Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rozwój zawodowy

19 marca 2019

NR 37 (Marzec 2019)

Kłopotliwa terminologia w sporcie i wychowaniu fizycznym

0 2627

Nauki o kulturze fizycznej obejmują wiele multidyscyplinarnych dziedzin, które funkcjonują w oparciu o jednolitą terminologię. Wspólny język pojęciowy dotyczący nie tylko teorii, ale przede wszystkim praktyki, pozwala na dalszy rozwój każdej dyscypliny oraz ułatwia współpracę między pokrewnymi naukami. Język bowiem jest narzędziem twórczym, który pomaga w porozumiewaniu się, ale jednocześnie może doprowadzić do powstania niekontrolowanych, niezgodnych z podstawowymi wytycznymi nazw, opisów czy skrótów różnego pochodzenia.

Skonstruowanie spójnej i logicznej terminologii w wychowaniu fizycznym i sporcie oraz w naukach pokrewnych ułatwia prowadzenie procesu nauczania oraz szkolenia, czyni go zrozumiałym dla wszystkich „użytkowników” i „odbiorców”: uczniów, zawodników, amatorów aktywności, nauczycieli, instruktorów czy trenerów. We wspólnym funkcjonowaniu dziedzin z zakresu aktywności fizycznej i sportu niezwykle ważny jest przepływ poprawnie formułowanych nazw, zwrotów lub pojęć między ich uczestnikami. 

Specjalistyczna terminologia nauk o kulturze fizycznej wymaga przestrzegania określonych reguł językowych. Wszelkie odstępstwa od tych ustaleń, wprowadzanie określeń z mowy potocznej, zapożyczeń z języków obcych czy nawet gwary środowiskowej nie powinny mieć miejsca, gdyż wprowadzają chaos pojęciowy i zaburzają współpracę w obrębie spokrewnionych sobie dziedzin. Proces słowotwórczy dotyczyć może jedynie pojęć dotychczas nieznanych, nieistniejących. Nowe formy ruchu i kreowane wraz z nimi ćwiczenia przyczyniają się do powstawania wielu dotąd nieznanych terminów. Krótko brzmiące nazwy prostych ćwiczeń ułatwiają specjalistom posługiwanie się nimi w różnych sytuacjach. Dodatkowo mają wszechstronne zastosowanie w nawet odmiennych ruchowo rodzajach aktywności.

W każdej dyscyplinie sportu obowiązuje specjalistyczna terminologia obejmująca m.in. technikę, metodykę nauczania oraz przepisy. Pierwszy etap jej przyswajania w wersji ogólnej ma miejsce już w szkole podstawowej podczas lekcji wychowania fizycznego. Osoby odpowiedzialne za zrozumiały i prawidłowy przekaz są kierunkowo wykształcone, a dzięki temu przygotowane do posługiwania się właściwą sportową nomenklaturą. Należą do nich przede wszystkim nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy i instruktorzy, ale też dziennikarze, komentatorzy sportowi czy organizatorzy imprez rekreacyjno–sportowych. Od nich należy wymagać profesjonalizmu w wykonywaniu czynności (również stosowania popra...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy