Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

16 września 2019

NR 39 (Wrzesień 2019)

Gry i zabawy z wykorzystaniem koców

274

Gry i zabawy z kocem wydają się pospolite, ale te niepozorne ćwiczenia niosą za sobą wiele korzyści. Wykorzystanie koców w trakcie zabaw ruchowych może je znacząco uatrakcyjnić i urozmaicić, a ich uczestnikom zapewnić sporo radości.

Zabawy i gry ruchowe są bardzo lubianą formą zajęć ruchowych. Dobrze, jeśli wykorzystujemy do nich nietypowe przybory, np. koce. Są one miękkie, mogą mieć różne kolory i wielkości. Zabawy z nimi uatrakcyjniają zajęcia i pozwalają realizować różne cele edukacyjne. Na kocach można ślizgać się po podłodze, chować się pod nimi, zawijać się w nie, wykorzystywać je jako matę do ćwiczeń. 

Odwróć koc

Liczba uczestników: dowolna.
Przybory: koce dla każdego uczestnika.
Przebieg: rozkładamy na ziemi koce, na których ustawiamy naszych uczestników. Uczestnicy zabawy muszą odwrócić koc na drugą stronę, nie mogą jednak dotknąć przy tym podłogi. Cały czas każdy uczestnik zadania musi znajdować się na kocu. Wygrywa osoba, która pierwsza wykona bezbłędnie zadanie.

Rzeźba 

Liczba uczestników: dowolna.
Przybory: duży koc.
Przebieg: uczestnicy zabawy siadają w kole, po środku którego leży koc. Jedno dziecko wchodzi pod niego i przyjmuje jakąś pozycję – koc musi być dość duży, tak aby zakrywał stojące dziecko od stóp do głów. Pozostałe dzieci próbują odgadnąć jaką pozycję przyjęło dziecko pod kocem – ustawiają się w odpowiedni sposób. Nauczyciel zdejmuje koc i ocenia które dziecko najlepiej odwzorowało zagadkową pozycję.

Kładka 

Liczba uczestników: dowolna.
Przybory: kilka koców.
Przebieg: zwijamy w rulon kilka koców i układamy je na podłodze jeden za drugim, tworząc kładkę. Dzieci muszą przejść na boso po tak ułożonej kładce, starając się nie stracić równowagi i nie dotykać przy tym podłogi. 

Uwagi: z każdym kolejnym przejściem możemy zwiększać trudność, polecając przejście z wysoko uniesionymi kolanami, bokiem, tyłem itp.

Przeciąganie koca

Liczba uczestników: parzysta.
Przybory: duży koc, szarfa.
Przebieg: koc zwijamy w rulon, na środku przywiązujemy szarfę. Grupę dzielimy na dwa zespoły, które stają po obu końcach zwiniętego koca. Na sygnał prowadzącego każda z drużyn próbuje przeciągnąć koc na swoją stronę. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza przeciągnie znacznik (punkt oznaczony szarfą) za granicę swojej strefy, wyznaczonej linią na podłożu. W przypadku puszczenia koca lub też „rozpadu” drużyny, wygrywa zespół przeciwny.

Kto wyżej podrzuci piłkę

Liczba uczestników: dowolna, parzysta.
Przybory: jeden koc na parę.
Przebieg: uczestnicy dobierają się w pary. Chwytają koc za rogi, na którym znajduje się piłka. Na sygnał pary podrzucają piłkę jak najwyżej i starają się ją złapać w momencie opadania.

Wyścig łódek 

Liczba uczestników: dowolna.
Przybory: koce dla każdego uczestnika.
Przebieg: wyznaczamy linię startu i mety. Każdy uczestnik dostaje złożony w kostkę koc, siada na nim w siadzie klęcznym na linii startu. Na sygnał prowadzącego uczestnicy odpychają się rękami, poruszając się w ten sposób po podłodze. Kto pierwszy „przepłynie” swoją „łódką” na drugi brzeg – linię mety – wygrywa. 

Deszczowa chmura

Liczba uczestników: dowolna.
Przybory: duży koc.
Przebieg: w jednym rogu sali ustawiamy dwie osoby trzymające koc – „deszczową chmurę”. Reszta grupy zajmuje miejsca po przeciwnej stronie. Na sygnał prowadzącego osoby z „deszczową chmurą’ biegną w kierunku uciekających kolegów, próbując ich nakryć. Osoby schwytane powiększają „deszczową chmurę”. Wygrywa osoba, która zostanie schwytana jako ostatnia.

Wyścigówki

Liczba uczestników: równa w zespołach.
Przybory: koce, pachołki.
Przebieg: dzielimy uczestników na równe zespoły, które ustawiają się w rzędach na linii startu. Następnie ustawiamy pachołek w odległości 5 m od drużyny. Pierwsza osoba kładzie się plecami na kocu, głową w kierunku pachołka. Dłońmi łapie rogi koca na wysokości głowy. Nogi ugięte w kolanach, stopy oparte na podłodze. Na sygnał odpycha się nogami od podłogi i podąża do pachołka. Po minięciu go wstaje, zabiera koc i wraca na linię startu, oddając koc kolejnej osobie z drużyny. Pozostali zawodnicy postępują tak samo. Wygrywa zespół, który szybciej wykona zadanie.

Wyścig rydwanów

Liczba uczestników: równa w zespołach.
Przybory: koce, pachołki.
Przebieg: grupę dzielimy na dwa zespoły. Uczniowie w każdej z drużyn dobierają się w pary (pod względem budowy fizycznej). Pierwsza para dostaje koc. Na sygnał jedna osoba z pary siada na kocu, a druga ciągnie ją w kierunku pachołka. Po minięciu pachołka następuje zamiana. Następna para postępuje tak samo. Wygrywa drużyna, w której wszystkie pary jako pierwsze wykonają zadanie.

Wyścig wężów 

Liczba uczestników: dowolna.
Przybory: po 2 duże koce dla każdej drużyny.
Przebieg: dzielimy grupę na 2–3 zespoły, z których każdy ma po...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy