Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

19 listopada 2019

NR 40 (Styczeń 2019)

Gry i zabawy wprowadzające do tenisa ziemnego

218

Zabawy i gry ruchowe stanowią jedną z najbardziej interesujących form zajęć dla dzieci. Nauka gry w tenisa poprzez zabawę to doskonały sposób, aby zachęcić dziecko do tego sportu oraz pomóc mu przyswoić podstawowe ruchy związane z tą dyscypliną. Ponadto tej formie prowadzenia zajęć towarzyszy dużo zadowolenia i radości.

Nauka gry w tenisa poprzez zabawę to dobra metoda, aby wdrożyć dzieci w tę dyscyplinę. Gry i zabawy wprowadzające do tenisa ziemnego służą w dużej mierze przyzwyczajeniu dziecka do ciężaru i długości rakiety oraz oswajają z „zachowaniami” piłki tenisowej. Poza tym rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, refleks, spostrzeganie wzrokowe oraz stanowią doskonały wstęp do późniejszego rozwijania umiejętności tenisowych. Gry i zabawy zapewniają uczestnikom wiele radości i sportowych emocji. 

POLECAMY

 Berek z rakietami

Przybory: rakieta i jedna piłka dla każdego dziecka.
Uczestnicy: dowolna liczba.
Cel: pobudzenie dzieci i przygotowanie do zajęć, kształtowanie zwinności, równowagi i czucia.

Przebieg: na wyznaczonym polu wyznaczamy jednego berka. Na sygnał prowadzącego wszyscy uczestnicy zabawy, wykonując zadanie z piłką i rakietą, uciekają przed berkiem. Osoba złapana staje się berkiem. Zadania, jakie mają wykonać dzieci z piłką i rakietą, należy wprowadzać stopniowo – od najłatwiejszego do coraz trudniejszego: noszenie piłki na rakiecie ręką dominującą, noszenie piłki na rakiecie ręką niedominującą, podbijanie piłki w powietrzu ręką dominującą, podbijanie piłki po koźle obiema rękoma, kozłowanie piłki ręką dominującą. Jeżeli dziecko, które ucieka przed berkiem, nie wykona prawidłowo zadania (np. piłka spadnie z rakiety, wyjdzie poza pole zabawy), musi wykonać zadanie dodatkowe.

 Lustro

Przybory: rakiety, piłki.
Uczestnicy: dowolna liczba.
Cel: doskonalenie poruszania się po korcie oraz doskonalenie równowagi.

Przebieg: uczestnicy ustawiają się przed prowadzącym w rozsypce. Trzymając piłkę na rakiecie, dzieci mają za zadanie poruszać się zgodnie z sygnałami prowadzącego wykonywanymi ręką lub podawanymi słownie. Błędem jest niewłaściwa reakcja na sygnał lub zgubienie piłki. Wygrywa uczeń, który popełni najmniej błędów.

 Podbijanie balonów

Przybory: balony (liczba balonów większa od liczby ćwiczących, np. o 2/3), rakiety dla każdego uczestnika.
Uczestnicy: parzysta liczba.
Cel: poznanie wielkości, ciężaru i wyważenia rakiety.

Przebieg: grupę dzielimy na dwie drużyny. Zadanie wykonuje najpierw jedna, następnie druga drużyna. Wyrzucamy wszystkie balony w górę. Zadaniem drużyny jest podbijanie balonów tak, aby nie spadły na ziemię w określonym czasie, np. 1 minuty. Wygrywa drużyna, której balonów jest więcej „w powietrzu” po upływie określonego czasu. 

 Pozbądź się swoich piłek

Przybory: piłki tenisowe, rakiety dla każdego, kosz na piłki.
Uczestnicy: dowolna liczba dzieci.
Cel: kształtowanie szybkości bieżnej oraz umiejętności podejmowania decyzji.

Przebieg: na obwodzie pola zabawy każde dziecko kładzie swoją rakietę, na której rozkłada 5 piłek do tenisa. W środku okręgu stoi kosz. Na sygnał prowadzącego uczestnicy zabawy zaczynają odkładać piłki do koszyka. Można brać tylko po jednej piłce naraz. Osoba, która jako pierwsza pozbędzie wszystkich się piłek ze swojej rakiety, wygrywa.
 

 

 Wywoływanka

Przybory: rakiety, piłka.
Uczestnicy: dowolna liczba.
Cel: doskonalenie szybkości reakcji.

Przebieg: prowadzący oraz uczestnicy ustawiają się na obwodzie koła. Dzieci trzymają przed sobą rakietę. Prowadzący upuszcza piłkę w środku koła, wywołując jednocześnie imię jednego z uczestników. Musi on wówczas złapać piłkę na rakietę po jednym koźle. Za poprawnie wykonane zadanie dziecko zdobywa punkt. Wygrywa uczestnik lub grupa dzieci, które zdobędą największą liczbę punktów. W zabawie każde dziecko musi być wywołane tyle samo razy. 

 Koty i myszy

Przybory: rakiety, piłki, pachołki.
Uczestnicy: liczba dowolna, parzysta.
Cel: poznanie współdziałania piłki i rakiety.

Przebieg: grupę dzielimy na dwa zespoły: koty i myszy. Zajmują one odpowiednie miejsce na sali. Myszy stają na końcu sali w wyznaczonym miejscu oznaczonym pachołkami ok. 3 m od ściany, koty natomiast w luźnej gromadce zajmują miejsce pośrodku sali. Wszyscy uczestnicy trzymają piłkę na rakiecie. Na sygnał prowadzącego myszy starają się przedostać przez gromadę kotów do sektora po przeciwnej stronie sali. Kot może schwytać mysz, zabierając jej piłkę z rakiety. Nie wolno kotu dotknąć rakiety myszy. Jeśli jednak mysz podczas ucieczki zgubi piłkę, uznana zostanie za schwytaną. Zgubiona piłka w trakcie pogoni za myszą unieważnia ewentualne schwytanie. Po kilku powtórzeniach dzieci zamieniają się rolami. 
Za schwytanie myszy przyznawany jest punkt. Wygrywa zespół, który zdobędzie więcej punktów.
 

 Latające piłki

Przybory: koszyk z piłkami.
Uczestnicy: dowolna liczba.
Cel: pobudzenie dzieci i przygotowanie do zajęć, kształtowanie szybkości, postrzegania, szybkości podejmowania decyzji, zręczności, współpracy zespołowej.

Przebieg: dzieci ustawione w okręgu dookoła nauczyciela, który ma przed sobą koszyk z piłkami. Prowadzący po wytłumaczeniu zasad, zaczyna wyrzucać piłki z koszyka (nisko, wysoko, kozłem, kilka piłek naraz, w różnych kierunkach), a zadaniem uczestników jest łapanie piłek i odkładnie ich do kosza. Dziecko może chwytać piłkę, która jeszcze się odbija. Jeżeli piłka przestaje kozłować, nie wolno podnieść piłki z kortu. Nauczyciel rozpoczyna od spokojnego tempa wyrzucania piłek, przechodząc na coraz wyższy i trudniejszy poziom trudności. Ważne, aby prowadzący umiejętnie kierował i kontrolował piłki wyrzucane z koszyka. Jeżeli jakaś piłka przestaje się odbijać, cała drużyna „traci życie” i musi wykonać dowolne zadanie dodatkowe.
 

 Rakietowy wyścig

Przybory: koszyk z piłkami, rakiety dla każdego dziecka.
Uczestnicy: dowolna liczba dzieci.
Cel: przygotowanie do zajęć, kształtowanie szybkości bieżnej, celności rzutów i odporności psychicznej.

Przebieg: dzieci ustawione na linii końcowej kortu trzymają w dłoniach dwie piłki do tenisa. Przed nimi w odległości ok. 2 metrów kładziemy na ziemi rakietę. Zadaniem dzieci jest wykonanie rzutu sposobem dolnym/górnym tak, aby trafić w dowolną część rakiety. Jeżeli uczniowi uda się celnie rzucić, wtedy dziecko przekłada rakietę o jedną długość w kierunku linii mety. Jeśli rzut był niecelny, dzieci mają możliwość skorygowania siły i wysokości rzutu po pierwszej niecelnej próbie drugą piłką. Kolejne piłki uczniowie pobierają z koszyka ustawionego za grupą w odległości ok. 2–3 metrów. Uczeń, który jako pierwszy „doprowadzi” swoją rakietę do wyznaczonej linii, wygrywa.
 

Zdobywanie baz

Przybory: pachołki, rakiety, piłki tenisowe.
Uczestnicy: dowolna liczba.
Cel: pobudzenie dzieci i przygotowanie do zajęć, nauka trzymania rakiety i wykonania najprostszych ćwiczeń tenisowych.

Przebieg: na wyznaczonym polu ustawiamy kilkanaście pachołków oznaczonych numerami. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze poruszanie się pomiędzy pachołkami i „zaliczanie” poszczególnych baz, poprzez dotknięcie ręką każdego pachołka (prowadzący mierzy czas pokonania dystansu każdemu dziecku). Uczestnicy zabawy poruszają się pomiędzy pachołkami w określony sposób: prowadzenie piłki po ziemi, noszenie piłki na rakiecie, podbijanie piłki po koźle lub w powietrzu, kozłowanie piłki. Gdy piłka spadnie lub „ucieknie” w trakcie poruszania, należy ją wziąć i kontynuować zadanie. 
 

 

 Bilard

Przybory: piłki tenisowe.
Uczestnicy: dowolna liczba dzieci.
Cel: kształtowanie precyzji, czucia siły i kierunku rzutów.

Przebieg: piłki rozrzucamy po całej sali. Każde dziecko na początku dysponuje jedną piłką – kulą bilardową. Zadaniem uczestników z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy