 2018)

Zabawy i gry ruchowe w terenie leśnym. Pomysły na zajęcia poza boiskiem szkolnym

0 1201

Lekcje wychowania fizycznego w terenie naturalnym przez swoją treść mogą i powinny wpisywać się w idee przygotowania dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej przez całe życie i dbania w ten sposób o swoją sprawność i zdrowie. Wysiłek fizyczny w terenie jest bardzo wartościowy. Badania pokazują, że jego intensywność jest dwukrotnie większa niż w obiektach zamkniętych, co przeciwdziała w sposób skuteczny upośledzeniu ruchowemu ludzi, szczególnie tych w wieku szkolnym1.

Środowisko naturalne przez różne formy zajęć jest dostępne dla wszystkich. Należy zatem oddziaływać na osobowość uczniów, aby w przyszłości w najbardziej odpowiedni dla siebie sposób zechcieli podejmować właśnie aktywność plenerową. Z pewnością taki kierunek realizacji treści programowych znosi ewentualne bariery prospektywne i doraźne, ponieważ szkoły zazwyczaj są usytuowane w pobliżu parków, boisk, placów czy polnych dróg, co eliminuje bariery bazowe i organizacyjne, a otwiera możliwości realizacji różnych rodzajów form terenowych. Przeciętny uczeń po ukończeniu edukacji może mieć ograniczony dostęp do obiektów sportowych, lecz dzięki praktyce w zajęciach terenowych w okresie szkolnym, będzie umiał wykorzystać nabyte umiejętności w codziennej aktywności fizycznej. Zajęcia terenowe można więc wykorzystywać na każdym etapie kształcenia.
Niestety, na etapie nauczania wczesnoszkolnego w wymaganiach ogólnych celów kształcenia podstawy programowej z 2017 roku2 pośród wielu osiągnięć ucznia w zakresie fizycznego obszaru rozwoju możemy zauważyć jedynie zapis, który informuje o tym, że „uczeń powinien osiągnąć umiejętność respektowania przepisów poruszania się w miejscach publicznych”. Nie ma tam zapisów, które nakazywałyby nauczycielowi osiąganie umiejętności w zakresie szeroko pojętych ćwiczeń terenowych, także tych związanych z edukacją fizyczną. W zakresie osiągnięć z obszaru rozwoju emocjonalnego możemy jedynie przeczy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy